Auto's:

Mazda 2: Afstandherkenninghulpsysteem
(DRSS) - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Afstandherkenninghulpsysteem (DRSS)

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Tijdens het rijden / i-ACTIVSENSE / Afstandherkenninghulpsysteem (DRSS)

Het afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) meet de afstand tussen uw auto en een voorligger met behulp van een radarsensor (voor) bij een rijsnelheid van ongeveer 30 km/h of hoger en als uw auto een voorligger dichter nadert dan wat op basis van de rijsnelheid de juiste aan te houden tussenafstand is, verschijnt een melding in de Active Driving Display om u te waarschuwen een veilige afstand ten opzichte van uw voorligger aan te houden.

WAARSCHUWING

Vertrouw niet volledig op het Afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) en rijd altijd voorzichtig: Het Afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) geeft advies voor veiliger rijden en informeert de bestuurder een aanbevolen, veiliger afstand ten opzichte van het voorliggende voertuig aan te houden. De mogelijkheid voor het bespeuren van een voorliggend voertuig is beperkt en afhankelijk van het soort voorliggende voertuig, de weersomstandigheden en de verkeerssituatie. Als dus het gaspedaal en rempedaal niet correct bediend worden kan dit een ongeluk veroorzaken. Controleer altijd de veiligheid van de omgeving en trap het rempedaal of gaspedaal in terwijl u een veiliger afstand aanhoudt ten opzichte van voorliggende voertuigen of tegenliggers.

 

OPMERKING
 • Het Afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) functioneert wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
 • Het contact op ON wordt gezet.
 • Het Afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) is ingeschakeld.
 • De keuzehendel staat in een andere stand dan de achteruit (R).
 • De rijsnelheid is 30 km/h of sneller.
 • De objecten waardoor het systeem geactiveerd wordt zijn 4-wielige voertuigen.
 • Het Afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) kan ook in de aanwezigheid van motorfietsen en fietsen functioneren.
 • Het afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) functioneert mogelijk niet normaal onder de volgende omstandigheden:
 • De Dynamische stabiliteitsregeling (DSC) is defect.
 • Het voorliggende voertuig rijdt met een buitengewoon lage snelheid.
 • Het systeem werkt niet met de volgende objecten:
 • Voertuigen die naderen vanuit tegenovergestelde richting.
 • Stilstaande objecten (stilstaande voertuigen, obstakels)

Indicatie op display

De bedrijfstoestand van het Afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) wordt aangegeven in de Active Driving Display. In geval van defecten, de toestand van de auto controleren of de auto door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur laten inspecteren overeenkomstig de inhoud van het getoonde bericht.

Zie Waarschuwings/indicatielampjes

OPMERKING
 • Wanneer het contact wordt uitgezet, wordt de bedrijfstoestand aangehouden die bestond alvorens het systeem werd uitgeschakeld. Als bijvoorbeeld het contact wordt uitgeschakeld terwijl het Afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) systeem gebruiksklaar is, zal het systeem gebruiksklaar zijn wanneer het contact de volgende keer op ON gezet wordt.
 • Het Afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) kan worden in-/uitgeschakeld en de gevoeligheid van het systeem kan worden gewijzigd.

  Zie Gebruikersinstellingen

Indicatie op display

Richtlijnen voor afstand-tussen-voertuigen *1

Display Richtlijnen voor afstand-tussenvoertuigen (Bij een rijsnelheid van ongeveer 40 km/h) Richtlijnen voor afstand-tussenvoertuigen (Bij een rijsnelheid van ongeveer 80 km/h)

Ongeveer 10 m of minder Ongeveer 20 m of minder

*1 De afstand tussen voertuigen verschilt al naargelang de rijsnelheid.

OPMERKING De afstand waarbij de afstand-tussen-voertuigen indicatie in de display knippert kan gewijzigd worden.

Zie Gebruikersinstellingen

Zie ook:

Renault Clio. Installatie van het kinderzitje, algemeen
Op bepaalde zitplaatsen mogen geen kinderzitjes bevestigd worden Op het schema op de volgende bladzijde ziet u waar u een kinderzitje mag bevestigen. De genoemde types kinderzitjes zijn niet ov ...

Opel Corsa. Driver Information Center
Het Driver Information Center is ondergebracht in de instrumentengroep. Afhankelijk van de versie en de uitrusting is het Driver Information Center verkrijgbaar als Midlevel-display of Uplevel- ...

Auto's: