Auto's:

Skoda Fabia: Belangrijke aanwijzingen - Inleidende informatie - Infotainment - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Belangrijke aanwijzingen

Inleiding

ATTENTIE

  • Het infotainment alleen zo gebruiken, dat u in elke verkeerssituatie de wagen volledig onder controle hebt (bv. tijdens het rijden geen tekstberichten schrijven, de telefoon niet koppelen of verbinden, niet met de contactenlijst werken, geen bestemming invoeren, geen WLAN- of SmartLinkverbinding opbouwen e.d.) - anders bestaat gevaar voor ongevallen!
  • De aansluitkabel van het externe apparaat altijd zo plaatsen, dat deze bij het rijden geen belemmering vormt.

 

ATTENTIE

  • Het volume zodanig instellen dat u akoestische signalen van buiten, (bv.

    de sirene van de politie, de ambulance en de brandweer) altijd goed kunt horen.

  • Een te hoog ingesteld volume kan het gehoor beschadigen!

 

VOORZICHTIG In enkele landen kunnen sommige infotainmentfuncties vanaf een bepaalde snelheid niet meer worden geselecteerd. Dit is geen onjuiste werking, maar een gevolg van de wettelijke voorschriften.

Mobiele apparaten en applicaties

Geldt niet voor het infotainment Blues.

 QR-code met verwijzing naar de
 afb. 127 QR-code met verwijzing naar de internetpagina's voor de controle van de compatibiliteit van de apparaten\

De beschikbaarheid van enkele in dit instructieboekje beschreven functies is afhankelijk van het type aan te sluiten apparaat en van de hierop geïnstalleerde applicaties.

Compatibiliteit

Op de ŠKODA-internetpagina's kan worden gecontroleerd of het infotainment compatibel is met de gekozen mobiele apparaten. Deze controle vindt plaats door het inlezen van de QR-code afb. 127 of na het ingeven van het volgende adres in de webbrowser.

Applicaties

Op externe apparaten (bv. mobiele telefoons, tablets) kunnen applicaties geïnstalleerd worden die het mogelijk maken, extra informatie op het infotainmentbeeldscherm weer te geven of het infotainment te bedienen.

Vanwege het grote aantal applicaties en de continue doorontwikkeling ervan, kunnen de beschikbare applicaties mogelijk niet op alle externe apparaten functioneren. ŠKODA AUTO kan de correcte werking hiervan niet zonder voorbehoud garanderen.

De omvang van de beschikbare applicaties en de functies ervan zijn infotainment-, voertuig- en landsafhankelijk.

Zie ook:

Opel Corsa. Automatische versnellingsbak
Met de automatische versnellingsbak kunt u zowel automatisch (automatische modus) als handmatig schakelen (handmatige modus). Handschakelen is mogelijk in de handgeschakelde modus door of ...

Opel Corsa. Verwarmings- en ventilatiesysteem
Bedieningsorganen voor: temperatuur luchtdebiet luchtverdeling Verwarmbare achterruit . Verwarmde voorruit. Verwarmde stoelen . Verwarmd stuurwiel . Temperatuur Rood : warm Blauw ...

Auto's: