Auto's:

Skoda Fabia: Algemeen - Over dit instructieboekje - Škoda Fabia - InstructieboekjeSkoda Fabia: Algemeen

Dit instructieboekje aandachtig doorlezen, omdat dit een voorwaarde vormt voor een juiste bediening van de wagen.

Bij het gebruik van de wagen dienen altijd de algemeen geldende landspecifieke wettelijke bepalingen (bv. voor het vervoer van kinderen, het buiten werking stellen van de airbag, het gebruik van banden, het verkeer etc.) in acht te worden genomen.

Houd uw aandacht a.u.b. altijd bij het autorijden! Als bestuurder draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor een veilig verkeersgedrag.

Dit instructieboekje geldt voor alle carrosserievarianten van de wagen en voor alle bijbehorende modelvarianten alsmede voor alle uitrustingsniveaus.

In dit instructieboekje worden altijd alle mogelijke uitrustingsvarianten beschreven, zonder dat deze als meeruitvoering, modelvariant of landafhankelijke uitrusting worden aangegeven. Daarom zijn in uw wagen niet alle uitrustingscomponenten die in dit instructieboekje worden beschreven, aanwezig.

De uitrustingsomvang van de wagen heeft betrekking op het koopcontract van de wagen. Met vragen over de uitrustingsomvang kunt u contact opnemen met een ŠKODA Partner.

De afbeeldingen in dit instructieboekje dienen alleen ter illustratie. De afbeeldingen kunnen op kleine details afwijken van uw wagen; zij zijn slechts als algemene informatie op te vatten.

ŠKODA AUTO werkt continu aan de verdere verbetering van alle wagens. Te allen tijde zijn er daarom wijzigingen in de leveringsomvang in vorm, uitrusting en techniek mogelijk. De in dit instructieboekje vermelde informatie komt overeen met de stand van de gegevens ten tijde van de redactiesluiting.

Uit de technische gegevens, afbeeldingen en informatie in dit instructieboekje kunnen daarom geen aanspraken worden afgeleid.

Wij adviseren, de internetpagina's, waarnaar in dit instructieboekje wordt verwezen, in de klassieke weergave weer te geven. Bij de mobiele weergave van de internetpagina's wordt mogelijk niet alle benodigde informatie weergegeven.

Gedrukt instructieboekje

In het gedrukte instructieboekje staat alleen de belangrijkste informatie vermeld aangaande de bediening van de wagen. De volledige informatie staat in de elektronische versie van het instructieboekje.

Zie ook:

Toyota Yaris. Wijzigen van de ingestelde snelheid
Bedien, om de ingestelde snelheid te wijzigen, de hendel totdat de gewenste snelheid wordt bereikt. Verhogen van de snelheid Verlagen van de snelheid Fijnafstelling: Beweeg de hendel kort i ...

Mazda 2. Plaats van de achteruitparkeercamera
Overschakelen naar de achteruitkijkmonitordisplay Zet met het contact op ON de keuzehendel in stand R om de display over te schakelen naar de achteruitkijkmonitordisplay. OPMERKING Wanne ...

Auto's: