Auto's:

Toyota Yaris: Uitschakelen van de motor met een selectiehendel in een ander
stand dan stand P (Multidrive CVT) - Startknop
(auto's met Smart entrysysteem
en startknop) - Rijprocedures - Rijden - Toyota Yaris - InstructieboekjeToyota Yaris: Uitschakelen van de motor met een selectiehendel in een ander stand dan stand P (Multidrive CVT)

Toyota Yaris / Toyota Yaris - Instructieboekje / Rijden / Rijprocedures / Startknop (auto's met Smart entrysysteem en startknop) / Uitschakelen van de motor met een selectiehendel in een ander stand dan stand P (Multidrive CVT)

Als de motor wordt uitgezet terwijl de selectiehendel in een andere stand dan P staat, wordt de stand van het contact ACC, niet UIT. Voer de volgende procedure uit om het contact UIT te zetten:

1. Controleer of de parkeerrem is geactiveerd.

2. Zet de selectiehendel in stand P.

3. Controleer of het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) langzaam knippert en druk de startknop vervolgens eenmaal in.

4. Controleer of het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) uit is.

■Auto power off-functie

Auto's met Multidrive CVT Als het contact gedurende meer dan een uur in stand ACC of AAN heeft gestaan (zonder dat de motor draait) met de selectiehendel in stand P, schakelt het systeem het contact automatisch UIT. Deze functie kan echter niet geheel uitsluiten dat de accu ontladen kan raken. Laat het contact niet gedurende langere tijd in stand ACC of AAN staan zonder dat de motor draait.

Auto's met handgeschakelde transmissie Als het contact gedurende meer dan een uur in de stand ACC of AAN heeft gestaan (terwijl de motor is uitgeschakeld), schakelt het systeem het contact automatisch UIT. Deze functie kan echter niet geheel uitsluiten dat de accu ontladen kan raken. Laat het contact niet gedurende langere tijd in stand ACC of AAN staan zonder dat de motor draait.

■Leegraken batterij elektronische sleutel

■Omstandigheden die de werking kunnen beïnvloeden

■Aanwijzingen voor de instapfunctie

■Als de motor niet aanslaat

■Stuurslot Nadat het contact UIT is gezet en de portieren zijn geopend en gesloten, wordt het stuurwiel geblokkeerd door de stuurslotfunctie. Als u nogmaals op de startknop drukt, wordt het stuurslot automatisch weer uitgeschakeld.

■Wanneer het stuurslot niet kan worden ontgrendeld

Het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) gaat snel knipperen.

Auto's met Multidrive CVT Controleer of de selectiehendel in stand P is gezet.

Druk op de startknop terwijl u het stuurwiel naar links en rechts draait.

Auto's met handgeschakelde transmissie

Druk op de startknop terwijl u het stuurwiel naar links en rechts draait.

■Oververhitting van de elektromotor van het stuurslot voorkomen Om te voorkomen dat de elektromotor van het stuurslot oververhit raakt, kan het voorkomen dat de werking van de elektromotor wordt onderbroken als de motor in een korte tijd herhaaldelijk wordt gestart en uitgezet. Wacht in dat geval met het starten of uitzetten van de motor. Na ongeveer 10 seconden zal de elektromotor van het stuurslot weer functioneren.

■Als er een storing is in het systeem

■Als de batterij van de elektronische sleutel ontladen is

■Bediening van de startknop Als de knop niet kort en krachtig wordt ingedrukt, wijzigt de stand van het contact mogelijk niet of wordt de motor niet gestart.

■Als het Smart entry-systeem met startknop is uitgeschakeld via de persoonlijke voorkeursinstellingen

WAARSCHUWING

■Bij het starten van de motor Start de motor altijd terwijl u in de bestuurdersstoel zit. Trap nooit het gaspedaal in terwijl u de motor start.

Als u dat wel doet, kan dat leiden tot een ongeval waarbij ernstig letsel kan ontstaan.

■Wees voorzichtig tijdens het rijden Als zich een storing voordoet in de motor terwijl de auto rijdt, vergrendel of open de portieren dan niet totdat de auto veilig en volledig tot stilstand is gekomen. Als onder deze omstandigheden het stuurslot wordt geactiveerd, kan dit leiden tot een ongeval waarbij ernstig letsel kan ontstaan.

■Uitzetten van de motor in noodgevallen Als u in noodgevallen de motor tijdens het rijden af wilt zetten, houd dan de startknop gedurende ten minste 3 seconden ingedrukt of druk hem ten minste driemaal achter elkaar kort in.

Bedien de startknop tijdens het rijden echter uitsluitend in noodgevallen.

Door het contact tijdens het rijden UIT te zetten, verliest u niet de controle over het stuurwiel of de remmen, maar werkt de bekrachtiging van deze systemen niet meer. Hierdoor zullen het remmen en sturen veel zwaarder gaan dan normaal. Zet in dat geval de auto aan de kant zodra dit veilig kan.

 

OPMERKING

■Voorkomen van ontlading van de accu

  • Laat het contact niet gedurende langere tijd in stand ACC of AAN staan zonder dat de motor draait.
  • Als het controlelampje van het Smart entry-systeem met startknop (groen) brandt, is het contact niet UIT. Controleer voordat u uitstapt altijd of het contact UIT is.
  • Zet bij auto's met Multidrive CVT de motor niet uit als de selectiehendel in een andere stand dan P staat. Als de motor wordt uitgezet terwijl de selectiehendel in een andere stand staat, wordt het contact niet UIT, maar in stand ACC gezet. Als het contact in stand ACC blijft staan, kan de accu ontladen raken.

■Bij het starten van de motor

  • Jaag een nog koude motor nooit op toeren.
  • Indien de motor moeilijk aanslaat of vaak afslaat, laat uw auto dan onmiddellijk controleren door een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

■Symptomen die kunnen duiden op een probleem met de startknop Wanneer u merkt dat de bediening van de startknop niet helemaal gaat zoals u gewend bent, bijvoorbeeld als de startknop bij het indrukken iets blijft hangen, kan dit duiden op een defect.

Neem direct contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/reparateur of een andere naar behoren gekwalificeerde en uitgeruste deskundige.

Zie ook:

Mazda 2. Schakelstand-indicatielampje
Het schakelstand-indicatielampje dient als hulp voor vermindering van het brandstofverbruik en het verkrijgen van betere rijprestaties. Deze toont de gekozen schakelstand in de instrumentengroep ...

Mazda 2. Paren van Bluetooth audioapparatuur (Bluetooth audio)
Voordat Bluetooth audioapparatuur beluisterd kan worden via de luidsprekers van de auto, moet de apparatuur gepaard worden met de Bluetooth eenheid van de auto. Maximaal zeven stuks apparatuu ...

Auto's: