Auto's:

Skoda Fabia: Inleidende informatie - SmartLink+ - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Inleidende informatie

Inleiding

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero.

Informatie over SmartLink op de
 afb. 174 Informatie over SmartLink op de ŠKODA-internetpagina's

SmartLink biedt de mogelijkheid om gecertificeerde applicaties van een extern, via USB aangesloten apparaat op het infotainmentbeeldscherm weer te geven en te bedienen.

SmartLink ondersteunt de volgende communicatiesystemen.

Door middel van de applicaties op het verbonden externe apparaat bestaat bv.

de mogelijkheid om navigatie te gebruiken, te telefoneren, muziek te luisteren enz.

Om veiligheidsredenen is de bediening van enkele applicaties tijdens het rijden niet of slechts beperkt mogelijk.

Door het lezen van de QR-code afb. 174 of na het invoeren van het volgende adres in de webbrowser, wordt de internetpagina geopend met informatie over het SmartLink systeem.

Afhankelijk van het type aangesloten externe apparaat kunnen enkele applicaties via het infotainment, met de stem of via de toetsen op het multifunctiestuurwiel worden bediend.

De spraakbediening van het aangesloten externe apparaat kan door het ingedrukt houden van de toets of het ingedrukt houden van de toets op het multifunctiestuurwiel worden geactiveerd.

VOORZICHTIG Voor de verbindingsopbouw is het noodzakelijk dat de datum en tijd in het infotainment correct ingesteld zijn. Als de datum en tijd aan de hand van het GPS-signaal worden ingesteld, dan kunnen bij een slechte ontvangst van het GPS-signaal problemen met de verbindingsopbouw optreden.

 

Let op

  • Wij adviseren u verbindingskabels uit het originele ŠKODA accessoireprogramma te gebruiken.
  • Bij enkele aangesloten externe apparaten is het voor een probleemloze werking van de SmartLink-functie nodig, dat het aangesloten externe apparaat "ontgrendeld" is.

Hoofdmenu

Ondersteunde communicatiesystemen
 afb. 175 Ondersteunde communicatiesystemen / Voorbeeld van beschikbare communicatiesystemen van het aangesloten externe apparaat

Indien er geen extern apparaat is aangesloten, dan wordt een menu met ondersteunde SmartLink communicatiesystemen weergegeven A afb. 175.

Hoofdmenu afb. 175

A Ondersteunde communicatiesystemen

B Beschikbare communicatiesystemen van het aangesloten externe apparaat

Weergave van de informatie over SmartLink

Verbreken van de actieve verbinding

Instellingen van het menu SmartLink

Verbinding opbouwen/verbreken

Verbinding opbouwen

Verbreken van de actieve verbinding

Let op Sommige applicaties vereisen dat de dataverbinding in het aangesloten externe apparaat ingeschakeld is.
Zie ook:

KIA Rio. Interieurfilter
A: Gerecirculeerde lucht B: Buitenlucht C: Interieurfilter D: Aanjager E: Verdamper F: Kachelradiateur Het interieurfilter, dat achter het dashboardkastje is gemonteerd, filtert de luc ...

Mazda 2. Keuzemodusindicatielampje
Wanneer de sportstand wordt geselecteerd, gaat het keuzemodusindicatielampje in de instrumentengroep branden. OPMERKING Als de drive-selectie niet overgeschakeld kan worden naar de sport-s ...

Auto's: