Auto's:

Renault Clio: Installatie van het kinderzitje, algemeen - Kinderveiligheid - Ken uw auto - Renault Clio - InstructieboekjeRenault Clio: Installatie van het kinderzitje, algemeen

Renault Clio / Renault Clio - Instructieboekje / Ken uw auto / Kinderveiligheid / Installatie van het kinderzitje, algemeen

Op bepaalde zitplaatsen mogen geen kinderzitjes bevestigd worden Op het schema op de volgende bladzijde ziet u waar u een kinderzitje mag bevestigen.

De genoemde types kinderzitjes zijn niet overal leverbaar. Controleer, voordat u een ander kinderzitje gebruikt, bij de fabrikant of het gemonteerd kan worden.

Controleer of het kinderzitje of de voeten van het kind het goed vergrendelen van de voorstoel niet belemmeren.

Raadpleeg de paragraaf "Voorstoel" in hoofdstuk 1.

Controleer of het kinderzitje, door het installeren ervan in de auto, niet loskomt van het onderstel.

Als u de hoofdsteun moet verwijderen, berg deze dan goed op zodat deze niet in een projectiel kan veranderen bij krachtig remmen of een botsing.

Maak het kinderzitje altijd goed vast aan de auto, ook als het niet in gebruik is, zodat het niet in een projectiel kan veranderen bij krachtig remmen of een botsing.

Op zitplaats voorin Het vervoer van een kind op de plaats van de voorpassagier is niet in alle landen toegestaan.

Raadpleeg de geldende wetgeving en volg de aanwijzingen van het schema op de volgende bladzijde.

Voordat u een kinderzitje op deze plaats installeert (indien dit toegestaan is)

Zet de hoofdsteun van de stoel in ieder geval maximaal omhoog zodat hij het kinderzitje niet hindert (raadpleeg de paragraaf "Hoofdsteunen voor" in hoofdstuk 1).

Als het kinderzitje is geïnstalleerd en als dit mogelijk is, verplaatst u de autostoel indien nodig naar voren (voor de nodige ruimte op de achterste zitplaatsen voor de passagiers of andere kinderzitjes). Een kinderzitje dat achterstevoren staat, mag het dashboard niet raken en mag niet maximaal naar voren worden geschoven.

Wijzig de andere afstellingen niet meer na het installeren van het kinderzitje.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL: controleer voordat u een kinderzitje op de plaats van de passagier voorin installeert, of de airbag wel is uitgeschakeld (raadpleeg de paragraaf "Kinderveiligheid: uitschakelen, inschakelen van de passagiersairbagairbag voorin" in hoofdstuk 1).

Op zitplaats achter aan de zijkant Een reiswieg wordt dwars in de auto geïnstalleerd en neemt ten minste twee zitplaatsen in beslag. Plaats het hoofd van het kind aan de tegenover het portier gelegen kant.

Zet de voorstoel van de auto zo ver mogelijk naar voren om een kinderzitje achterstevoren te installeren, en zet daarna de stoel ervoor zo ver mogelijk terug zonder dat deze tegen het kinderzitje komt.

Voor de veiligheid van het vooruit geplaatste kind:

Verwijder in ieder geval de hoofdsteun van de stoel achteraan waarop het kinderzitje is geplaatst (raadpleeg de paragraaf "Hoofdsteunen achter" in hoofdstuk 3). Zet de achterstoel indien nodig zo ver mogelijk naar achteren. Dit moet gebeuren voordat u het kinderzitje plaatst. Controleer of het kinderzitje goed tegen de rugleuning van de stoel van de auto rust.

Op middelste zitplaats achter Controleer of de gordel geschikt is voor de bevestiging van uw kinderzitje. Raadpleeg een merkdealer.

Een kinderzitje met vloersteunen mag nooit worden geïnstalleerd op de middelste zitplaats achterin. LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.

 

Monteer het kinderzitje bij voorkeur op een zitplaats achterin.
Zie ook:

KIA Rio. Bediening instrumentenpaneel
Regelen dashboardverlichting (indien van toepassing) WAARSCHUWING Stel het instrumentenpaneel nooit af tijdens het rijden. Hierdoor kunt u de controle over de auto verliezen ...

KIA Rio. Conformiteitsverklaring
CE voor Europa NCC voor Taiwan IFETEL “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interf ...

Auto's: