Auto's:

KIA Rio: Gebruik van dit instructieboekje - Introductie - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Gebruik van dit instructieboekje

KIA Rio / KIA Rio - Instructieboekje / Introductie / Gebruik van dit instructieboekje

Wij willen u helpen om het meeste rijplezier van uw auto te krijgen. Het instructieboekje kan daar op vele manieren toe bijdragen. Wij raden u ten zeerste aan het complete instructieboekje door te lezen. Om de kans op letsel te beperken, moet u met name de gedeeltes met WAARSCHUWING en OPMERKING door het gehele instructieboekje lezen.

De afbeeldingen vormen een waardevolle aanvulling op de tekst. In uw instructieboekje vindt u informatie over de kenmerken, over belangrijke veiligheidsaspecten en over het rijden onder diverse omstandigheden.

De algemene indeling van het instructieboekje vind u in de INHOUDSOPGAVE. De index vormt een goede ingang om de gewenste passage te vinden.

Hoofdstukken: Dit instructieboekje heeft negen hoofdstukken en een index. Elk hoofdstuk begint met een korte inhoudsopgave, zodat u direct kunt zien of het gewenste hoofdstuk de gewenste informatie bevat.

U vindt verschillende WAARSCHUWINGEN, OPMERKINGEN en AANWIJZINGEN in dit instructieboekje.

Deze dienen ter vergroting van uw persoonlijke veiligheid. Lees ALLE procedures en aanbevelingen in deze WAARSCHUWINGEN, OPMERKINGEN en AANWIJZINGEN nauwkeurig door en neem ze in acht.

WAARSCHUWING Een WAARSCHUWING wijst u erop bijzonder voorzichtig te zijn ter voorkoming van schade en ernstig letsel.

 

OPMERKING Informatie waar VOORZICHTIG bij staat, dient ervoor om te voorkomen dat u een fout maakt waardoor uw auto beschadigd zou kunnen raken.

 

AANWIJZING OPMERKING geeft aan dat er interessante of nuttige informatie wordt gegeven.
Zie ook:

Mazda 2. Bediening van de DVD (Digital Versatile Disc) speler
Type Afspeelbare gegevens DVD VIDEO/DVDVR speler DVD VIDEO/DVD-VR bestand Insteken van de DVD Steek de DVD in de gleuf met het label naar boven gericht. De DVD ...

Skoda Fabia. Bediening
Hoofdmenu Geldt niet voor het infotainment Blues.  afb. 151 Amundsen, Bolero: Media - Hoofdmenu  afb. 152 Swing: Media - Hoofdmenu Voor de weergave van het hoofdmenu de toet ...

Auto's: