Auto's:

Mazda 2: Paren van Bluetooth 
audioapparatuur (Bluetooth 
audio) - Gereed maken van Bluetooth - Audioset
[Type A (niet-aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Paren van Bluetooth audioapparatuur (Bluetooth audio)

Voordat Bluetooth audioapparatuur beluisterd kan worden via de luidsprekers van de auto, moet de apparatuur gepaard worden met de Bluetooth eenheid van de auto.

Maximaal zeven stuks apparatuur waaronder Bluetooth audioapparatuur en handsfree mobiele telefoons kunnen met één auto gepaard worden.

OPMERKING
 • Als Bluetooth audioapparatuur reeds met de auto is gepaard als een handsfree mobiele telefoon, hoeft deze niet nogmaals gepaard te worden wanneer de apparatuur als Bluetooth audioapparatuur gebruikt wordt. Omgekeerd hoeft de apparatuur niet nogmaals gepaard te worden als een handsfree mobiele telefoon als deze reeds als Bluetooth audioapparatuur gepaard is.
 • Registratie van apparatuur is ook mogelijk met behulp van spraakherkenning.

Zie de bijbehorende gebruikershandleiding voor de bediening van de Bluetooth audioapparatuur zelf.

Bepaalde Bluetooth audioapparatuur heeft PIN codes (vier cijfers).

Zie de gebruikershandleiding van de audioapparatuur omdat de paringsprocedure verschilt afhankelijk of deze voorzien is van een PIN code of niet.

Paren van Bluetooth audioapparatuur met een viercijferige PIN code

1. Selecteer met behulp van de audioregelknop de paringmodus " PAIR DEVICE " in de " BT SETUP " modus.

(Zie voor bijzonderheden "Instellen van Bluetooth audioapparatuur".)

2. Druk op de audioregelknop voor het bepalen van de modus.

Nadat " ENTER PIN " gedurende drie seconden op de audiodisplay is getoond, wordt " PIN 0000 " getoond en kan de PIN code worden ingevoerd.

3. Voer de PIN code van uw Bluetooth audioapparatuur in door de voorkeuzezendertoetsen 1 tot 4 in te drukken terwijl " PIN 0000 " wordt getoond.

Druk voorkeuzezendertoets 1 in voor het invoeren van het eerste cijfer, 2 voor het tweede, 3 voor het derde en 4 voor het vierde. Als de PIN code bijvoorbeeld "4213" zou zijn, de voorkeuzezendertoets 1 viermaal (1, 2, 3, 4), toets 2 tweemaal (1, 2), toets 3 eenmaal (1) en toets 4 driemaal (1, 2, 3) indrukken. Als de weergave van " PIN 0000 " verdwijnt alvorens de invoer van de PIN code is voltooid, de procedure vanaf stap 1 herhalen.

OPMERKING

Sommige apparatuur accepteert enkel een bepaalde paringcode (gewoonlijk "0000" of "1234").

Zie de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon en probeer deze nummers indien nodig als paren niet kan worden voltooid.

4. Druk terwijl de ingevoerde PIN code wordt getoond de audioregelknop in.

" PAIRING " knippert op de display.

5. Bedien de Bluetooth audioapparatuur en stel deze in op de paringmodus terwijl " PAIRING " knippert.

6. Wanneer het paren voltooid is, wordt " " en " PAIR SUCCESS " na ongeveer 10-30 seconden getoond, waarna " PAIR SUCCESS " nog gedurende drie seconden wordt getoond en de eenheid vervolgens terugkeert naar de normale display.

OPMERKING
 • Bij bepaalde Bluetooth audioapparatuur duurt het enige tijd voordat het " " symbool wordt getoond.
 • Als het paren gefaald heeft, knippert " Err " gedurende drie seconden.
 • Het paren kan niet tijdens het rijden uitgevoerd worden. Als u probeert het paren uit te voeren tijdens het rijden, wordt " PAIR DISABLE " getoond.
 • Als zeven stuks Bluetooth audioapparatuur reeds met de auto zijn gepaard, kan geen verdere paring plaatsvinden en wordt " MEMORY FULL " getoond. Voordat andere apparatuur gepaard kan worden dient één gepaard apparaat verwijderd te worden.

Paren van Bluetooth audioapparatuur zonder viercijferige PIN code

1. Selecteer met behulp van de audioregelknop de paringmodus " PAIR DEVICE " in de " BT SETUP " modus.

(Zie voor bijzonderheden "Instellen van de Bluetooth audioapparatuur".) 2. Druk op de audioregelknop voor het bepalen van de modus. Nadat " ENTER PIN " gedurende drie seconden op de audiodisplay is getoond, wordt " PIN 0000 " getoond en kan de PIN code worden ingevoerd.

3. Druk terwijl " PIN 0000 " wordt getoond de audioregelknop in.

" PAIRING " knippert op de audiodisplay.

4. Bedien de Bluetooth audioapparatuur en stel deze in op de paringmodus terwijl " PAIRING " knippert.

5. Voer "0000" in aangezien voor de Bluetooth audioapparatuur een PIN code vereist is.

6. Wanneer het paren voltooid is, wordt " " en " PAIR SUCCESS " na ongeveer 10-30 seconden getoond, waarna " PAIR SUCCESS " nog gedurende drie seconden wordt getoond en de eenheid vervolgens terugkeert naar de normale display.

OPMERKING
 • Als paren niet kan worden voltooid, in plaats hiervan "1234" proberen.

  Zie de gebruikershandleiding van uw mobiele apparatuur voor de juiste PIN code.

 • Bij bepaalde Bluetooth audioapparatuur duurt het enige tijd voordat het " " symbool wordt getoond.
 • Als het paren gefaald heeft, knippert " Err " gedurende drie seconden.
 • Het paren kan niet tijdens het rijden uitgevoerd worden. Als u probeert het paren uit te voeren tijdens het rijden, wordt " PAIR DISABLE " getoond.
 • Als zeven stuks Bluetooth audioapparatuur reeds met de auto zijn gepaard, kan geen verdere paring plaatsvinden en wordt " MEMORY FULL " getoond. Voordat andere apparatuur gepaard kan worden dient één gepaard apparaat verwijderd te worden.
Zie ook:

Mazda 2. Gebruik van de display
Richtlijnen die de breedte van de auto aangeven (geel) worden op het scherm getoond bij wijze van referentie en geven bij benadering de breedte van de auto aan in vergelijking tot de breedte van ...

Renault Clio. Bijzonderheid van auto's met matte lak
Voor dit type lak moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen. Wat u moet doen De auto overvloedig met de hand met water wassen en daarbij een zachte doek, spons, enz. gebruiken. Wat ...

Auto's: