Auto's:

Mazda 2: Afstemmen - Bediening van de radio - Audioset
[Type A (niet-aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Afstemmen

De radio beschikt over de volgende afstemmingsmethoden: Afstemming door middel van handbediening, zenderaftasting, scan, voorkeuzekanalen en automatische geheugenopslag.

De gemakkelijkste manier voor het afstemmen op zenders is om deze op de voorkeuzekanalen te programmeren.

Handbediende afstemming Kies de zender door de afstemtoets () licht in te drukken.

Afstemming door middel van zenderaftasting Het automatisch afzoeken van radiozenders begint wanneer de afstemtoets () wordt ingedrukt totdat een pieptoon gehoord wordt. Het zoeken stopt zodra een zender wordt gevonden.

OPMERKING Als u de toets ingedrukt blijft houden, zal de frequentie continu blijven veranderen.

Afstemming via scan Houd de scan-toets () ingedrukt om automatisch de sterke zenders af te tasten.

Het aftasten stopt bij elke zender gedurende ongeveer 5 seconden. Houd voor het vasthouden van een zender de scan-toets () tijdens dit interval nogmaals ingedrukt.

Afstemmen op voorkeuzezenders De zes voorkeuzekanalen kunnen worden gebruikt voor het opslaan van 6 AM (Zonder radio data systeem (RDS)), MW/ LW (Met radio data systeem (RDS)) en 12 FM zenders.

1. Voor het instellen van een kanaal, eerst AM (Zonder radio data systeem (RDS)), MW/LW (Met radio data systeem (RDS)), FM1 of FM2 kiezen.

Stem af op de gewenste zender.

2. Houd een van de voorkeuzezendertoetsen gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt, totdat u een pieptoon hoort. Het voorkeuzezendernummer of de zenderfrequentie wordt getoond.

De zender is nu in het geheugen opgeslagen.

3. Herhaal deze procedure voor de overige zenders en golfbanden die u wilt opslaan. Voor het afstemmen op een zender die in het geheugen is opgeslagen, AM (Zonder radio data systeem (RDS)), MW/LW (Met radio data systeem (RDS)), FM1 of FM2 kiezen en vervolgens de bijbehorende voorkeuzezendertoets indrukken. De zenderfrequentie of het voorkeuzezendernummer wordt getoond.

Automatische geheugenopslag (Zonder radio data systeem (RDS)) Dit kunt U vooral gebruiken bij het rijden in een gebied waar de plaatselijke zenders niet bekend zijn.

Houd de automatische geheugenopslagtoets () gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt, totdat u een pieptoon hoort; het systeem zal dan automatisch de 6 zenders van elke gekozen golfband in dat gebied aftasten en tijdelijk in het geheugen opslaan.

Nadat het aftasten voltooid is, wordt op de zender afgestemd en wordt de frequentie ervan aangegeven. Voor het oproepen van zenders die met de automatische geheugenopslag zijn opgeslagen, de automatische geheugenopslagtoets () indrukken en loslaten. Telkens zal één zender uit het geheugen worden gekozen en verschijnen de frequentie en het zendernummer op de display.

OPMERKING Als na het aftasten op geen enkele zender kan worden afgestemd, wordt " A " getoond.
Zie ook:

Skoda Fabia. Bediening van het informatiesysteem
Bediening via de bedieningshendel  afb. 37 Toetsen op de bedieningshendel Bediening van de multifunctie-indicatie A Drukken (boven of onder) - indicaties kiezen / waarden instellen B Dr ...

Peugeot 208. Verbinding voor online navigatie
Om veiligheidsredenen is het gebruik van een smartphone tijdens het rijden verboden. Het gebruik van de smartphone vraagt namelijk veel aandacht van de bestuurder. De handelingen moeten dan ook ...

Auto's: