Auto's:

Mazda 2: Overschakelen naar de Bluetooth 
audiomodus - Bluetooth audio - Audioset
[Type A (niet-aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Overschakelen naar de Bluetooth audiomodus

Schakel over naar de Bluetooth audiomodus voor het bedienen van de audioapparatuur met behulp van het bedieningspaneel van de audio-installatie voor het beluisteren van muziek of spraakaudio welke is opgenomen op Bluetooth audioapparatuur. Alle Bluetooth audioapparatuur dient gepaard te worden met de Bluetooth eenheid van de auto alvorens deze kan worden gebruikt.

Zie Gereed maken van Bluetooth (Type A)

1. Schakel de Bluetooth audioapparatuur in.

2. Zet het contact op ACC of ON.

Controleer dat het " " symbool op de audiodisplay wordt getoond. Het symbool wordt niet getoond als nietgepaarde Bluetooth audioapparatuur wordt gebruikt of de Bluetooth eenheid van de auto defect is.

OPMERKING Bij bepaalde Bluetooth audioapparatuur duurt het enige tijd voordat het " " symbool wordt getoond.

3. Druk de mediatoets ( ) in om over te schakelen naar de Bluetooth audiomodus en start de weergave.

Als de huidige apparatuurversie lager is dan AVRCP Ver. 1.3: " BT Audio " wordt op de display getoond.

Als de huidige apparatuur is AVRCP Ver. 1.3: De weergavetijd wordt getoond.

OPMERKING
  • Als de Bluetooth audioapparatuur niet met de weergave begint, de weergave/pauzetoets (4) indrukken.
  • Als een gesprek wordt ontvangen op een handsfree mobiele telefoon tijdens weergave van de Bluetooth audioapparatuur, wordt de weergave gestopt. Weergave van de Bluetooth audioapparatuur wordt hervat nadat het gesprek is beëindigd.
Zie ook:

Toyota Yaris. Follow Me Home-systeem
Dankzij dit systeem kunnen de dimlichten gedurende 30 seconden worden ingeschakeld wanneer het contact UIT wordt gezet. Trek nadat u het contact UIT hebt gezet de hendel naar u toe en laat hem l ...

Toyota Yaris. Controlelampjes
De controlelampjes informeren de bestuurder over de bedrijfsstatus van de verschillende systemen van de auto. Controlelampje richtingaanwijzers Controlelampje grootlicht Controlelampje Automatic ...

Auto's: