Auto's:

Mazda 2: Oplossen van problemen - Audioset
[Type B (aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Oplossen van problemen

Mazda Bluetooth Handsfree Klantenservice

Als u problemen heeft met Bluetooth , kunt u gratis bellen met onze klantenservicedienst.

Telefoon:

(Duitsland) 0800 4263 738 (8:00-18:00 Middeneuropese tijd)
(Behalve Duitsland) 00800 4263 7383 (8:00-18:00 Middeneuropese tijd)
(Wereldwijd) +49 (0) 6838 907 287 (8:00-18:00 Middeneuropese tijd)
Web: http://www.mazdahandsfree.com

Paring van Bluetooth apparatuur, problemen met verbinding

Probleem Oorzaak Oplossingsmethode
Paring is niet mogelijk

-

Kijk eerst of de apparatuur compatibel is met de Bluetooth eenheid en controleer vervolgens of de Bluetooth functie en de zoekmodus/zichtbare instelling *1 op de apparatuur ingeschakeld zijn. Neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur of Mazda Bluetooth handsfree klantenservice als hierna paring nog steeds niet mogelijk is.
Paring kan niet nogmaals worden uitgevoerd. De paringinformatie die gekoppeld is aan de Bluetooth eenheid of het apparaat wordt niet correct herkend. Voer paring uit volgens onderstaande procedure.
 • Wis "Mazda" dat is opgeslagen in het apparaat.
 • Voer paring nogmaals uit.
Paring is niet mogelijk Het is mogelijk dat afhankelijk van de apparatuur de Bluetooth functie en de zoekmodus/zichtbare instelling *1 op de apparatuur nadat een bepaalde tijd verstreken is automatisch wordt uitgeschakeld. Controleer of de Bluetooth functie en de zoekmodus/zichtbare instelling *1 op de apparatuur zijn ingeschakeld en de paring of sluit opnieuw aan.
Wordt niet automatisch verbonden wanneer de motor gestart wordt
Wordt automatisch verbonden, echter de verbinding valt vervolgens plotseling weg
De verbinding wordt met tussenpozen onderbroken Het apparaat bevindt zich op een plaats waar zich gemakkelijk radiogolfstoring kan voordoen, zoals in een tas op een achterzitting of in een achterzak van een broek. Breng de apparatuur naar een plaats waar ontvangststoring zich minder snel voordoet.
Wordt niet automatisch verbonden wanneer de motor gestart wordt De paringinformatie wordt bijgewerkt wanneer het besturingssysteem van het apparaat wordt bijgewerkt. Voer paring nogmaals uit.

*1 Instelling die de aanwezigheid opspoort van apparatuur buiten de Bluetooth eenheid

OPMERKING
 • Bij het updaten van het besturingssysteem van de apparatuur bestaat de kans dat de paringinformatie gewist wordt. Herprogrammeer in dit geval de paringinformatie in de Bluetooth eenheid.
 • Als u uw telefoon paart die reeds in het verleden meerdere malen aan uw auto is gepaard, dient u "Mazda" op uw mobiele apparaat te wissen. Voer vervolgens de Bluetooth zoekprocedure nogmaals op uw mobiele apparaat uit en paar dit aan een nieuw opgespoorde "Mazda".
 • Controleer alvorens u uw apparaat paart, dat Bluetooth op zowel uw telefoon als op de auto "AAN" zijn.
 • Als met Bluetooth uitgeruste apparatuur op de volgende plaatsen of omstandigheden wordt gebruikt, is verbinding via Bluetooth wellicht niet mogelijk.
 • Het apparaat bevindt zich op een plaats die verborgen is voor de middendisplay, zoals achter of onder een zitting of in de handschoenenkast.
 • Het apparaat komt in contact met of wordt afgedekt door een metalen voorwerp of behuizing.
 • Het apparaat is ingesteld op de energiebesparingsmodus.
 • Voor Bluetooth handsfree en Bluetooth audio kan diverse met Bluetooth uitgeruste apparatuur worden gebruikt. Bijvoorbeeld, apparaat A kan worden aangesloten als een Bluetooth handsfree apparaat en apparaat B kan worden aangesloten als een Bluetooth audio-apparaat. Echter als deze tegelijkertijd worden gebruikt, kan zich het volgende voordoen.
 • De Bluetooth verbinding van het apparaat wordt verbroken.
 • Er doet zich storing voor in de handsfree audio.
 • Handsfree werkt langzaam.

Problemen die verband houden met de spraakherkenning

Probleem Oorzaak Oplossingsmethode
Slechte spraakherkenning
 • Buitengewoon langzame spraak.
 • Buitengewoon harde spraak (schreeuwen).
 • Spreken alvorens de pieptoon is beëindigd.
 • Harde geluiden (gepraat of lawaai van buiten/binnen de auto).
 • Luchtstroom van airconditioning blaast tegen de microfoon.
 • Spreken in niet-standaard uitdrukkingen (dialect).
Betreffende de oorzaken die links worden aangegeven, letten op de manier waarop u spreekt. Ook wanneer getallen achter elkaar worden uitgesproken verbetert de spraakherkenning als er tussen de getallen geen pauze wordt ingelast.
Verkeerde herkenning van nummers
Slechte spraakherkenning Er is een defect in de microfoon. Er is mogelijk een slechte verbinding of een defect in de microfoon. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.
Spraakherkenning verband houdend met de telefoon is uitgeschakeld Er is een probleem met de verbinding tussen de Bluetooth eenheid en het apparaat. Controleer op problemen met de paring van de apparatuur of met de verbinding, als er na het controleren van de paringsituatie een defect is.
Namen in het telefoonboek worden niet gemakkelijk herkend Het Bluetooth systeem is in een toestand welke herkenning moeilijk maakt. Door het nemen van de volgende maatregelen wordt de spraakherkenning verbeterd.
 • Wis het geheugen uit een telefoonboek dat niet vaak gebruikt wordt.
 • Vermijd verkorte namen, gebruik volledige namen. (Herkenning verbetert naarmate de naam langer is. Door geen namen te gebruiken als "Moeder", "Vader", wordt de herkenning verbeterd.)
Bij bediening van de audio, wordt de naam van een muziekstuk niet herkend. Namen van muziekstukken kunnen door de spraakherkenning niet worden herkend.

-

U wilt de begeleiding overslaan

-

De begeleiding kan overgeslagen worden door de sprekentoets snel in te drukken en los te laten.

Betreffende problemen met telefoongesprekken

Probleem Oorzaak Oplossingsmethode
Aan het begin van een telefoongesprek, zijn rijgeluiden van de andere partij hoorbaar Gedurende ongeveer drie seconden na het begin van een gesprek, heeft de storingonderdrukkingsfunctie van de Bluetooth eenheid enige tijd nodig om zich aan te passen aan de gespreksomgeving. Dit duidt echter niet op een probleem met de apparatuur.
De andere partij is niet hoorbaar of de stem van de spreker is zacht Het volume is op nul of laag ingesteld. Stel het volume hoger af.

Overige problemen

Probleem Oorzaak Oplossingsmethode
De resterende batterijlading wordt bij de auto en het apparaat verschillend aangeduid De methode van aanduiding is bij de auto en het apparaat verschillend.

-

Wanneer er vanuit de auto wordt gebeld, wordt het telefoonnummer bijgewerkt in de registratie van inkomende/uitgaande gesprekken, echter de naam verschijnt niet Het nummer is niet in het telefoonboek opgeslagen. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de registratie van inkomende/uitgaande gesprekken bijgewerkt bij de naam in het telefoonboek zodra de motor opnieuw gestart wordt.
De mobiele telefoon werkt voor wat betreft de registratie van inkomende/uitgaande gesprekken niet synchroon met de auto Bepaalde typen mobiele telefoons worden niet automatisch gesynchroniseerd. Bedien de mobiele telefoon voor synchronisatie.
Het duurt lang om de functie voor het veranderen van de taal te voltooien Hiervoor is maximaal 60 seconden nodig.

-

Zie ook:

Renault Clio. Vast glazen dak/zonneklep
Gordijn vast glazen dak Openen: druk de handgreep 1 naar boven en begeleid deze tot het volledig open is; Sluiten: trek aan de handgreep 1 tot deze in de grendel vastklikt. Als het ...

Renault Clio. Werkzaamheden
Het systeem detecteert de meeste obstakels voor, achter en naast de auto. Naargelang van de afstand van het obstakel, zal de frequentie van het geluidssignaal verhogen tot een continu signaal ...

Auto's: