Auto's:

Fiat Punto: Portieren vergrendelen/ ontgrendelen van binnenuit - Portieren - Kennismaking met de auto - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Portieren vergrendelen/ ontgrendelen van binnenuit

Fiat Punto / Fiat Punto - Instructieboekje / Kennismaking met de auto / Portieren / Portieren vergrendelen/ ontgrendelen van binnenuit

Druk op knop A fig. 4 om alle portieren te vergrendelen/ontgrendelen. De knop is voorzien van een led-lampje dat aangeeft wanneer de portieren worden ver-/ontgrendeld.

LED aan: portieren vergrendeld / LED uit: portieren ontgrendeld.

Portieren

De centrale portiervergrendeling werkt alleen als alle portieren perfect gesloten zijn. Als er geen stroomtoevoer is (doorgebrande zekering, losgekoppelde accu, enz.) kunnen de portieren nog steeds met de hand worden vergrendeld.

BELANGRIJK Wanneer de centrale vergrendeling is ingeschakeld, wordt, als de binnenhandgreep van een van de portieren bediend wordt, het betreffende portier ontgrendeld.

Wanneer de snelheid van 20 km/h wordt overschreden, worden alle portieren automatisch vergrendeld (als de betreffende functie in het display van het Setup-menu is ingeschakeld).

PORTIEREN VERGRENDELEN/ ONTGRENDELEN VAN BUITENAF

Portieren van buitenaf vergrendeld: steek, bij gesloten portieren, de metalen baard van de sleutel in het slot van het portier aan bestuurderszijde en draai hem rechtsom, of druk op de toets op de sleutel met afstandsbediening.

De vergrendeling wordt aangegeven door het aangaan van de led op knop A fig. 4.

Portieren van binnenuit vergrendeld: steek de metalen baard van de sleutel in het slot van het portier aan bestuurderszijde en draai hem linksom, of druk kort op de toets op de sleutel met afstandsbediening (voor bepaalde versies/markten).

DEAD LOCK

Hiermee wordt voorkomen dat de portieren vanuit het interieur geopend kunnen worden, bijvoorbeeld bij een inbraakpoging (ingeslagen ruit). Wij adviseren u om deze voorziening in te schakelen elke keer als het voertuig geparkeerd wordt.

Systeem inschakelen:het systeem wordt automatisch voor alle portieren ingeschakeld door twee maal snel op de toets op de sleutel met afstandsbediening te drukken.

Systeem uitschakelen: het systeem wordt automatisch uitgeschakeld als het portier aan bestuurderszijde geopend wordt met de mechanische sleutel of als de portieren ontgrendeld worden met de afstandsbediening (door het indrukken van de toets op de sleutel met afstandsbediening) of wanneer de sleutel naar de stand MAR wordt gedraaid.

Zie ook:

KIA Rio. Rijden onder moeilijke omstandigheden
Neem de volgende raadgevingen in acht als ten gevolge van zware regenval, sneeuw, ijzel, modder of zand het rijden bemoeilijkt wordt: Rijd voorzichtig en bewaar extra afstand tot het over ...

Opel Corsa. Luchtroosters
Verstelbare luchtroosters Wanneer de koeling ingeschakeld is moet er minimaal een luchtrooster openstaan. Stel de hoeveelheid lucht bij de roosteruitlaat met het stelwiel af. Het rooster ...

Auto's: