Auto's:

KIA Rio: Gebruik van dit instructieboekje - Introductie - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Gebruik van dit instructieboekje

KIA Rio / KIA Rio - Instructieboekje / Introductie / Gebruik van dit instructieboekje

Wij willen u helpen om het meeste rijplezier van uw auto te krijgen. Het instructieboekje kan daar op vele manieren toe bijdragen. Wij raden u ten zeerste aan het complete instructieboekje door te lezen. Om de kans op letsel te beperken, moet u met name de gedeeltes met WAARSCHUWING en OPMERKING door het gehele instructieboekje lezen.

De afbeeldingen vormen een waardevolle aanvulling op de tekst. In uw instructieboekje vindt u informatie over de kenmerken, over belangrijke veiligheidsaspecten en over het rijden onder diverse omstandigheden.

De algemene indeling van het instructieboekje vind u in de INHOUDSOPGAVE. De index vormt een goede ingang om de gewenste passage te vinden.

Hoofdstukken: Dit instructieboekje heeft negen hoofdstukken en een index. Elk hoofdstuk begint met een korte inhoudsopgave, zodat u direct kunt zien of het gewenste hoofdstuk de gewenste informatie bevat.

U vindt verschillende WAARSCHUWINGEN, OPMERKINGEN en AANWIJZINGEN in dit instructieboekje.

Deze dienen ter vergroting van uw persoonlijke veiligheid. Lees ALLE procedures en aanbevelingen in deze WAARSCHUWINGEN, OPMERKINGEN en AANWIJZINGEN nauwkeurig door en neem ze in acht.

WAARSCHUWING Een WAARSCHUWING wijst u erop bijzonder voorzichtig te zijn ter voorkoming van schade en ernstig letsel.

 

OPMERKING Informatie waar VOORZICHTIG bij staat, dient ervoor om te voorkomen dat u een fout maakt waardoor uw auto beschadigd zou kunnen raken.

 

AANWIJZING OPMERKING geeft aan dat er interessante of nuttige informatie wordt gegeven.
Zie ook:

Skoda Fabia. Afstandsbediening - Batterij vervangen
VOORZICHTIG De nieuwe batterij moet voldoen aan de oorspronkelijke specificaties. Bij het vervangen van de batterij op de juiste polariteit letten.   ...

Toyota Yaris. Draaiknop koplampverstelling
De koplamphoogte kan worden afgestemd op het aantal passagiers in de auto en de mate van belading. Auto's met linkse besturing Verhogen van de koplamphoogte Verlagen van de koplamphoog ...

Auto's: