Auto's:

Mazda 2: Voetrem - Remsysteem - Remmen - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Voetrem

Deze auto is uitgerust met een bekrachtigd remsysteem dat bij normaal gebruik zichzelf automatisch afstelt.

In het geval de rembekrachtiging uitvalt, tengevolge van het afslaan van de motor of enige andere reden, kunt u de auto alsnog tijdig tot stilstand brengen door het rempedaal met een grotere kracht dan normaal in te drukken. De remafstand wordt dan echter langer dan gebruikelijk.

WAARSCHUWING

Laat de auto nadat de motor is afgeslagen of stopgezet niet doorrijden, maar zoek een veilige plaats op om te stoppen: De auto laten doorrijden wanneer de motor is afgeslagen of stopgezet is gevaarlijk. Voor het indrukken van het rempedaal is dan meer kracht vereist en wanneer u het rempedaal pompend blijft indrukken, bestaat de kans dat de rembekrachtiging wegvalt. Dit heeft een langere remweg tot gevolg en kan zelfs ongelukken veroorzaken.

Schakel bij afdaling van steile hellingen in een lagere versnelling: Het is gevaarlijk wanneer u tijdens het rijden uw voet onafgebroken op het rempedaal laat rusten of over lange afstanden de remmen continu gebruikt. Dit veroorzaakt oververhitting van de remmen, hetgeen een langere remweg en zelfs volledige weigering van de remmen tot gevolg kan hebben.

Dit kan er toe leiden dat u de macht over het stuur verliest en een ongeluk veroorzaakt. Vermijd doorlopend gebruik van de remmen.

Droog remmen die nat geworden zijn door langzaam te rijden, het gaspedaal los te laten en het rempedaal enkele malen licht in te trappen totdat de remwerking weer normaal wordt: Rijden met natte remmen is gevaarlijk.

De grotere remafstand of het naar één kant trekken van de auto tijdens het remmen kan een ernstig ongeluk veroorzaken. Licht afremmen geeft aan of het remvermogen verminderd is.

 

OPGELET
  • Laat uw voet tijdens het rijden niet op het koppelingspedaal of rempedaal rusten en houd het koppelingspedaal niet onnodig halverwege ingetrapt. Anders kan dit onderstaande gevolgen hebben:
  • De onderdelen van koppeling en rem zullen sneller slijten.
  • De remmen kunnen oververhit raken waardoor de remwerking nadelig beïnvloed wordt.
  • Trap het rempedaal altijd met uw rechtervoet in. Wanneer u het rempedaal met de niet gewende linkervoet intrapt, kan dit in een noodsituatie uw reactietijd vertragen wat een onvoldoende remwerking tot gevolg kan hebben.

  • Draag schoenen die geschikt zijn voor het rijden om te voorkomen dat uw schoen bij het intrappen van het gaspedaal met het rempedaal in aanraking komt.

 

OPGELET Nooit met aangetrokken handrem rijden.

Dit veroorzaakt buitengewoon grote slijtage van de remonderdelen.

 

OPMERKING Zie voor het parkeren in sneeuw "Rijden in de winter" voor wat betreft het gebruik van de handrem.

In werking stellen van de handrem

Trap het rempedaal in en trek dan de handremhendel stevig en met voldoende kracht volledig omhoog om de auto in stilstaande positie te houden.

In werking stellen van de handrem

Ontspannen van de handrem

Druk het rempedaal in, trek de handremhendel omhoog en druk vervolgens de ontgrendelknop in. Houd de knop ingedrukt en zet de handremhendel volledig tot in de ontspannen positie omlaag.

Ontspannen van de handrem

Waarschuwingslampje

Het waarschuwingslampje gaat branden als het systeem defect is.

Zie Waarschuwingslampjes

Zie ook:

Skoda Fabia. Starthulp
Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE Bij werkzaamheden in de motorruimte moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen . Bij het gebruik van de accu mo ...

KIA Rio. Hoeveelheid koudemiddel en compressorolie controleren
Als er te weinig koudemiddel in het systeem zit, neemt de koelcapaciteit van de airconditioning af. Een teveel aan koudemiddel heeft ook nadelige effecten op de werking van de airconditioning. ...

Auto's: