Auto's:

Skoda Fabia: Ruitbediening - Ontgrendelen en openen - Bediening - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Ruitbediening

Inleiding voor het onderwerp

ATTENTIE

  • De ruiten altijd voorzichtig en gecontroleerd sluiten. Anders kunt u zichzelf of de passagiers aanzienlijke verwondingen door knellen toebrengen.
  • De elektrische ruitbedieningen in het bestuurdersportier en in de achterportieren zijn voorzien van een krachtbegrenzing (geldt alleen voor variant 2) . Bij weerstand door een obstakel (bv. inklemmen van een lichaamsdeel) wordt het sluiten onderbroken en gaat de ruit weer enkele centimeters omlaag. De ruiten moeten desondanks voorzichtig worden gesloten - gevaar voor verwondingen!

 

VOORZICHTIG

  • De ruiten schoon houden (ijsvrij en dergelijke), om een correcte werking van de mechanische en elektrische ruitbedieningen te waarborgen.
  • De elektrisch bediende ruiten moeten altijd worden gesloten voordat de accukabels worden losgemaakt.

 

Let op Als de ruiten openstaan, kan er stof of ander vuil in de wagen terechtkomen en kan er bovendien bij bepaalde snelheden windgeruis ontstaan.

Mechanische ruitbediening

Ruitbediening: Links/rechts
 afb. 51 Ruitbediening: Links/rechts

Elektrische ruitbediening

Schakelaars voor de ruitbediening: Variant 1 / variant 2
 afb. 52 Schakelaars voor de ruitbediening: Variant 1 / variant 2

Schakelaar voor de ruitbediening
 afb. 53 Schakelaar voor de ruitbediening aan bijrijderszijde

De elektrische ruitbediening werkt alleen als het contact is ingeschakeld.

Afhankelijk van de uitrusting kunnen met de schakelaars in het portier de ruiten voorin - variant 1 resp. de ruiten voor- en achterin - variant 2 worden bediend afb. 52.

De ruit in het bijrijdersportier en de ruiten in de achterportieren (variant 2) worden via de schakelaars in het betreffende portier bediend.

Schakelaars voor de ruitbediening afb. 52

A Linkervoorportier

B Rechtervoorportier

C Linkerachterportier

D Rechterachterportier

E Deactiveren/activeren van de schakelaars in de achterportieren (dit kan handig zijn, wanneer er bv. kinderen achterin zitten)

Ruiten openen/sluiten

De ruit van het bestuurdersportier kan bij de variant 2 afb. 52 automatisch volledig worden geopend/gesloten door de schakelaar tot de aanslag in te drukken resp. aan te trekken. Door opnieuw de schakelaar te bedienen (drukken/ trekken) stopt de ruit.

Schakelaars in de achterportieren deactiveren/activeren

Sluitkrachtbegrenzing

Alleen de variant 2 van de elektrische ruitbediening is voorzien van sluitkrachtbegrenzing (geldt niet voor de bijrijdersruit).

Bij weerstand door een obstakel wordt het sluiten onderbroken en gaat de ruit weer enkele centimeters omlaag.

Als het obstakel het sluiten van de ruit gedurende 10 seconden verhindert, wordt de sluitprocedure opnieuw onderbroken en gaat de ruit enkele centimeters omlaag.

Als wordt geprobeerd de ruit te sluiten binnen 10 seconden nadat deze voor de tweede keer weer enkele centimeters is geopend en het obstakel nog steeds niet is verwijderd, wordt de sluitprocedure slechts onderbroken. Gedurende deze periode is het niet mogelijk de ruit automatisch te sluiten. De sluitkrachtbegrenzing is nog ingeschakeld.

De sluitkrachtbegrenzing is pas buiten werking als binnen de volgende 10 seconden wordt geprobeerd de ruit te sluiten - de ruit wordt nu met volle kracht gesloten!

Als u langer dan 10 seconden wacht, is de sluitkrachtbegrenzing weer ingeschakeld.

ATTENTIE

  • De variant 1 van de elektrische ruitbediening afb. 52 op  heeft geen sluitkrachtbegrenzing. De ruiten moeten voorzichtig worden gesloten - gevaar voor verwondingen!
  • De bijrijdersruit bij de variant 2 van de elektrische ruitbediening afb. 52 op  heeft geen sluitkrachtbegrenzing. De ruit moet voorzichtig worden gesloten - gevaar voor verwondingen!

Storingen

Bij herhaald openen en sluiten van de ruiten kan het ruitbedieningsmechanisme oververhit raken en tijdelijk blokkeren. Zodra het bedieningsmechanisme is uitgeschakeld, kan de ruit weer worden bediend.

Na het losmaken van de accu kan het automatisch openen/sluiten van de bestuurdersruit zijn gedeactiveerd (geldt voor versie 2). In dit geval moet het systeem als volgt worden geactiveerd.

Ruitbediening activeren

Zie ook:

Skoda Fabia. Automatische versnellingsbak
Inleiding voor het onderwerp De automatische versnellingsbak schakelt automatisch, afhankelijk van de motorbelasting, de bediening van het gaspedaal, de rijsnelheid en de gekozen rijmodus. De st ...

Opel Corsa. Hoofdsteunverstelling
Ontgrendelingsknop indrukken, hoogte instellen, vastklikken. Hoofdsteunen. Veiligheidsgordel Veiligheidsgordel afrollen en in gordelslot vastmaken. De veiligheidsgordel mag niet ged ...

Auto's: