Auto's:

Mazda 2: Radio data systeem (RDS) - Bediening van de radio - Audioset
[Type A (niet-aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Radio data systeem (RDS)

OPMERKING Het radio data systeem (RDS) werkt niet als dit zich buiten het servicegebied van het systeem bevindt.

Alternatieve frequentie (AF) AF functioneert voor de FM zenders. Druk op de menutoets () en kies de AF modus om deze in te schakelen en " AF " zal op de display verschijnen. Als de radio-ontvangst van de huidige zender zwakker wordt, schakelt het systeem automatisch over naar een andere zender.

Wanneer u verder naar een regionaal programma wilt luisteren, op de menutoets ( ) drukken en kies de REG modus om deze in te schakelen. " REG ON " wordt op de display getoond. Druk voor het annuleren op de audioregelknop en kies de REG modus om deze uit te schakelen.

" REG OFF " wordt op de display getoond.

Verkeersinformatie (TA) Als u op de verkeersinformatietoets () drukt, zal de installatie naar de TA modus overschakelen en wordt " TA " getoond.

Als in de TA modus een TA uitzending wordt ontvangen, krijgt de TA uitzending voorrang, ook wanneer andere functies (FM, CD, USB apparaat, AUX of BT audio) worden gebruikt, en wordt " Traffic Info " getoond.

Druk tijdens een TA uitzending op de verkeersinformatietoets ( ) om de uitzending te beëindigen en naar de voorheen ingestelde modus terug te keren.

Programmatype informatie (PTY) Bepaalde FM zenders zenden programmatype codes uit. Met behulp van deze code kunnen alternatieve zenders die dezelfde programmatype codes uitzenden snel opgespoord worden.

Druk in de FM modus op de programmatype informatietoets (). De programmatype code en " PTY " wordt tijdens ontvangst getoond. Als er geen programmatype code is, wordt " None " getoond.

(Kiezen van een programmatype:)

1. Druk op de programmatype informatietoets ( ) wanneer de programmatype code wordt getoond.

2. Druk op een van de volgende toetsen:

(Opsporen van programmatype informatie:)

1. Druk op de programmatype informatietoets () wanneer de programmatype code wordt getoond.

2. Druk op de programmatype informatietoets () totdat de pieptoon klinkt.

De installatie begint met het opsporen van uitzendingen en zal als er geen worden gevonden " Nothing " tonen en vervolgens terugkeren naar de voorheen ingestelde golfband.

(Opslaan van programmatypen onder de zendervoorkeuzetoetsen:)

1. Druk op de programmatype informatietoets ( ) wanneer de programmatype code wordt getoond.

2. Druk op de programmatype informatietoets ( ) en selecteer het programmatype.

3. Houd terwijl het programmatype op de display wordt aangegeven een zendervoorkeuzetoets gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Ingelaste uitzendingen

Als een ingelaste uitzending wordt ontvangen, krijgt de ingelaste uitzending voorrang, ook wanneer andere functies (FM, CD, USB apparaat, AUX of BT audio) worden gebruikt, en wordt " Alarm! " getoond.

Wanneer de ingelaste uitzending eindigt, zal het systeem naar de voorheen ingestelde functie terugkeren.

Zie ook:

Skoda Fabia. MAXI DOT-display
Inleiding voor het onderwerp Op het MAXI DOT-display (hieronder alleen display) wordt afhankelijk van de uitrusting informatie van het infotainment, de multifunctie-indicatie, hulpsystemen en d ...

Mazda 2. Vereiste brandstof (SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5)
Voertuigen met katalysator of zuurstofsensors dienen gebruik te maken van UITSLUITEND LOODVRIJE BRANDSTOF, welke de uitstoot van uitlaatgassen vermindert en de verontreiniging van de bougies minim ...

Auto's: