Auto's:

Mazda 2: Regelschakelaars - Volautomatisch type - Klimaatregelsysteem - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Regelschakelaars

Temperatuurregelknop

Deze knop regelt de temperatuur. Draai deze rechtsom voor verhoging van temperatuur en linksom voor verlaging van temperatuur.

Aanjagerregelknop

De aanjager heeft zeven snelheden.

AUTO stand De hoeveelheid luchtstroom wordt automatisch geregeld overeenkomstig de ingestelde temperatuur.

Behalve AUTO stand De hoeveelheid luchtstroom kan afgesteld worden op het gewenste niveau door de regelknop te draaien.

0 positie Zet de regelknop op 0 om het systeem uit te schakelen.

Functiekeuzeregelknop

Draai de functiekeuzeregelknop voor het kiezen van de luchtstroomfunctie .

AUTO stand De luchtstroomfunctie wordt automatisch op de gekozen temperatuur afgesteld.

Behalve AUTO stand De stand voor de gewenste luchtstroom kan worden gekozen door het draaien van de regelknop.

OPMERKING
  • Wanneer de luchtstroomfunctie ingesteld is op stand en de temperatuurregelknop ingesteld is op een gematigde temperatuur, wordt verwarmde lucht naar de voetenruimte gevoerd en komt er lucht van een in vergelijking lagere temperatuur door de middelste, linker en rechter luchtuitlaatroosters naar buiten.
  • Wanneer de aanjagerregelknop op ON staat en de functiekeuzeregelknop in de stand staat, wordt de airconditioning automatisch ingeschakeld en wordt de stand voor aanvoer van buitenlucht automatisch gekozen om de voorruit te ontwasemen.

A/C schakelaar

De airconditioning (koeling/ontvochtiging functies) kan in- of uitgeschakeld worden door het indrukken van de schakelaar terwijl de aanjagerregelknop in een andere stand dan 0 staat.

Wanneer de airconditioning in werking is gaat het indicatielampje branden.

OPMERKING Wanneer de buitentemperatuur in de nabijheid komt van 0 ºC, het airconditioningsysteem niet gebruiken.

Luchtinlaatkeuzeschakelaar

De standen voor aanvoer van buitenlucht of recirculerende lucht kunnen worden gekozen. Druk op de schakelaar voor het kiezen van de stand voor aanvoer van buitenlucht of recirculerende lucht.

Stand voor gerecirculeerde lucht (indicatielampje is aan) De aanvoer van buitenlucht is afgesloten.

Gebruik deze stand bij het rijden door tunnels, bij het rijden in druk verkeer (plaatsen met hoge concentraties van uitlaatgassen) of wanneer snelle koeling gewenst is.

Stand voor aanvoer van buitenlucht (indicatielampje is uit) Buitenlucht wordt het interieur binnengelaten. Gebruik deze stand voor ventilatie of ontdooien van de voorruit.

WAARSCHUWING

Bij koud of regenachtig weer de stand niet gebruiken: Gebruik van de stand bij koud of regenachtig weer is gevaarlijk aangezien dit het beslaan van de ruiten veroorzaakt. Uw uitzicht wordt dan belemmerd, hetgeen een ernstig ongeluk tot gevolg kan hebben.

Achterruitverwarmingsschakelaar

Druk voor het ontdooien van de achterruit de achterruitverwarmingsschakelaar in.

Zie Achterruitverwarming

Zie ook:

Mazda 2. Sleutels
WAARSCHUWINGLaat nooit de sleutel in uw auto achter wanneer er zich kinderen in bevinden en bewaar ze op een plaats waar uw kinderen ze niet kunnen vinden en er niet mee kunnen spelen: He ...

Mazda 2. Vernieuwen van de sleutelbatterij
Als de toetsen op de afstandbediening niet meer functioneren en het bedrijfsindicatielampje niet knippert, is de batterij mogelijk uitgeput. Vervang de batterij door een nieuwe alvorens de afst ...

Auto's: