Auto's:

Mazda 2: Stoelverwarming - Voorzitting - Zittingen - Belangrijke veiligheidsuitrusting - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Stoelverwarming

De voorzittingen worden elektrisch verwarmd. Het contact moet op ON staan.

Druk voor gebruik van de stoelverwarming de stoelverwarmingschakelaar in terwijl het contact op ON staat. De indicatielampjes gaan branden om aan te geven dat de stoelverwarming in werking is. De modus verandert als volgt telkens wanneer de stoelverwarmingschakelaar wordt ingedrukt.

Stoelverwarming *

WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij gebruik van de stoelverwarming: De warmte van de stoelverwarming kan voor bepaalde personen te heet zijn, zoals als volgt aangegeven, en kan een lage-temperatuur brandwond veroorzaken.

  • Baby's, kleine kinderen, ouderen en gehandicapten
  • Personen met een gevoelige huid
  • Personen die buitengewoon vermoeid zijn
  • Personen die onder invloed zijn
  • Personen die slaapverwekkende medicijnen gebruiken zoals slaaptabletten of medicijnen tegen verkoudheid

Gebruik de stoelverwarming niet met afdekkingen die in hoge mate vocht vasthouden, zoals een deken of kussen op de zitting: De kans bestaat dat de zitting te heet wordt en een lage-temperatuur brandwond veroorzaakt.

Ook wanneer u slechts korte tijd in de auto gaat slapen, de stoelverwarming niet gebruiken: De kans bestaat dat de zitting te heet wordt en een lage-temperatuur brandwond veroorzaakt.

Plaats geen zware voorwerpen met scherpe uitsteeksels op de zitting en er geen naalden of spelden in steken: Dit kan tot gevolg hebben dat de zitting overmatig verhit raakt en dat door een kleine brandwond letsel veroorzaakt wordt.

 

OPGELET Gebruik geen organische oplosmiddelen voor het reinigen van de zitting. Dit kan schade aan het zittingoppervlak en de verwarming veroorzaken.

 

OPMERKING
  • Als het contact wordt uitgeschakeld terwijl de stoelverwarming in werking is (Hoog, Midden of Laag) en vervolgens opnieuw wordt ingeschakeld, zal de stoelverwarming automatisch werken op de temperatuur die ingesteld is alvorens het contact werd uitgeschakeld.
  • Gebruik de stoelverwarming wanneer de motor draait. Als de stoelverwarming gedurende langere tijd ingeschakeld blijft terwijl de motor niet draait, kan de accu uitgeput raken.
  • De temperatuur van de stoelverwarming kan niet verder worden afgesteld dan Hoog, Midden en Laag, omdat de stoelverwarming geregeld wordt door een thermostaat.
Zie ook:

Mazda 2. Berichten ontvangen en beantwoorden (alleen beschikbaar bij telefoons die compatibel zijn met e-mail/SMS)
SMS (Korte Berichten Service) berichten en e-mail die ontvangen wordt door aangesloten apparatuur kunnen gedownload, weergegeven en afgespeeld (door het systeem uitgelezen) worden. Ook kunnen a ...

Opel Corsa. Katalysator
De katalysator vermindert de hoeveelheid schadelijke stoffen in de uitlaatgassen. Voorzichtig Brandstoffen van een andere kwaliteit dan die zoals vermeld op pagina's, kunnen de ...

Auto's: