Auto's:

KIA Rio: Starten van de motor - Toets engine start/stop - Rijden met uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Starten van de motor

WAARSCHUWING

 • Draag altijd geschikte schoenen tijdens het rijden. Ongeschikte schoenen (hoge hakken, skischoenen, enz.) kunnen het bedienen van het rempedaal en bemoeilijken.
 • Start de auto niet terwijl het gaspedaal wordt ingetrapt. De auto kan in beweging komen, wat kan leiden tot een ongeval.
 • Wacht totdat het motortoerental normaal is. De auto kan plotseling in beweging komen als het rempedaal wordt losgelaten bij een hoog toerental.

 

AANWIJZING - Kickdown-mechanisme (indien van toepassing) Het kickdown-mechanisme in het gaspedaal voorkomt dat er onbedoeld met volgas wordt gereden door het gaspedaal extra weerstand te geven. Als het gaspedaal echter voor meer dan 80% wordt ingetrapt, wordt er mogelijk al met volgas gereden en zal het gemakkelijker zijn om het pedaal verder in te trappen. Dit duidt niet op een storing.

Starten van de benzinemotor

 1. Zorg ervoor dat u de Smart Key bij u hebt of laat deze in de auto.
 2. Controleer of de parkeerrem goed is geactiveerd.
 3. Handgeschakelde transmissie - Trap het koppelingspedaal volledig in en zet de versnellingspook in de vrijstand. Houd het koppelingspedaal en het rempedaal ingetrapt terwijl u de motor start.

  Automatische transmissie - Zet de selectiehendel in stand P. Trap het rempedaal volledig in.

  De motor kan ook worden gestart met de selectiehendel in stand N.

 4. Druk de toets Engine Start/Stop in.

  Hij dient gestart te worden zonder het gaspedaal in te trappen.

 5. Breng de motor niet op bedrijfstemperatuur door hem stationair te laten draaien.

  Ga rijden met gematigde motortoerentallen.

  (Vermijd krachtig accelereren en decelereren.)

OPMERKING Draai de contactsleutel niet in stand START wanneer de motor loopt.

Hierdoor kan de startmotor beschadigd raken.

Starten van de dieselmotor

Om de dieselmotor te starten bij koude motor moet deze voorgegloeid worden voordat de motor wordt gestart, en vervolgens opgewarmd worden voordat u gaat rijden.

 1. Controleer of de parkeerrem is geactiveerd.
 2. Handgeschakelde transmissie - Trap het koppelingspedaal volledig in en zet de versnellingspook in de vrijstand. Houd het koppelingspedaal en het rempedaal ingetrapt terwijl u de toets Engine Start/Stop in de stand START drukt.

  Automatische transmissie - Zet de selectiehendel in stand P. Trap het rempedaal volledig in.

  De motor kan ook worden gestart met de selectiehendel in stand N.

Toets engine start/stop

3. Druk de toets Engine Start/Stop in terwijl u het rempedaal ingetrapt houdt.

4. Houd het rempedaal ingetrapt totdat het controlelampje voorgloeien dooft.

(ongeveer 5 seconden)

5. De motor start wanneer het controlelampje voorgloeien dooft.

AANWIJZING Als u de toets Engine Start/Stop nogmaals indrukt terwijl de motor voorgegloeid wordt, kan de motor aanslaan.

Starten en afzetten van een motor met turbo/intercooler

 1. Voer het toerental van de motor niet te hoog op en accelereer niet direct na het starten van de motor.

  Laat een koude motor enkele seconden stationair draaien voordat u wegrijdt om ervoor te zorgen dat de turbocompressor voldoende smering krijgt.

 2. Na het rijden met hoge snelheid of een lange rit met een zware motorbelasting dient de motor voor het afzetten ongeveer 1 min stationair te draaien.

  Door de motor stationair te laten draaien zal de turbo afkoelen voordat de motor wordt afgezet.

OPMERKING Zet de motor nooit direct af nadat hij zwaar belast is geweest. Dit kan zware schade veroorzaken aan de motor of de turbocompressor.
WAARSCHUWING De motor zal alleen aanslaan wanneer de Smart Key zich in de auto bevindt.

Laat kinderen of anderen die niet vertrouwd zijn met de auto nooit de toets Engine Start/Stop of aanverwante onderdelen aanraken.

 

OPMERKING Probeer de selectiehendel niet in stand P te zetten wanneer de motor tijdens het rijden afslaat. Als de verkeersomstandigheden het toelaten kunt u de selectiehendel in stand N (neutraal) zetten terwijl de auto nog rijdt en vervolgens de toets Engine Start/Stop indrukken om te proberen de motor opnieuw te starten.

Toets engine start/stop

AANWIJZING

 • Als de batterij bijna leeg is of de Smart Key niet goed werkt, kunt u de motor starten door de toets Engine Start/Stop direct met de Smart Key in te drukken.
 • Wanneer de zekering van de remschakelaar is doorgebrand, kunt u de motor niet normaal starten.

  Vervang de zekering door een nieuwe.

  Als dit niet mogelijk is, kunt u de motor starten door de toets ENGINE START/STOP (motor starten/stoppen) in stand ACC 10 seconden ingedrukt te houden. De motor kan aanslaan zonder dat het rempedaal wordt ingetrapt. Trap voor uw eigen veiligheid echter altijd het rempedaal in voordat u de motor start.

 

OPMERKING Druk de toets Engine Start/Stop nooit langer dan 10 seconden in, behalve wanneer de remlichtzekering is doorgebrand.
Zie ook:

Renault Clio. Gegevens van de reis
De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND. De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAN ...

KIA Rio. Meters
Snelheidsmeter De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid van de auto aan en is gekalibreerd in kilometer per uur (km/h) en/of mijl per uur (mph). Toerenteller De toerenteller geeft het aanta ...

Auto's: