Auto's:

Skoda Fabia: Servicewerkzaamheden, aanpassingen en 
technische wijzigingen - Verzorging en onderhoud - Raadgevingen voor het gebruik - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Servicewerkzaamheden, aanpassingen en technische wijzigingen

Skoda Fabia / Škoda Fabia - Instructieboekje / Raadgevingen voor het gebruik / Verzorging en onderhoud / Servicewerkzaamheden, aanpassingen en technische wijzigingen

Inleiding voor het onderwerp

Bij het gebruik van accessoires en bij het uitvoeren van aanpassingen, reparaties of technische wijzigingen aan uw wagen moeten de aanwijzingen en richtlijnen van ŠKODA AUTO in acht worden genomen.

De richtlijnen en aanwijzingen worden nageleefd in het belang van de verkeersveiligheid en de goede technische toestand van uw wagen.

ATTENTIE

 • Aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen aan de wagen mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden (inclusief ingrepen aan elektronische onderdelen en de bijbehorende software) kunnen storingen tot gevolg hebben - gevaar voor ongevallen en eventueel verhoogde slijtage van delen!
 • We raden u aan voor uw wagen alleen goedgekeurde originele ŠKODA accessoires en originele ŠKODA onderdelen te gebruiken. Hierbij is de betrouwbaarheid, de veiligheid en geschiktheid voor uw wagen gegarandeerd.
 • Geen producten gebruiken die niet door ŠKODA AUTO zijn goedgekeurd, hoewel het om producten kan gaan waarbij een rapport van een officiële technische keuringsdienst of van een overheidsinstantie is bijgevoegd.

Gebruik van de wagen en afwijkende weersomstandigheden

Als de wagen in landen met sterk afwijkende weersomstandigheden wordt gebruikt, contact opnemen met een ŠKODA Partner. Die geeft advies of er bepaalde voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, om de volledige werking van de wagen te waarborgen en beschadigingen te voorkomen (bv.

verversing van de koelvloeistof, vervanging van de accu en dergelijke).

ŠKODA Servicepartner

Alle ŠKODA Servicepartners werken volgens de aanwijzingen en richtlijnen van ŠKODA AUTO. Alle service- en reparatiewerkzaamheden worden hierdoor tijdig en vakkundig uitgevoerd. De richtlijnen en aanwijzingen worden nageleefd in het belang van de verkeersveiligheid en de goede technische toestand van uw wagen.

Wij adviseren daarom alle aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen aan uw wagen door een ŠKODA Servicepartner te laten uitvoeren.

De originele ŠKODA onderdelen

Voor uw wagen adviseren wij het gebruik van originele ŠKODA onderdelen, omdat deze onderdelen door ŠKODA AUTO zijn goedgekeurd. Deze onderdelen voldoen volledig aan de ŠKODA AUTO voorschriften en zijn identiek aan de gebruikte onderdelen in de serieproductie.

ŠKODA AUTO staat garant voor de veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van deze onderdelen.

De ŠKODA Servicepartners zijn conform de wettelijke voorschriften tot 2 jaar na verkoop aansprakelijk voor eventuele gebreken aan ŠKODA originele onderdelen, voor zover in het koopcontract niet iets anders is overeengekomen.

De originele ŠKODA accessoires

Als u uw wagen wilt uitrusten met accessoires dient u op het volgende te letten.

Wij adviseren voor uw wagen alleen ŠKODA originele accessoires te gebruiken.

ŠKODA AUTO staat garant voor de betrouwbaarheid, de veiligheid en de geschiktheid van deze accessoires voor uw wagen. Bij gebruik van andere producten kunnen we de betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid voor uw wagen niet beoordelen - ook niet als een rapport van een officiële technische keuringsdienst of van een overheidsinstantie is bijgevoegd.

De ŠKODA Servicepartners zijn conform de wettelijke voorschriften tot 2 jaar na verkoop aansprakelijk voor eventuele gebreken aan ŠKODA originele accessoires, voor zover in het koopcontract niet iets anders is overeengekomen.

Spoiler

ATTENTIE

Als uw nieuwe wagen is uitgerust met een originele spoiler op de voorbumper in combinatie met de spoiler op de achterklep, moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen - anders bestaat gevaar voor ongevallen en zware verwondingen!

 • De wagen die voorzien is van een spoiler op de voorbumper moet altijd zijn uitgerust met de bijbehorende spoiler op de achterklep.
 • Een originele spoiler op de voorbumper mag niet alleen of in combinatie met een ongeschikte spoiler op de achterklep worden gemonteerd.
 • Eventuele reparaties, het vervangen van, het toevoegen van of het verwijderen van spoilers adviseren wij met een ŠKODA Servicepartner te overleggen.
 • Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan de spoilers van uw wagen kunnen storingen in de werking tot gevolg hebben.

Componentenbescherming

Sommige elektronische onderdelen (bv. het instrumentenpaneel) zijn af fabriek met een componentenbescherming uitgerust. Deze zorgt voor een beperkte werking van deze componenten bij een niet-legitieme inbouw in een andere wagen (bv. na diefstal) of bij gebruik buiten de wagen.

Airbags

ATTENTIE

 • Aanpassingen, reparaties en technische wijzigingen die ondeskundig zijn uitgevoerd, kunnen schade en functiestoringen veroorzaken en de werking van het airbagsysteem negatief beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en zware verwondingen!
 • Een wijziging aan de wielophanging van de wagen inclusief het gebruik van niet toegelaten velg-bandcombinaties kan de werking van het airbagsysteem ongunstig beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en dodelijke verwondingen!

 

ATTENTIE

 • Aan de delen van het airbagsysteem, aan de voorbumper en aan de carrosserie mag geen enkele verandering worden aangebracht.
 • Alle werkzaamheden aan het airbagsysteem evenals het in- en uitbouwen van onderdelen van het systeem vanwege andere reparatiewerkzaamheden (bv. het stuurwiel uitbouwen) mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd.
 • Geen wijzigingen aanbrengen aan de afzonderlijke delen van het airbagsysteem - dit kan tot activering van een airbag leiden.
 • Als de airbag is geactiveerd, moet het airbagsysteem worden vervangen.

 

ATTENTIE

Het airbagsysteem werkt met druksensoren die in de voorportieren zijn aangebracht. Daarom mogen zowel aan de portieren als aan de portierbekledingen geen aanpassingen (bv. inbouwen van extra luidsprekers) worden uitgevoerd. Daarbij ontstane beschadigingen kunnen de werking van het airbagsysteem negatief beïnvloeden - gevaar voor ongevallen en dodelijke verwondingen! Daarom de volgende aanwijzingen in acht nemen.

 • Alle werkzaamheden aan de voorportieren en de portierbekleding mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd.
 • Nooit met verwijderde portierbekledingen of met openingen in de bekledingen rijden.
Zie ook:

Skoda Fabia. Snelheidsbegrenzer
Inleiding voor het onderwerp De snelheidsbegrenzer beperkt de maximum rijsnelheid tot de ingestelde snelheidslimiet. Deze limiet kan alleen worden overschreden door het gaspedaal volledig in te ...

Fiat Punto. Lijst met beschikbare spraakopdrachten
De belangrijkste spraakopdrachten van Blue&Me zijn hieronder vermeld. Spraakopdrachten die altijd beschikbaar zijn Help Annuleren Herhalen Spraakopdrachten handsfreefunctie Bel ...

Auto's: