Auto's:

Mazda 2: Bedrijfstoestanddisplay - Brandstofverbruikmonitor - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Bedrijfstoestanddisplay

De bedrijfstoestand van de i-stop functie en de i-ELOOP regeneratiestatus worden getoond.

Indicatie op display Bedrijfstoestand

Met i-ELOOP systeem

1. Toont het niveau van de elektriciteit die opgewekt wordt door regeneratief remmen.
2. Toont de hoeveelheid elektriciteit die opgeslagen is in de oplaadbare accu.

Met i-ELOOP systeem

3. Toont de status van de elektriciteit die wordt opgeslagen in de oplaadbare accu en die wordt geleverd aan de elektrische apparatuur (op de display wordt tegelijkertijd de gehele auto verlicht weergegeven).
4. Toont het totale brandstofverbruik.

Met i-ELOOP systeem

5. Toont de bedrijfsklaarstatus van de i-stop functie om aan te geven of deze al dan niet voor gebruik beschikbaar is.

Zonder i-ELOOP systeem

6. Toont de bedrijfsklaarstatus van de i-stop functie vanaf het voertuig (motor, accu en airconditioning) met gebruik van gekleurde pictogrammen. De blauwe kleur geeft aan dat de i-stop functie bedrijfsklaar is en de grijze kleur geeft aan dat deze niet bedrijfsklaar is.

Met i-ELOOP systeem

7. Toont de status van de i-stop functie terwijl de auto stilstaat.
8. Geeft de handelingen aan die de bestuurder moet uitvoeren om de i-stop functie te activeren wanneer deze niet in werking is.

Zonder i-ELOOP systeem

9. Toont de huidige hoeveelheid tijd dat de i-stop functie in werking is geweest en de totale hoeveelheid tijd dat deze in werking is geweest.
10. De bedrijfstoestand van de i-stop functie wordt aangegeven door de kleur van het motorgedeelte. De kleur is blauw wanneer de i-stop functie in werking is en grijs wanneer deze niet in werking is.
Zie ook:

Opel Corsa. Voordat u wegrijdt
Voor het wegrijden controleren bandenspanning en -staat, Motoroliepeil en vloeistofniveaus. Ruiten, spiegels, rijverlichting en kentekenplaat: vrij van vuil, sneeuw of ijs en gebruikskla ...

Mazda 2. Accu is uitgeput
Starten met een hulpaccu Starten met een hulpaccu kan gevaarlijk zijn wanneer dit niet op de juiste wijze gebeurt. Volg daarom de procedure nauwkeurig op. Indien u hiermee niet vertrouwd bent, ...

Auto's: