Auto's:

Mazda 2: Onderhoudsmonitor (Type B audio) - Onderhoudsmonitor - Periodieke onderhoudsbeurten - Onderhoud en verzorging - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Onderhoudsmonitor (Type B audio)

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het "Applicaties" scherm.

2. Selecteer "Monitor voertuigstatus".

3. Selecteer "Onderhoud" voor het tonen van het onderhoudsbeurtenscherm.

4. Verander het tabblad en selecteer het instellingsitem dat u wilt veranderen.

U kunt instellingen in de instellingsdisplay als volgt naar eigen voorkeur instellen:

Tabblad Onderwerp Verklaring
Gepland Instellingen Melding kan in-/uitgeschakeld worden.
Tijd (maanden) Toont de tijd of de afstand tot aan de volgende onderhoudsbeurt.

Selecteer dit item voor het instellen van de onderhoudsperiode.

Het moersleutelindicatielampje in de instrumentengroep gaat branden wanneer de resterende afstand minder is dan 1.000 km of het resterende aantal dagen minder is dan 15 (al naargelang wat zich het eerst voordoet).

Afstand (km of mijl)
Reset Stelt de tijd en afstand terug op de beginwaarden.

Wanneer het systeem eenmaal is geactiveerd, moet dit telkens wanneer onderhoud wordt uitgevoerd worden teruggesteld.

Bandenrotatie Instellingen Melding kan in-/uitgeschakeld worden.
Afstand (km of mijl) Toont de afstand tot aan de volgende beurt voor het onderling verwisselen van de banden.

Selecteer dit item voor het instellen van de afstand voor het onderling verwisselen van de banden.

Het moersleutelindicatielampje in de instrumentengroep gaat branden wanneer de resterende afstand minder is dan 1.000 km.

Reset Stelt de resterende afstand terug op de beginwaarde.

Wanneer het systeem eenmaal is geactiveerd, moet dit telkens na het onderling verwisselen van de banden worden teruggesteld.

Olie verversen Instellingen *1 Melding kan in-/uitgeschakeld worden.
Afstand (km of mijl) Toont de afstand tot aan de volgende olieverversingsbeurt.

Selecteer dit item voor het instellen van de afstand tot aan de volgende olieverversingsbeurt.

Het moersleutelindicatielampje in de instrumentengroep gaat branden wanneer de resterende afstand minder is dan 1.000 km.

Reset *2 Stelt de resterende afstand terug op de beginwaarde.

Wanneer het systeem eenmaal is geactiveerd, moet dit telkens na het verversen van de motorolie worden teruggesteld.

*1 Er is een flexibele instelling voor het tijdstip van het verversen van de motorolie beschikbaar (alleen bepaalde modellen). Raadpleeg een officiële Mazda reparateur voor details.

Wanneer de flexibele instelling voor het tijdstip van het verversen van de motorolie is geselecteerd, ziet u de volgende items in de display. De auto berekent de resterende gebruiksduur van de olie op basis van de gebruiksomstandigheden van de motor en u wordt op de hoogte gesteld wanneer een olieverversingsbeurt nodig is door het oplichten van het moersleutelindicatielampje in de instrumentengroep.
*2 Zodra de motorolie is ververst, moet voor SKYACTIV-D 1.5 de motorstuureenheid teruggesteld worden.

Uw officiële Mazda reparateur kan de motorstuureenheid voor u terugstellen of zie de procedure voor het terugstellen van de motorstuureenheid.

Tabblad Onderwerp Verklaring
Olie verversen Olie periode (%) Toont de gebruiksduur van de motorolie tot aan de volgende olieverversingsbeurt.

Het moersleutelindicatielampje in de instrumentengroep gaat branden wanneer de resterende afstand voor de oliegebruiksduur minder is dan 1.000 km of het resterende aantal dagen minder is dan 15 (al naargelang wat zich het eerst voordoet).

Reset Stelt de resterende oliegebruiksduur terug naar 100 %.

Na het verversen van de motorolie moet het systeem steeds worden teruggesteld.

Zie ook:

Toyota Yaris. Afstandsbediening
Auto's zonder Smart entry-systeem en startknop Vergrendelen van alle portieren Ontgrendelen van alle portieren Auto's met Smart entry-systeem en startknop Vergrendelen van alle portie ...

Renault Clio. Wat u moet doen
Was uw auto regelmatig, met de motor uit, met door onze technische diensten geselecteerde shampoos (nooit met schuurmiddelen). Spuit vooraf rijkelijk met een waterstraal het volgende af: de ...

Auto's: