Auto's:

Mazda 2: Bedrijfstoestanddisplay - Brandstofverbruikmonitor - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Bedrijfstoestanddisplay

De bedrijfstoestand van de i-stop functie en de i-ELOOP regeneratiestatus worden getoond.

Indicatie op display Bedrijfstoestand

Met i-ELOOP systeem

1. Toont het niveau van de elektriciteit die opgewekt wordt door regeneratief remmen.
2. Toont de hoeveelheid elektriciteit die opgeslagen is in de oplaadbare accu.

Met i-ELOOP systeem

3. Toont de status van de elektriciteit die wordt opgeslagen in de oplaadbare accu en die wordt geleverd aan de elektrische apparatuur (op de display wordt tegelijkertijd de gehele auto verlicht weergegeven).
4. Toont het totale brandstofverbruik.

Met i-ELOOP systeem

5. Toont de bedrijfsklaarstatus van de i-stop functie om aan te geven of deze al dan niet voor gebruik beschikbaar is.

Zonder i-ELOOP systeem

6. Toont de bedrijfsklaarstatus van de i-stop functie vanaf het voertuig (motor, accu en airconditioning) met gebruik van gekleurde pictogrammen. De blauwe kleur geeft aan dat de i-stop functie bedrijfsklaar is en de grijze kleur geeft aan dat deze niet bedrijfsklaar is.

Met i-ELOOP systeem

7. Toont de status van de i-stop functie terwijl de auto stilstaat.
8. Geeft de handelingen aan die de bestuurder moet uitvoeren om de i-stop functie te activeren wanneer deze niet in werking is.

Zonder i-ELOOP systeem

9. Toont de huidige hoeveelheid tijd dat de i-stop functie in werking is geweest en de totale hoeveelheid tijd dat deze in werking is geweest.
10. De bedrijfstoestand van de i-stop functie wordt aangegeven door de kleur van het motorgedeelte. De kleur is blauw wanneer de i-stop functie in werking is en grijs wanneer deze niet in werking is.
Zie ook:

Mazda 2. Sneeuwbanden
WAARSCHUWINGGebruik uitsluitend banden van dezelfde maat en soort (sneeuwbanden, radiaalbanden of niet-radiaalbanden) op alle vier wielen: Gebruik van banden van een verschillende maat of ...

Fiat Punto. Vervangingsprocedure
Stop het voertuig op een plaats die niet gevaarlijk is voor tegemoetkomend verkeer, waar u het wiel veilig kunt verwisselen (de ondergrond moet vlak zijn en stevig genoeg). Zet de motor ...

Auto's: