Auto's:

KIA Rio:  Dieselmotor - Vereiste brandstof - Introductie - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio:  Dieselmotor

Dieselbrandstof

Gebruik voor de dieselmotor alleen bij het bemzinestation verkrijgbare dieselbrandstof die aan de EN 590-norm of vergelijkbaar voldoet. (EN staat voor "European Norm"). Gebruik geen dieselbrandstof die bestemd is voor de scheepvaart, lichte stookoliën of nietgoedgekeurde brandstoftoevoegingen, aangezien dit de slijtage zal bespoedigen en de motor en het brandstofsysteem kan beschadigen. Het gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen en/of brandstoftoevoegingen heeft een beperking van de garantie tot gevolg.

Het cetaangetal van de dieselbrandstof voor uw auto moet hoger zijn dan 51. Als er twee soorten diesel leverbaar zijn, moet afhankelijk van de temperatuur worden gekozen voor zomer- of winterdiesel.

Houd het brandstofpeil zorgvuldig in de gaten : als de motor afslaat bij gebrek aan brandstof, moet het complete brandstofsysteem worden ontlucht alvorens de motor opnieuw gestart kan worden.

OPMERKING Zorg ervoor dat er geen benzine of water in de brandstoftank terechtkomt.

Als dat wel het geval is, moet de brandstoftank worden afgetapt en moet het brandstofsysteem worden ontlucht om schade aan de brandstofpomp en de motor te voorkomen.

 

OPMERKING - Dieselbrandstof (indien van toepassing met DPF) Het is raadzaam de aanbevolen diesel voor dieselauto's uitgerust met een DPF-systeem te gebruiken.

Het gebruik van diesel met een hoog zwavelgehalte (meer dan 50 ppm zwavel) en nietgespecificeerde toevoegingen kan ertoe leiden dat het DPF-systeem beschadigd raakt en er witte rook wordt uitgestoten.

Biodiesel

Commercieel verstrekte dieselmengsels met niet meer dan 7% biodiesel, bekend onder de naam "B7 Diesel", kunnen in uw auto worden gebruikt als de biodiesel voldoet aan de norm EN 14214 of gelijkwaardig. (EN betekent: "Europese Norm"). Het gebruik van biobrandstoffen met meer dan 7% raapzaadmethylester (RME), vetzuurmethylester (FAME), methylester uit plantaardige olie (VME) enz. of een mengsel van diesel met biodiesel zal leiden tot overmatige slijtage of beschadiging van de motor en het brandstofsysteem. Het herstellen of vervangen van versleten of beschadigde onderdelen wegens het gebruik van ongeschikte brandstoffen wordt niet gedekt uit hoofde van de fabrieksgarantie.

OPMERKING

  • Gebruik nooit brandstof (diesel, B7 biodiesel of een andere brandstof) die niet aan de meest actuele specificaties van de petrochemische industrie voldoet.
  • Gebruik nooit brandstoftoevoegingen en dergelijke die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of goedgekeurd.
Zie ook:

Mazda 2. Gesprek onderbreken
Een gesprek kan worden onderbroken voor het ontvangen van een inkomend gesprek van een derde partij. Schakel over naar een inkomend gesprek met gebruik van onderstaande methoden. (Methode 1) 1 ...

Toyota Yaris. Velgen
Als een velg verbuigingen of scheuren vertoont of erg gecorrodeerd is, moet deze vervangen worden. Anders kan de band van de velg raken of kan de auto moeilijk beheersbaar worden. Keuze van ve ...

Auto's: