Auto's:

Mazda 2: Achterzitting - Zittingen - Belangrijke veiligheidsuitrusting - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Achterzitting

Neerklappen van de rugleuning (afzonderlijk/als geheel)

Door het neerklappen van de rugleuning(en) van de achterzitting kan de bagageruimte uitgebreid worden.

WAARSCHUWING

Nooit rijden wanneer inzittenden op de neergeklapte rugleuning(en) of in de bagageruimte hebben plaatsgenomen.

Het laten plaatsnemen van inzittenden in de bagageruimte is gevaarlijk omdat de veiligheidsgordels niet vastgemaakt kunnen worden, wat ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken tijdens plotseling afremmen of een botsing.

Laat kinderen niet in de auto spelen wanneer de rugleuning(en) zijn neergeklapt.

Toestaan dat kinderen in de auto spelen terwijl de rugleuning(en) zijn neergeklapt is gevaarlijk. Als een kind in de bagageruimte kruipt en de rugleuning(en) terug omhoog gezet zouden worden, bestaat de kans dat het kind in de bagageruimte opgesloten raakt, waardoor een ongeluk veroorzaakt kan worden.

Maak lading in de bagageruimte stevig vast wanneer dit vervoerd wordt terwijl de rugleuning(en) neergeklapt zijn.

Rijden zonder lading en bagage stevig vast te zetten is gevaarlijk omdat dit van zijn plaats kan schuiven en bij plotseling afremmen of een botsing de besturing kan hinderen, waardoor ongelukken veroorzaakt kunnen worden.

 

WAARSCHUWING

Bij het vervoer van lading, er voor zorgen dat de lading de hoogte van de rugleuning(en) niet overschrijdt.

Vervoer van lading die hoger opgestapeld is dan de rugleuning(en) is gevaarlijk, aangezien het uitzicht aan de achterzijde en de zijkanten van de auto verminderd wordt. Dit kan het rijden belemmeren en een ongeluk veroorzaken.

Neerklappen van de rugleuning(en)

OPGELET
  • (Hatchback) Bij het naar voren neerklappen van de rugleuning, de rugleuning altijd met uw hand ondersteunen.

    Als de rugleuning niet met een hand ondersteund wordt, kunnen de vingers of de hand die de drukknop bedienen letsel oplopen.

  • Controleer de stand van een voorzitting alvorens de rugleuning van een achterzitting neer te klappen.

    Afhankelijk van de stand van de voorzitting is het misschien niet mogelijk de rugleuning van een achterzitting volledig neer te klappen, aangezien deze de rugleuning van de voorzitting zou kunnen raken waardoor de voorzitting of het opbergzakje ervan bekrast of beschadigd zou kunnen worden. Verwijder indien nodig de hoofdsteun van de zitting aan de portierzijde van de achterzitting.

(Sedan)

1. Als uw auto is uitgerust met een hoofdsteun, deze volledig omlaag zetten.

Zie Hoofdsteun.

2. (Afzonderlijk neerklapbaar type zitting) Open het kofferdeksel en trek aan de hendel van de rugleuning die u wilt neerklappen.

(Neerklapbaar type bankzitting) Open het kofferdeksel en trek aan de hendel van de rugleuning.

(Sedan)

3. Open een achterportier en klap de achterzitting naar voren.

(Hatchback)

1. Zet de hoofdsteun volledig omlaag.

Zie Hoofdsteun.

2. Druk op de drukknop om de rugleuning neer te klappen.

(Hatchback)

3. Zet de achterste veiligheidsgordel vast in de gordelklem.

(Hatchback)

Terugzetten van de rugleuning in de rechtop stand:

WAARSCHUWING

Bij het terugzetten van de rugleuning in de rechtop stand, er op letten dat de 3-punts veiligheidsgordel niet tussen de rugleuning beklemd raakt en dat de 3-punts veiligheidsgordel niet wordt verdraaid.

Als de veiligheidsgordel gebruikt wordt terwijl deze verdraaid is en tussen de rugleuning beklemd is geraakt, kan de veiligheidsgordel niet de volledige bescherming bieden, hetgeen ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

Bij het terugbrengen van de rugleuning in de rechtop stand, er voor zorgen dat deze stevig vergrendeld is en dat de rode indicatie niet zichtbaar is (Hatchback).

Als de rode indicatie achter de drukknop zichtbaar is, betekent dit dat de rugleuning niet vergrendeld is. Als met de auto wordt gereden terwijl de rugleuning niet vergrendeld is, kan deze plotseling neerklappen en een ongeluk veroorzaken.

(Sedan)

1. Zorg er voor dat de veiligheidsgordel correct door de veiligheidsgordelgeleider wordt geleid en dat deze niet is verdraaid, zet vervolgens de rugleuning omhoog en voorkom daarbij dat de veiligheidsgordel tussen de rugleuning beklemd raakt.

(Sedan)

2. Druk de rugleuning naar achteren en vergrendel deze op zijn plaats. Na het terugzetten van de rugleuning in de rechtop stand, controleren dat deze goed vergrendeld is.

(Hatchback)

1. Kijk of de veiligheidsgordel in de gordelklem is vastgezet.

(Hatchback)

2. Zet de rugleuning rechtop.

3. Druk de rugleuning naar achteren en vergrendel deze op zijn plaats. Na het terugzetten van de rugleuning in de rechtop stand, controleren dat deze goed vergrendeld is.

4. Controleer of de veiligheidsgordel niet tussen de achterzitting beklemd is geraakt of verdraaid zit en verwijder vervolgens de veiligheidsgordel uit de gordelklem.

Zie ook:

KIA Rio. Meters
Snelheidsmeter De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid van de auto aan en is gekalibreerd in kilometer per uur (km/h) en/of mijl per uur (mph). Toerenteller De toerenteller geeft het aanta ...

Mazda 2. Elektromagnetische compatibiliteit
Elektromagnetische compatibiliteit Uw Mazda is getest en goedgekeurd inzake bepaling UNECE *1 10 welke verband houdt met elektromagnetische compatibiliteit. Radio Frequentie (RF) zendapparatuur ...

Auto's: