Auto's:

Skoda Fabia: Ritgegevens (multifunctie-indicatie) - Informatiesysteem - Bediening - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Ritgegevens (multifunctie-indicatie)

Skoda Fabia / Škoda Fabia - Instructieboekje / Bediening / Informatiesysteem / Ritgegevens (multifunctie-indicatie)

Inleiding voor het onderwerp

De weergave van de rijgegevens is alleen bij ingeschakeld contact mogelijk.

De eenheden kunnen in het infotainment in het menu Eenheden worden ingesteld.

Indicatie-overzicht

Overzicht van rijgegevensweergave (afhankelijk van wagenuitrusting).

Actieradius - afstand in km, die met de aanwezige tankinhoud en bij dezelfde rijstijl kan worden afgelegd. Als er zuiniger wordt gereden, kan de weergave toenemen.

Gemiddeld brandstofverbruik - wordt sinds de laatste keer wissen van het geheugen doorlopend berekend. Na het wissen van het geheugen wordt gedurende de eerste 100 m van de rit geen waarde weergegeven.

Momenteel brandstofverbruik - bij stilstaande of langzaam rijdende wagen wordt het brandstofverbruik in l/h getoond (bij modellen voor enkele landen verschijnt --,- km/l).

Olietemperatuur - als de olietemperatuur lager is dan 50 °C of als in het systeem voor het controleren van de olietemperatuur een storing aanwezig is, verschijnen de symbolen .

Waarschuwing bij overschrijden van de ingestelde snelheid - maakt het instellen van een snelheidslimiet mogelijk, bij overschrijding waarvan een akoestisch waarschuwingssignaal klinkt en een waarschuwingsmelding op het display in het instrumentenpaneel verschijnt.

Actuele rijsnelheid - digitale snelheidsweergave.

Gemiddelde snelheid - wordt sinds het wissen van het geheugen doorlopend berekend. Na het wissen van het geheugen wordt gedurende de eerste 300 m van de rit geen waarde weergegeven.

Afgelegde afstand - afgelegde afstand sinds het wissen van het geheugen.

Rijtijd - rijtijd sinds het wissen van het geheugen.

Koelvloeistoftemperatuur - als de temperatuur tussen 70 en 120 °C ligt, is de bedrijfstemperatuur bereikt. Als de temperatuur lager dan 70 °C is, moeten hoge motortoerentallen en zware motorbelasting worden vermeden. Als de temperatuur hoger dan 120 °C is, gaat in het instrumentenpaneel het controlelampje branden .

Infotainmentweergave

Rijgegevens
 afb. 39 Rijgegevens

Schermweergave afb. 39

A Afgelegde afstand

B Rijtijd

C Gemiddelde snelheid

D Gemiddeld brandstofverbruik

E Ritpuntenwaardering (DriveGreen-functie)

F Grafische weergave actieradius (indien de verwachte actieradius minder dan 300 km bedraagt, beweegt de wagen langzaam in de richting van het symbool )

G Globale actieradius

Met de functietoetsen kan een van de volgende geheugens worden gekozen.

Waarschuwing bij overschrijding van de ingestelde snelheid

Het systeem biedt de mogelijkheid om een snelheidslimiet in te stellen, bij overschrijding waarvan een akoestisch waarschuwingssignaal klinkt en een waarschuwingsmelding op het display verschijnt.

Snelheidslimiet bij stilstaande wagen instellen

Snelheidslimiet bij rijdende wagen instellen

De ingestelde snelheidslimiet kan zo nodig later handmatig worden aangepast.

Snelheidslimiet terugzetten

De ingestelde snelheidslimiet blijft ook na het uit- en inschakelen van het contact bewaard. Na een onderbreking van de rit van meer dan 2 uur wordt de ingestelde snelheidslimiet gedeactiveerd.

Geheugen

Geheugenweergave: MAXI DOTdisplay
 afb. 40 Geheugenweergave: MAXI DOTdisplay () / segmentdisplay ()

Het systeem slaat gegevens op in de drie hierna beschreven geheugens, die op het display op positie A worden weergegeven afb. 40.

Sinds start () resp. "1" ()

In het geheugen worden rijgegevens van het inschakelen tot het uitschakelen van het contact opgeslagen. Als de rit binnen 2 uur na het uitschakelen van het contact wordt voortgezet, worden de bijkomende waarden samen met de actuele ritinformatie opgeslagen.

Bij een onderbreking van de rit van meer dan 2 uur wordt het geheugen automatisch gewist.

Lange tijd () resp. "2" ()

In het geheugen worden de rijgegevens van een willekeurig aantal individuele ritten tot in totaal 99 uur en 59 minuten rijtijd of 9999 km gereden kilometers opgeslagen.

Als een van de ingestelde waarden wordt overschreden, begint de weergave automatisch weer vanaf nul.

Sinds tanken () resp. "3" ()

In het geheugen worden rijgegevens sinds de laatste maal brandstof tanken opgeslagen.

Bij de volgende keer tanken wordt het geheugen automatisch gewist.

De volgende rijgegevens worden in de geheugens opgeslagen.

Let op Door het loskoppelen van de accu worden alle opgeslagen waarden gewist.
Zie ook:

Toyota Yaris. Als uw auto oververhit raakt
Het volgende kan erop duiden dat de auto oververhit raakt: Het waarschuwingslampje hoge koelvloeistoftemperatuur gaat branden of knipperen, of u merkt een verlies aan trekkracht. (De auto a ...

Toyota Yaris. Als de motor niet wil aanslaan
Als de motor niet wil aanslaan terwijl wel de juiste startprocedures zijn gevolgd, dan kan dat de volgende oorzaken hebben: De motor slaat niet aan terwijl de startmotor wel normaal werkt. Ee ...

Auto's: