Auto's:

Mazda 2: Vernieuwen van de
ruitenwisserbladen van de voorruit - Ruitenwisserbladen - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Vernieuwen van de ruitenwisserbladen van de voorruit

Wanneer de ruitenwissers niet meer goed wissen, zijn de ruitenwisserbladen waarschijnlijk versleten of ingescheurd.

Vervang ze in dat geval.

OPGELET Probeer de ruitenwisserarm niet met de hand te bewegen om beschadiging van de ruitenwisserarmen of overige onderdelen te voorkomen.

 

OPMERKING Wanneer u beide voorruitenwisserarmen omhoog zet, de wisserarm aan de bestuurderszijde het eerst omhoog zetten. Wanneer u de wisserarmen terug omlaag zet, de wisserarm aan de passagierszijde het eerst omlaag zetten door deze met uw hand te ondersteunen.

Wanneer u de wisserarmen met kracht terug laat vallen, kan de wisserarm en het wisserblad beschadigd raken en kunnen er krassen of barsten op de voorruit ontstaan.

(Type A)

1. Zet de ruitenwisserarm omhoog.

2. Open de klem en schuif het wisserblad in de richting van de pijl.

(Type A)

3. Zet het wisserblad schuin en verwijder dit van de arm.

(Type A)

OPGELET De ruitenwisserarm voorzichtig neerlaten en niet tegen de voorruit laten terugklappen om beschadiging van de voorruit te voorkomen.

4. Trek het wisserbladrubber naar beneden en schuif dit uit de wisserbladhouder.

(Type A)

5. Verwijder de metalen houders van beide wisserbladrubbers en bevestig deze aan de nieuwe wisserbladrubbers.

(Type A)

OPGELET
  • De metalen houders niet buigen of wegwerpen. Deze worden opnieuw gebruikt.
  • Indien de metalen houders omgewisseld worden, is het mogelijk dat het wisserblad minder goed wist.

    Gebruik dus niet de metalen houders van de bestuurderszijde op de passagierzijde of omgekeerd.

  • Zorg er voor dat de metalen houders zodanig in het nieuwe wisserbladrubber geklemd worden dat de kromming hetzelfde is als in het oude wisserbladrubber.

6. Steek het nieuwe wisserbladrubber voorzichtig naar binnen. Monteer het wisserblad daarna in de omgekeerde volgorde van het verwijderen er van.

(Type A)

(Type B)

1. Zet de ruitenwisserarm omhoog en draai het ruitenwisserblad om de plastic vergrendelklem bereikbaar te maken.

Druk de klem in en schuif het ruitenwisserblad naar beneden; verwijder het ruitenwisserblad vervolgens van de ruitenwisserarm.

(Type B)

OPGELET De ruitenwisserarm voorzichtig neerlaten en niet tegen de voorruit laten terugklappen om beschadiging van de voorruit te voorkomen.

2. Houd het uiteinde van het wisserbladrubber stevig vast en trek het wisserbladrubber naar buiten, totdat de uitsteeksels uit de metalen steun los komen.

(Type B)

3. Verwijder de metalen houders van beide wisserbladrubbers en bevestig deze aan de nieuwe wisserbladrubbers.

(Type B)

OPGELET
  • De metalen houders niet buigen of wegwerpen. Deze worden opnieuw gebruikt.
  • Indien de metalen houders omgewisseld worden, is het mogelijk dat het wisserblad minder goed wist.

    Gebruik dus niet de metalen houders van de bestuurderszijde op de passagierzijde of omgekeerd.

  • Zorg er voor dat de metalen houders zodanig in het nieuwe wisserbladrubber geklemd worden dat de kromming hetzelfde is als in het oude wisserbladrubber.

4. Steek het nieuwe wisserbladrubber voorzichtig naar binnen.

Monteer het wisserblad daarna in de omgekeerde volgorde van het verwijderen er van.

(Type B)

OPMERKING Monteer het wisserblad met de uitsteeksels naar de onderzijde van de wisserarm gericht.
Zie ook:

Renault Clio. Binnenverlichting: vervangen van een lamp
Binnenlicht (Afhankelijk van de auto) Binnenlicht uitgerust met verspreiders 1 Maak de lichtkap met een platte schroevendraaier los. Maak de betreffende lamp vrij. Lamptype: W5W. ...

Skoda Fabia. Bediening van het informatiesysteem
Bediening via de bedieningshendel  afb. 37 Toetsen op de bedieningshendel Bediening van de multifunctie-indicatie A Drukken (boven of onder) - indicaties kiezen / waarden instellen B Dr ...

Auto's: