Auto's:

Fiat Punto: Lijst met beschikbare spraakopdrachten - Blue&Me - Multimedia - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Lijst met beschikbare spraakopdrachten

Fiat Punto / Fiat Punto - Instructieboekje / Multimedia / Blue&Me / Lijst met beschikbare spraakopdrachten

De belangrijkste spraakopdrachten van Blue&Me zijn hieronder vermeld.

Spraakopdrachten die altijd beschikbaar zijn

Spraakopdrachten handsfreefunctie

Spraakopdrachten SMS-berichtenlezer

Spraakopdrachten Media Player

Spraakcommando's voor de instellingsfuncties

BELANGRIJK

Het gebruik van bepaalde functies van het systeem tijdens het rijden, kan de aandacht van de weg afleiden en mogelijk leiden tot een ongeval of andere ernstige gevolgen; om die reden mogen deze functies uitsluitend gebruikt worden wanneer de rijomstandigheden dit toelaten en indien nodig alleen bij stilstaand voertuig.

BELANGRIJK het systeem tijdens het rijden bekijken, kan de aandacht van de weg afleiden; dit kan tot ongelukken of andere ernstige gevolgen leiden. Wijzig tijdens het rijden niet de systeeminstellingen en voer niet handmatig gegevens in (door middel van de bedieningstoetsen). Zet het voertuig op een veilige en wettelijk toegestane manier stil voordat u deze handelingen verricht. Dit is belangrijk omdat uw aandacht, tijdens het instellen of wijzigen van sommige functies, afgeleid kan worden van de weg en het kan nodig zijn om uw handen van het stuurwiel te nemen.

Spraakopdrachten: de functies van het systeem kunnen via spraakopdrachten uitgevoerd worden. Door spraakopdrachten te gebruiken tijdens het rijden kan het systeem beheerd worden zonder uw handen van het stuurwiel te nemen.

Langdurig naar het display kijken: gebruik tijdens het rijden geen enkele functie waarvoor langdurig naar het display moet worden gekeken. Stop de auto op een veilige manier en conform de wegenverkeerswetgeving voordat u probeert een functie van het systeem te gebruiken die langdurige aandacht vereist.

Ook af en toe een korte blik op het display werpen kan gevaarlijk zijn als de aandacht op een kritiek moment van het rijden wordt afgeleid.

Volume instellen: stel het volume niet te hoog in. Houd tijdens het rijden het volume op een dusdanig niveau dat verkeersgeluiden en sirenes van hulpdiensten hoorbaar blijven. Het rijden zonder deze geluiden te kunnen horen kan tot ongevallen leiden.

Spraakherkenning gebruiken: de software van de spraakherkenning is gebaseerd op een statistisch proces dat aan fouten onderhevig is. Het is uw verantwoordelijkheid de spraakherkenningsfuncties van het systeem te bewaken en eventuele fouten te corrigeren.

Gevaar voor afleiding: de functies kunnen handmatige instellingen vereisen (zonder gebruik van spraakopdrachten). Als tijdens het rijden deze instellingen worden gemaakt of gegevens worden ingevoerd, kan de aandacht worden afgeleid wat tot ongelukken of andere ernstige gevolgen kan leiden. Zet het voertuig op een veilige en wettelijk toegestane manier stil voordat u deze handelingen verricht.

Zie ook:

KIA Rio. Verzorging interieur
Onderhoud interieur - Algemeen Voorkom dat chemicaliën als parfum, cosmetische oliën, zonnebrandcrème, handenreiniger en luchtverfrisser in aanraking komen met onderdelen van het interieur ...

KIA Rio. Verzorging van de veiligheidsgordels
Veiligheidsgordels mogen niet gedemonteerd of gemodificeerd worden. Verder moet er op worden gelet dat de gordels en de onderdelen daarvan niet beschadigd worden door de scharnieren van de ...

Auto's: