Auto's:

KIA Rio: Instellen - Audio (met touchscreen) - Audiosysteem - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Instellen

Audio (met touchscreen)

Bekijk de instellingen voor scherm, geluid, datum/tijd, Bluetooth, systeem, screensaver en scherm uit.

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem.

Weergave

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [Display] (scherm).

Geluidssignalen

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [Sound] (geluidssignalen).

Datum/tijd

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [Date/Time] (datum/tijd).

Bluetooth

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟Selecteer [Bluetooth].

AANWIJZING

  • Wanneer er gekoppelde apparaten worden gewist, worden ook de gespreksgeschiedenis en de contacten gewist van het apparaat dat op het audiosysteem is opgeslagen.
  • Voor Bluetooth®-verbindingen met een lage verbindingsprioriteit kan het enige tijd duren om de verbinding tot stand te brengen.
  • Contacten kunnen alleen worden gedownload vanuit het nu verbonden Bluetooth®-apparaat.
  • Als er geen Bluetooth®-apparaat verbonden is, kunt u de toets Download Contacts (Contacten downloaden) niet gebruiken.

Systeem

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [System] (systeem).

AANWIJZING Het systeem keert terug naar de standaardwaarden en alle opgeslagen gegevens en instellingen gaan verloren.

Schermbeveiliging

Instellen welke informatie wordt weergegeven wanneer het audiosysteem uitgeschakeld wordt of het scherm wordt uitgezet.

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [Screensaver] (schermbeveiliging).

Scherm uit

Om verblinding te voorkomen kan het scherm uitgezet worden terwijl het audiosysteem actief blijft.

Druk op de toets [SETUP] (instellen) op het audiosysteem ➟ Selecteer [Display off] (weergave uit).

AANWIJZING Gebruik 'Screensaver' (schermbeveiliging) om in te stellen welke informatie er wordt weergegeven wanneer het scherm uitgezet is.
Zie ook:

Toyota Yaris. Uitschakelen van het Stop & Start-systeem
Druk op de uitschakeltoets van het Stop & Start-systeem om het Stop & Start-systeem uit te schakelen. Het controlelampje uitgeschakeld Stop & Start-systeem zal gaan branden. De m ...

Toyota Yaris. Rijden met de auto
Volg om veilig te kunnen rijden de onderstaande procedures: Starten van de motor Rijden Auto's met Multidrive CVT 1. Zet met ingetrapt rempedaal de selectiehendel in stand D. 2. Deactiveer de ...

Auto's: