Auto's:

KIA Rio: Positie van de toets Engine Start/Stop - Toets engine start/stop - Rijden met uw auto - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Positie van de toets Engine Start/Stop

KIA Rio / KIA Rio - Instructieboekje / Rijden met uw auto / Toets engine start/stop / Positie van de toets Engine Start/Stop

OFF Toets engine start/stop

Auto's met stuurslot

Het stuurwiel wordt ook vergrendeld wanneer de toets Engine Start/Stop in stand OFF staat, om de auto tegen diefstal te beveiligen. Het wordt vergrendeld wanneer het portier wordt geopend.

Als het stuurwiel niet correct vergrendeld is wanneer u het bestuurdersportier opent, zal er een waarschuwingszoemer klinken. Is het probleem niet opgelost, dan raden we u aan het systeem door een officiële Kia-dealer na te laten kijken.

Als de toets Engine Start/Stop in stand OFF staat wanneer het bestuurdersportier wordt geopend, zal het stuurwiel niet worden vergrendeld en klinkt de waarschuwingszoemer. Sluit in dat geval het portier. Het stuurwiel zal dan worden vergrendeld en de waarschuwingszoemer stopt.

AANWIJZING

Als het stuurwiel niet correct wordt ontgrendeld, zal de toets Engine Start/Stop niet werken. Druk de toets Engine Start/Stop in terwijl u het stuurwiel naar rechts en naar links draait.

 • Als het contact moeilijk in stand ACC is te zetten, draai dan het stuurwiel naar rechts en naar links terwijl u de toets ENGINE START/STOP indrukt om de spanning te verminderen.
 • Schakel de motor pas uit wanneer de auto tot stilstand is gekomen.

 

OPMERKING U kunt de motor (START/RUN) of het contact (ON) alleen uitschakelen wanneer de auto stilstaat. In een noodsituatie kunt u, terwijl de auto rijdt, de motor uitschakelen en het contact in stand ACC draaien door de toets Engine Start/Stop langer dan 2 seconden ingedrukt te houden of 3 keer na elkaar in te drukken binnen 3 seconden. Als de auto nog rijdt, kunt u de motor opnieuw starten zonder dat u het rempedaal ingetrapt houdt door de toets Engine Start/Stop in te drukken met de selectiehendel in stand N (neutraal).

ACC (Accessoires) Toets engine start/stop

Als de toets Engine Start/Stop langer dan 1 uur in stand ACC staat, wordt de toets automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegraakt.

ON Toets engine start/stop

START/RUN Toets engine start/stop

AANWIJZING Als u de toets ENGINE START/STOP indrukt zonder het koppelingspedaal (handgeschakelde transmissies) of zonder het rempedaal (automatische transmissies) in te trappen, zal de motor niet aanslaan. De stand van de toets ENGINE START/STOP verandert dan als volgt: OFF ➔ACC ➔ ON ➔ OFF of ACC

 

AANWIJZING Als u de toets Engine Start/Stop lang in stand ACC of ON laat staan, zal de accu ontladen raken.

 

WAARSCHUWING

 • Druk de toets Engine Start/Stop nooit in terwijl de auto rijdt.

  Hierdoor kunt u de controle over de auto verliezen en neemt de remkracht af, wat tot een ongeval kan leiden.

 • Het stuurslot dient niet ter vervanging van de parkeerrem.

  Controleer altijd of stand P is ingeschakeld, trek de parkeerrem volledig aan en zet de motor uit voordat u de auto verlaat. Als deze voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd, kan de auto onverwacht en plotseling in beweging komen.

 • Steek nooit tijdens het rijden uw hand door het stuurwiel om de toets Engine Start/Stop of andere bedieningsorganen te bedienen.

  Hierdoor kunt u de controle over de auto verliezen, wat kan leiden tot een ongeval en ernstig letsel.

 • Plaats geen losse voorwerpen rondom de bestuurdersstoel.

  Deze kunnen tijdens het rijden gaan bewegen en de bestuurder hinderen, wat kan leiden tot een ongeval.

Zie ook:

KIA Rio. Beperkingen van het systeem.
De AEB is een ondersteunend systeem voor de bestuurder onder bepaalde riskante rijomstandigheden en neemt de bestuurder niet alle verantwoordelijkheid uit handen. De AEB bewaakt de rijsituati ...

Skoda Fabia. Motor inrijden en zuinig rijden
Motor inrijden Tijdens de eerste 1 500 km is de rijstijl bepalend voor de kwaliteit van het inloopproces bij de nieuwe motor. Tijdens de eerste 1.000 km de motor niet met meer dan 3/4 van het ma ...

Auto's: