Auto's:

Mazda 2: Selectie van apparatuur
(Bluetooth  audio) - Gereed maken van Bluetooth - Audioset
[Type A (niet-aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Selectie van apparatuur (Bluetooth audio)

Als meerdere apparatuur wordt gepaard, verbindt de Bluetooth eenheid de laatst gepaarde apparatuur. Als u andere gepaarde apparatuur wilt verbinden, is het nodig de verbinding te wijzigen. Na het wijzigen van de verbinding blijft de volgorde van prioriteit van de apparatuur behouden, ook wanneer het contact wordt uitgezet.

1. Selecteer met behulp van de audioregelknop de verbindingswijzigingmodus " LINK CHANGE " in de " BT SETUP " modus.

(Zie voor bijzonderheden "Instellen van Bluetooth audioapparatuur".) 2. Druk op de audioregelknop voor het bepalen van de modus.

3. De naam van de huidige verbonden Bluetooth audioapparatuur wordt getoond.

Als op dat moment geen Bluetooth audioapparatuur is verbonden, wordt de naam van de eerste van de gepaarde apparatuur getoond.

4. Draai de audioregelknop voor het selecteren van de naam van de apparatuur die u wilt verbinden

Selectie van apparatuur

5. Druk de audioregelknop in voor het selecteren van de apparatuur die u wilt verbinden.

Het " " symbool verdwijnt en " PAIRING " knippert in de audiodisplay.

OPMERKING Wanneer " GO BACK " wordt geselecteerd en de audioregelknop wordt ingedrukt, keert de display terug naar " LINK CHANGE ".

6. Als de verbinding met de gewenste apparatuur met goed gevolg is gemaakt, wordt het " " symbool nogmaals getoond, tezamen met " LINK CHANGED". " LINK CHANGED" wordt gedurende drie seconden getoond, vervolgens keert de normale display terug.

OPMERKING
  • Bij bepaalde Bluetooth audioapparatuur duurt het enige tijd voordat het " " symbool wordt getoond.
  • Als een handsfree type mobiele telefoon de meest recent gepaarde apparatuur is, verbindt de Bluetooth eenheid deze apparatuur. Als u een Bluetooth type audioapparatuur wilt gebruiken dat reeds eerder met de Bluetooth eenheid is gepaard, dient de verbinding gewijzigd te worden naar deze apparatuur.
  • Als zich tijdens het verbinden van apparatuur een fout voordoet, knippert " Err " gedurende drie seconden op de display en keert de display terug naar " LINK CHANGE ". Controleer in dit geval de paringstatus van de Bluetooth audioapparatuur en de locatie van de apparatuur in de auto (niet in de bagageruimte/kofferruimte of in een metalen doos) en probeer dan de verbindingsprocedure opnieuw.
  • Het selecteren van apparatuur is ook mogelijk met behulp van spraakherkenning.

Verifiëren van de huidige verbonden apparatuur Schakel over naar de modus voor verbindingswijziging. (Zie "Wijzigen van de verbinding naar Bluetooth audioapparatuur") De naam van de apparatuur die als eerste wordt getoond is de apparatuur die op dat moment is verbonden.

Zie ook:

Toyota Yaris. Wijzigen van de standen van het contact
De stand kan worden gewijzigd door op de startknop te drukken zonder het rempedaal (Multidrive CVT) of het koppelingspedaal (handgeschakelde transmissie) in te trappen. (De stand verandert iedere ke ...

Renault Clio. Informatieboodschappen
Zij kunnen u helpen bij het starten van de auto of u informeren over een keuze of een omstandigheid. Voorbeelden van informatieboodschappen worden hierna gegeven. Voorbeelden van boods ...

Auto's: