Auto's:

Fiat Punto: Actieve veiligheidssystemen - Veiligheid - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Actieve veiligheidssystemen

Fiat Punto / Fiat Punto - Instructieboekje / Veiligheid / Actieve veiligheidssystemen

ABS (Anti-lock Braking System)

Dit systeem, dat integraal deel uitmaakt van het remsysteem, voorkomt het blokkeren of slippen van een of meerdere wielen op alle soorten wegdek en ongeacht de kracht van de remwerking, zodat het voertuig, zelfs bij een noodstop, onder controle gehouden kan worden. Het ABSsysteem omvat ook de volgende subsystemen: EBD (Electronic Braking Force Distribution) en HBA (Hydraulic Brake Assist).

Inwerkingtreding van het systeem: kan gemerkt worden omdat er een lichte trilling van het rempedaal voelbaar is en het systeem iets meer geluid maakt: dit geeft aan dat de snelheid moet worden aangepast aan het type wegdek waarop wordt gereden.

BELANGRIJK Een inrijperiode van circa 500 km is vereist om het beste uit het remsysteem te halen: vermijd tijdens deze periode bruusk, herhaaldelijk of langdurig remmen.

MBA (Mechanische remassistent) SYSTEEM

(voor bepaalde versies/markten)

Dit systeem (dat niet uitgeschakeld kan worden) herkent eventuele noodstops op basis van de snelheid waarmee het rempedaal wordt ingetrapt en levert een extra hydraulische remdruk om de door de bestuurder geleverd druk te ondersteunen. Hierdoor kan het remsysteem sneller en krachtiger ingrijpen.

ESC-SYSTEEM (Electronic Stability Control)

(voor bepaalde versies/markten)

Dit is een elektronisch systeem dat de voertuigstabiliteit regelt als de wielen hun grip verliezen, het helpt de juiste koers te handhaven. Het systeem herkent potentieel gevaarlijke situaties voor de stabiliteit van de auto en grijpt automatisch en op gedifferentieerde manier in op de remmen van de vier wielen door een stabiliserend koppel te leveren. Het ESC-systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de motor wordt gestart; het kan niet worden uitgeschakeld.

Inwerking treding van het systeem: de ingreep van het systeem wordt aangegeven door het knipperen van het lampje op het instrumentenpaneel, om de bestuurder te waarschuwen dat de stabiliteit en de grip van het voertuig kritiek zijn.

HH-SYSTEEM (Hill Holder)

Dit systeem is een onderdeel van het ESC-systeem en helpt de bestuurder bij het wegrijden op hellingen. Het wordt automatisch ingeschakeld op een helling omhoog: bij stilstaand voertuig, op een weg met een hellingspercentage van meer dan 5%, met lopende motor, rempedaal ingetrapt en versnellingsbak in de vrijstand, of ingeschakelde versnelling anders dan de achteruitversnelling; op een helling omlaag: wordt de Hill Holderfunctie automatisch ingeschakeld bij stilstaand voertuig, op een weg met een hellingspercentage van meer dan 5%, met lopende motor, rempedaal ingetrapt en ingeschakelde achteruitversnelling.

Tijdens het wegrijden houdt de regeleenheid van het ESC-systeem de wielen geremd, totdat het nodige motorkoppel is bereikt om te kunnen wegrijden, of in ieder geval maximaal 2 seconden, zodat de bestuurder de tijd heeft om de rechtervoet van het rempedaal naar het gaspedaal te verplaatsen. Als na deze tijd niet is weggereden, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld en wordt de remdruk geleidelijk gereduceerd.

Tijdens deze fase kan een typisch mechanisch geluid van de remmen hoorbaar zijn, dit wijst erop dat het voertuig binnen korte tijd in beweging zal komen.

OPMERKING Het Hill Holdersysteem is niet actief als de parkeerrem is ingeschakeld.

BELANGRIJK Het Hill Holder-systeem is geen parkeerrem; verlaat daarom nooit het voertuig zonder eerst de handrem te hebben aangetrokken, de motor te hebben afgezet en de eerste versnelling te hebben ingeschakeld, met het voertuig in veilige omstandigheden geparkeerd.

ASR (AntiSlip Regulation) SYSTEEM

Dit systeem is een onderdeel van het ESC-systeem. Het werkt automatisch door het vermogen dat overgebracht wordt door de motor in geval van slippende aandrijfwielen, verlies van grip op natte wegen (aquaplaning), acceleratie op glad, besneeuwd of met ijzel bedekt wegdek, enz. Afhankelijk van de slipomstandigheden, worden er twee verschillende regelsystemen geactiveerd: als beide aandrijfwielen slippen, treedt de ASR-functie in werking door het vermogen dat overgebracht wordt door de motor te beperken terwijl, als slechts een van de aandrijfwielen slipt, het systeem ingrijpt door automatisch het wiel dat slipt te remmen.

Inschakeling/uitschakeling van het ASR-systeem Het ASR-systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de motor wordt gestart. Tijdens het rijden kan het ASR uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld worden door op knop ASR OFF fig. 46 te drukken; Wanneer het systeem niet actief is, gaat de led op deze knop branden en verschijnt er bij sommige versies een speciale melding op het display.

ASR (AntiSlip Regulation) SYSTEEM

Wanneer het ASR tijdens het rijden wordt uitgeschakeld, wordt het de volgende keer dat het voertuig gestart wordt automatisch weer ingeschakeld.

Wanneer met sneeuwkettingen wordt gereden, kan het handig zijn om het ASR uit te schakelen: onder deze omstandigheden levert het doorslippen van de aandrijfwielen bij het wegrijden immers meer trekkracht op.

BELANGRIJK

Het ABS benut zoveel mogelijk de beschikbare grip maar kan deze niet verhogen. Rijd dus altijd voorzichtig op gladde weggedeelten en neem geen onnodige risico's.

Wanneer het ABS ingrijpt en trillingen in het rempedaal worden gevoeld, moet u niet bang zijn om het pedaal stevig ingedrukt te houden. Zo zorgt het systeem voor de kortste remweg op basis van de conditie van het wegdek.

Als het ABS ingrijpt, hebben de banden bijna de grip op het wegdek verloren: verlaag uw snelheid om ervoor te zorgen dat u voldoende grip kunt gebruiken.

Wanneer alleen het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat branden (en op de multifunctionele display verschijnt tevens een melding voor bepaalde versies/markten), zet dan de motor onmiddellijk af en neem contact op met het dichtstbijzijnde dealer van het Fiat Servicenetwerk. Vloeistoflekken uit het hydraulische systeem brengen de werking van zowel het normale remsysteem als het ABS in gevaar.

Bij de inwerkingtreding van de Mechanical Brake Assist kan geluid hoorbaar zijn. Dit is een normaal verschijnsel. Houd in elk geval het rempedaal goed ingetrapt.

Voor een goede werking van de ESC en ASR-systemen moeten de banden van alle wielen van hetzelfde merk zijn, in perfecte conditie verkeren en vooral van het voorgeschreven type en maat zijn.

Het ESC-systeem blijft ook ingeschakeld wanneer met het noodreservewiel wordt gereden. Onthoud altijd dat het noodreservewiel kleiner is dan een normale band, waardoor het minder grip levert.

Neem nooit onnodige en onverantwoorde risico's, ook al is de auto voorzien van de systemen ESC en ASR.

Uw rijstijl moet altijd aangepast zijn aan de conditie van het wegdek, het zicht en het verkeer. De bestuurder is altijd eindverantwoordelijk voor de verkeersveiligheid.

Voor een goede werking van het ASR-systeem moeten de banden van alle wielen van hetzelfde merk zijn, in perfecte conditie verkeren en vooral van het voorgeschreven type en maat zijn.

Het HBA-systeem kan de grip van de banden op het wegdek niet boven de limieten van de natuurkundige wetten laten toenemen; rijd altijd voorzichtig, overeenkomstig de toestand van het wegdek

Het HBA-systeem kan geen ongelukken voorkomen, waaronder ongelukken wegens overmatige snelheid in bochten, rijden op wegdek met weinig grip of aquaplaning.

Het HBA-systeem is een ondersteuning voor de bestuurder die altijd zijn volle aandacht bij het rijden moet houden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt altijd bij de bestuurder. De prestaties van het HBA-systeem mogen nooit op onvoorzichtige of gevaarlijke manier getest worden, met de mogelijkheid dat de veiligheid van de bestuurder, de inzittenden of andere weggebruikers in gevaar komt.

Zie ook:

Renault Clio. Hoofdsteunen voor
Hoofdsteun hoger zetten Trek de hoofdsteun tot de gewenste stand omhoog. Controleer de vergrendeling. Hoofdsteun lager zetten Druk op de knop 1 en schuif de hoofdsteun omlaag tot de gewenste ...

Mazda 2. Aanbrengen van wijzigingen en aanvullende apparatuur
Mazda kan niet garant staan voor de juiste werking van het startblokkeersysteem en het anti-diefstal beveiligingssysteem als er wijzigingen aan het systeem zijn aangebracht of als er aanvullende ...

Auto's: