Auto's:

Mazda 2: Voorruitenwissers - Voorruitenwissers en
ruitensproeier - Schakelaars en regelaars - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Voorruitenwissers

Schakel de ruitenwissers in door de hendel omhoog of omlaag te drukken.

Met intervalruitenwisser

Met intervalruitenwisser

Ruitenwissers met regelbare intervalwerking

Zet de hendel in de intervalstand en kies de intervaltijd door de ring te draaien.

Ruitenwissers met regelbare intervalwerking

Met automatische ruitenwisserregeling

Met automatische ruitenwisserregeling

Automatische ruitenwisserregeling

Wanneer de ruitenwisserhendel in de stand staat, tast de regensensor de hoeveelheid regenval op de voorruit af en schakelt deze de ruitenwissers automatisch in of uit (uit-interval-lage snelheid- hoge snelheid).

De gevoeligheid van de regensensor kan afgesteld worden door de schakelaar op de ruitenwisserhendel te draaien.

De schakelaar vanuit de middenpositie (normaal) omhoog draaien voor een hogere gevoeligheid (snellere respons) of de schakelaar omlaag draaien voor minder gevoeligheid (langzamere respons).

Automatische ruitenwisserregeling

OPGELET
 • De regensensor niet afdekken door een sticker of een label op de voorruit te plakken. Anders zal de regensensor niet correct functioneren.

 

OPGELET
 • Wanneer de ruitenwisserhendel in de stand staat en het contact op ON wordt gezet, is het mogelijk dat de ruitenwissers in de volgende gevallen automatisch in beweging gezet worden:
 • Als de voorruit boven de regensensor wordt aangeraakt of met een doek wordt afgeveegd.
 • Als vanaf de buitenzijde of binnenzijde van de auto met een hand of ander voorwerp tegen de voorruit wordt gestoten.

Houd handen en ruitenkrabbers uit de buurt van de voorruit wanneer de ruitenwisserhendel in de stand staat en het contact op ON gezet is, aangezien vingers beklemd kunnen raken of de ruitenwissers en wisserbladen beschadigd kunnen worden wanneer de ruitenwissers automatisch in werking gesteld worden.

Als u de voorruit gaat reinigen, er op letten dat de ruitenwissers volledig zijn uitgeschakeld (wanneer de kans het grootst is dat de motor aan blijft) -dit is vooral belangrijk bij het verwijderen van ijs en sneeuw.

 

OPMERKING
 • Door de hendel van de automatische ruitenwisser tijdens het rijden van de stand naar de stand over te schakelen, worden de voorruitenwissers eenmaal geactiveerd, waarna ze zullen functioneren overeenkomstig de hoeveelheid regenval.
 • Het is mogelijk dat de automatische ruitenwisserregeling niet functioneert wanneer de temperatuur van de regensensor ongeveer -10 ºC of lager is, of ongeveer 85ºC of hoger is.
 • Als een waterafstotende laag op de voorruit wordt aangebracht, kan de regensensor de hoeveelheid regenval niet correct aftasten en bestaat de kans dat de automatische ruitenwisserregeling niet juist functioneert.
 • Als vuil of vreemde bestanddelen (zoals ijs of materie welke zout water bevat) zich op de voorruit boven de regensensor zijn gaan vasthechten of als de voorruit met ijs bedekt is, kan dit tot gevolg hebben dat de ruitenwissers automatisch in beweging gezet worden. Als echter de ruitenwissers dit ijs, vuil of de vreemde bestanddelen niet kunnen verwijderen, zal de automatische ruitenwisserregeling stoppen met functioneren. Zet in dit geval de ruitenwisserhendel in de stand voor lage snelheid of hoge snelheid voor handbedieningsregeling of verwijder het ijs, vuil of de vreemde bestanddelen met de hand om de automatische ruitenwisserregeling te herstellen.

 

OPMERKING
 • Als u de automatische ruitenwisserhendel in de stand laat staan, kunnen de ruitenwissers door het effect van sterke lichtbronnen, elektromagnetische golven of infrarood licht automatisch in werking treden, omdat voor de regensensor een optische sensor wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen de automatische ruitenwisserhendel in de stand te laten staan, behalve tijdens het rijden bij regenachtig weer.
 • De regelfuncties van de automatische ruitenwisser kunnen uitgeschakeld worden.

  Zie Gebruikersinstellingen

Zie ook:

KIA Rio. Interieur, overzicht
Portiergreep binnenzijde Zekeringkast zijpaneel bestuurder Schakelaars ruitbediening Blokkeerschakelaar ruitbediening Schakelaar buitenspiegelbediening Schakelaar inklapbare buiten ...

Toyota Yaris. Ontgrendelen en vergrendelen van de achterklep
Schakelaar centrale vergrendeling Instapfunctie (auto's met Smart entry-systeem en startknop) Zorg dat u de elektronische sleutel bij u hebt om deze functie in te kunnen schakelen. Druk op ...

Auto's: