Auto's:

Mazda 2: Vloermat - Rijtips - Alvorens te gaan rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Vloermat

Het wordt aanbevolen originele Mazda vloermatten te gebruiken.

WAARSCHUWING

Zet de vloermatten met de doorvoerbuisjes of de houders vast om te voorkomen dat deze onder de voetpedalen beklemd raken (bestuurderszijde): Gebruik van een vloermat die niet goed is bevestigd is gevaarlijk aangezien deze de bediening van het gas- en rempedaal (bestuurderszijde) zal hinderen wat een ongeluk kan veroorzaken.

Gebruik enkel een vloermat die overeenkomt met de vorm van de vloer aan de bestuurderszijde en plaats deze in de juiste richting.

Zet de vloermat vast met gebruik van de doorvoerbuisjes of houders.

Er zijn diverse manieren om vloermatten vast te zetten afhankelijk van het gebruikte type, dus zet de mat vast overeenkomstig het type.

Controleer na het aanbrengen van de vloermat dat deze niet heen en weer of van voren naar achteren schuift en dat er voldoende ruimte is tussen de mat en de gas- en rempedalen aan de bestuurderszijde.

Nadat u voor schoonmaken of om een andere reden de vloermat heeft verwijderd, deze altijd weer stevig op zijn plaats aanbrengen en daarbij de zojuist vermelde voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Breng geen twee vloermatten bovenop elkaar aan de bestuurderszijde aan: Het aanbrengen van twee vloermatten bovenop elkaar aan de bestuurderszijde is gevaarlijk aangezien de opsluitpennen enkel het naar voren schuiven van één vloermat kunnen voorkomen.

Losse vloermat(ten) kunnen de bediening van de voetpedalen hinderen en een ongeluk veroorzaken.

Als u in de winter een allweather type vloermat gebruikt, altijd de oorspronkelijke vloermat verwijderen.

Vloermat

Bij het plaatsen van een vloermat, deze bevestigen door de openingen of sluitingen ervan op de uitsteeksels van de opstaande klemmen te steken.

Zie ook:

Toyota Yaris. Historische gegevens (navigatie-/multimediasysteem)
1. Druk op de toets op het navigatie-/multimediasysteem. 2. Selecteer "Historische gegevens". Het beste gemeten brandstofverbruik Het vorige gemeten brandstofverbruik Gemiddeld brandstof ...

Fiat Punto. Instrumentenpaneel
De aanwezigheid en de opstelling van de bedieningselementen, de instrumenten en de meters kunnen variëren afhankelijk van de versies. Verstelbare uitstroomopeningen aan zijkant Vast ...

Auto's: