Auto's:

KIA Rio: Automatische-transmissievloeistof - Onderhoud - KIA Rio - InstructieboekjeKIA Rio: Automatische-transmissievloeistof

KIA Rio / KIA Rio - Instructieboekje / Onderhoud / Automatische-transmissievloeistof

Controleren van niveau - automatische transmissievloeistof

Automatische-transmissievloeistof

Het peil van de automatischetransmissievloeistof moet regelmatig gecontroleerd worden.

Zorg er voor dat de auto horizontaal staat en dat de parkeerrem is aangetrokken.

Controleer het vloeistofpeil als volgt:

  1. Zet de selectiehendel in stand N en laat de motor stationair draaien.
AANWIJZING Plaats de peilstok weer na het controleren van het vloeistofpeil van de automatische transmissie.

Plaats de peilstok in de stand zoals afgebeeld.

 

OPMERKING Als u de peilstok omgekeerd plaatst, kan de peilstok vervormen (of beschadigen).

2.Laat de transmissie op bedrijfstemperatuur (vloeistoftemperatuur 70 - 80°C) komen, door bijvoorbeeld 10 minuten te rijden, beweeg de selectiehendel een keer door alle standen en zet deze vervolgens in stand N of P.

Automatische-transmissievloeistof

3. Controleer of het vloeistofpeil zich in het gebied HOT van de peilstok bevindt. Als het vloeistofpeil lager is, vul dan de voorgeschreven vloeistof bij via de vulopening. Als het vloeistofpeil hoger is, tap dan vloeistof af via de aftapopening.

4.Als het vloeistofpeil koud (vloeistoftemperatuur 20 - 30°C) wordt gecontroleerd, vul dan vloeistof bij tot de lijn C (COLD) en controleer het vloeistofpeil opnieuw op de manier zoals in stap 2 is aangegeven.

WAARSCHUWING - Transmissievloeistof Het niveau van de transmissievloeistof dient te worden gecontroleerd als de motor op de normale bedrijfstemperatuur is. Dit betekent dat de motor, de radiateur, de radiateurslang, het uitlaatsysteem, enz. erg heet zijn.

Let goed op dat u bij deze procedure geen brandwonden oploopt.

 

OPMERKING

  • Een te laag vloeistofpeil kan ertoe leiden dat de transmissie gaat slippen. Een te hoog peil kan schuimvorming, verlies van vloeistof en storingen in de transmissie veroorzaken.
  • Het gebruik van andere dan de voorgeschreven vloeistof kan storingen en defecten in de transmissie veroorzaken.

 

WAARSCHUWING - Parkeerrem Zet de parkeerrem vast en trap het rempedaal in bij het verplaatsen van de selectiehendel om te voorkomen dat de auto onverwachts in beweging komt.

 

AANWIJZING Gebruik het merkteken C (COLD) alleen als een ruwe schatting en NIET om het niveau van de automatischetransmissievloeistof vast te stellen.

 

AANWIJZING Nieuwe automatische-transmissievloeistof is rood van kleur. De rode kleurstof is toegevoegd door de fabrikant en dient om de automatische-transmissievloeistof te kunnen onderscheiden van motorolie en antivries. Hoewel de kleurstof na verloop van tijd niet meer zichtbaar is, zegt dit niets over de kwaliteit van de vloeistof.

Door het rijden wordt de automatischetransmissievloeistof donkerder. De kleur wordt uiteindelijk lichtbruin. Laat de automatische-transmissievloeistof daarom overeenkomstig het in het begin van dit hoofdstuk beschreven onderhoudsschema verversen door een officiële Kia-dealer.

Gebruik alleen de voorgeschreven automatische-transmissievloeistof. (Zie "Aanbevolen smeermiddelen en hoeveelheden" in hoofdstuk 9.)

Verversen van de automatische transmissievloeistof

Laat de automatischetransmissievloeistof verversen door een officiële Kia-dealer overeenkomstig het in het begin van dit hoofdstuk beschreven onderhoudsschema.

Zie ook:

Skoda Fabia. Productaansprakelijkheid en ŠKODA garantie voor nieuwe wagens
Productaansprakelijkheid Uw ŠKODA Partner is als verkopende partij conform de wettelijke voorschriften en het koopcontract aansprakelijk voor gebreken aan uw nieuwe ŠKODA, aan ŠKODA originele ...

Renault Clio. Zekeringen
Zekeringen in het interieur A Controleer de staat van de zekeringen als een elektrisch apparaat niet werkt. Maak het klepje A los. Zorg dat u altijd een doos met reservelampen en -zeke ...

Auto's: