Auto's:

Fiat Punto: Accu opladen - Onderhoud en zorg - Fiat Punto - InstructieboekjeFiat Punto: Accu opladen

BELANGRIJK Wacht, nadat de contactsleutel naar STOP is gedraaid en het bestuurdersportier is gesloten, minstens een minuut voordat u de elektrische voeding van de accu loskoppelt en vervolgens weer aansluit.

BELANGRIJK Het verdient aanbeveling de accu langzaam en met een lage stroomsterkte ongeveer 24 uur op te laden. De accu langer opladen, kan de accu beschadigen.

BELANGRIJK De kabels van het elektrische systeem moeten weer correct worden aangesloten op de accu, d.w.z. de pluskabel (+) op de plusklem en de minkabel (-) op de minklem. De accuklemmen zijn gemarkeerd met de symbolen plus (+) en min (-), en zijn weergegeven op het deksel van de accu. De accuklemmen moeten ook corrosievrij zijn.

BELANGRIJK Als een acculader van het "snelle" type wordt gebruikt terwijl de accu in het is voertuig gemonteerd, moeten eerst beide kabels van de accu losgemaakt worden alvorens de acculader aan te sluiten. Gebruik geen "snellader" voor de levering van startspanning.

BELANGRIJK De procedure voor het opladen van de accu is uitsluitend bedoeld ter informatie. Geadviseerd wordt contact op te nemen met het Fiat Servicenetwerk om deze werkzaamheden te laten uitvoeren.

VERSIES ZONDER Stop/Start-SYSTEEM

(voor bepaalde versies/markten)

Ga als volgt te werk om de accu op te laden:

VERSIES MET Stop/Start-SYSTEEM

(voor bepaalde versies/markten)

Ga als volgt te werk om de accu op te laden:

VERSIES MET Stop/Start-SYSTEEM

BELANGRIJK

Accuvloeistof is giftig en corrosief: vermijd contact met huid en ogen. Het opladen van de accu moet worden uitgevoerd in een goed geventileerde ruimte, ver van open vuur en vonken: brand- en ontploffingsgevaar.

Probeer nooit een bevroren accu op te laden: ontdooi eerst de accu om ontploffing ervan te voorkomen. Als de accu bevroren is geweest, moet door vakbekwaam personeel worden gecontroleerd of de cellen niet beschadigd zijn en of de behuizing geen scheuren vertoont, waardoor de giftige en corrosieve vloeistof kan weglekken.

Zie ook:

Toyota Yaris. Bedieningsinstructies
Draai aan het uiteinde van de hendel om de verlichting als volgt in te schakelen: Uit De parkeerlichten voor, achterlichten, kentekenplaat- en dashboardverlichting gaan branden. De k ...

Mazda 2. Spraakherkenningleerfunctie (gebruikerspraakregistratie)
Met de spraakherkenningleerfunctie is spraakherkenning mogelijk overeenkomstig de karakteristieken van de spraak van de gebruiker. Als de herkenning van de spraakinvoeropdrachten gericht aan het ...

Auto's: