Auto's:

Skoda Fabia: Bestuurdersinformatiesysteem - Informatiesysteem - Bediening - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Bestuurdersinformatiesysteem

Display in instrumentenpaneel

Displaytypes: MAXI DOT / segmentdisplay
 afb. 33 Displaytypes: MAXI DOT / segmentdisplay

Afhankelijk van de wagenuitrusting toont het informatiesysteem via het display in het instrumentenpaneel de volgende informatie afb. 33.

 1. Tijd / symbolen voor infotainment-spraakbediening
 2. Gekozen versnelling / schakeladvies Keuzehendelstand van de automatische versnellingsbak Controlelampjes van het start-stopsysteem Kompasrichting
 3. Rijgegevens (multifunctie-indicatie) Controlelampjes Meldingen Portierwaarschuwing
 4. Buitentemperatuur
 5. Snelheidsregelsysteem/snelheidsbegrenzer Totale afgelegde afstand
 6. Afgelegde afstand na het terugzetten van het geheugen (trip)
 7. Tijd
 8. Controlelampjes van het start-stopsysteem Gekozen versnelling / schakeladvies Keuzehendelstand van de automatische versnellingsbak
 9. Buitentemperatuur Controlelampjes Rijgegevens (multifunctie-indicatie)
 10. Totale afgelegde afstand Afgelegde afstand na het terugzetten van het geheugen (trip) Snelheidsregelsysteem/snelheidsbegrenzer Service-intervalindicatie Meldingen
 11. Brandstofmeter

Waarschuwing portier, achterklep en motorkap

Bij geopend portier of geopende achterklep/motorkap verschijnt op het display een grafische waarschuwing.

Wanneer een snelheid van 6 km/h wordt overschreden en een portier wordt geopend, klinkt bovendien een akoestisch signaal.

Teller voor de afgelegde afstand (trip) terugstellen

Tijd instellen

Toets in het instrumentenpaneel
 afb. 34 Toets in het instrumentenpaneel

Schakeladvies

Informatie over de ingeschakelde
 afb. 35 Informatie over de ingeschakelde versnelling / schakeladvies

De juiste ingeschakelde versnelling of eventueel een schakeladvies ter bevordering van de levensduur van de motor en het brandstofverbruik wordt weergegeven.

Displayweergave afb. 35

A Optimaal ingeschakelde versnelling

B Schakeladvies (resp. betekent, dat het voordelig is, van de 3e naar de 4e versnelling te schakelen)

Bij wagens met automatische versnellingsbak wordt het schakeladvies getoond, voor zover de modus voor het handmatig schakelen (tiptronic) is gekozen.

ATTENTIE De bestuurder is verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste versnelling in verschillende rijsituaties, bv. bij het inhalen.

Wagentoestand

Wagenstatus
 afb. 36 Wagenstatus

Bij ingeschakeld contact worden in de wagen continu de werking en toestanden van de afzonderlijke wagensystemen gecontroleerd. Als een systeemstoring aanwezig is, wordt op het display in het instrumentenpaneel de betreffende melding weergegeven.

Zolang de functiestoringen niet zijn verholpen, worden de meldingen telkens weer weergegeven. Na de eerste weergave van de melding worden nog steeds de controlelampjes (gevaar) resp. (waarschuwing) getoond.

De wagentoestand kan in het infotainment in het menu Wagenstatus worden weergegeven.

Op het beeldscherm wordt informatie over de wagentoestand of de werking van de bandenspanningscontrole getoond.

Functietoetsen en beeldschermweergave afb. 36

A Wagenweergave (gekleurd weergegeven wagengedeelten duiden op waarschuwingsmeldingen met betrekking tot deze wagengedeelten, nadat de "wagen" is aangetipt worden waarschuwingsteksten weergegeven)

Geen melding / waarschuwingsmeldingen over de wagentoestand en het aantal (indien er sprake is van slechts één melding wordt er alleen een waarschuwingstekst weergegeven)

Weergave van informatie over de toestand van het start-stopsysteem Activering/deactivering van de aanwijzingen met betrekking tot de meldingen van het start-stopsysteem in een andere beeldschermweergave

Zie ook:

Renault Clio. Hulp bij wegrijden op een helling
Afhankelijk van de helling van de weg helpt dit systeem de bestuurder bij het wegrijden op een helling. Het voorkomt dat de auto, naargelang de helling, achteruit rolt door automatisch de remmen v ...

Fiat Punto. "Fix&Go automatic" kit
BESCHRIJVING Deze bevindt zich in de bagageruimte in een speciale houder. In deze houder zitten ook een schroevendraaier en het trekoog. De kit fig. 102 bevat: een busje A fig. 102 met afdic ...

Auto's: