Auto's:

KIA Rio: Instellen - Audio (met touchscreen) - Audiosysteem - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Instellen

Audio (met touchscreen)

Bekijk de instellingen voor scherm, geluid, datum/tijd, Bluetooth, systeem, screensaver en scherm uit.

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem.

Weergave

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [Display] (scherm).

Geluidssignalen

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [Sound] (geluidssignalen).

Datum/tijd

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [Date/Time] (datum/tijd).

Bluetooth

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟Selecteer [Bluetooth].

AANWIJZING

  • Wanneer er gekoppelde apparaten worden gewist, worden ook de gespreksgeschiedenis en de contacten gewist van het apparaat dat op het audiosysteem is opgeslagen.
  • Voor Bluetooth®-verbindingen met een lage verbindingsprioriteit kan het enige tijd duren om de verbinding tot stand te brengen.
  • Contacten kunnen alleen worden gedownload vanuit het nu verbonden Bluetooth®-apparaat.
  • Als er geen Bluetooth®-apparaat verbonden is, kunt u de toets Download Contacts (Contacten downloaden) niet gebruiken.

Systeem

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [System] (systeem).

AANWIJZING Het systeem keert terug naar de standaardwaarden en alle opgeslagen gegevens en instellingen gaan verloren.

Schermbeveiliging

Instellen welke informatie wordt weergegeven wanneer het audiosysteem uitgeschakeld wordt of het scherm wordt uitgezet.

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [Screensaver] (schermbeveiliging).

Scherm uit

Om verblinding te voorkomen kan het scherm uitgezet worden terwijl het audiosysteem actief blijft.

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [Display off] (weergave uit).

AANWIJZING Gebruik 'Screensaver' (schermbeveiliging) om in te stellen welke informatie er wordt weergegeven wanneer het scherm uitgezet is.
Zie ook:

Toyota Yaris. Schakelen in de sequentiële shiftmatic-sportmodus met 7 versnellingen
Zet de selectiehendel in stand M en bedien de selectiehendel of de paddle shift-schakelaar. Opschakelen Terugschakelen Telkens wanneer de selectiehendel of een paddle shift-schakelaar word ...

KIA Rio. Positie van de toets Engine Start/Stop
OFF Met handgeschakelde transmissie Om de motor (stand START/RUN) of het contact (stand ON) uit te schakelen brengt u de auto tot stilstand en drukt u op de toets Engine Start/Stop. ...

Auto's: