Auto's:

Renault Clio: Portieren vergrendelen, ontgrendelen - Ken uw auto - Renault Clio - InstructieboekjeRenault Clio: Portieren vergrendelen, ontgrendelen

Renault Clio / Renault Clio - Instructieboekje / Ken uw auto / Portieren vergrendelen, ontgrendelen

Vergrendelen/Ontgrendelen van de portieren van buitenaf

Dit gebeurt met de RENAULT card: zie de paragrafen "RENAULT card" in hoofdstuk 1.

In sommige gevallen werkt de RENAULT card niet:

In dat geval is het mogelijk:

PORTIEREN VERGRENDELEN, ONTGRENDELEN

Gebruik van de in de RENAULT card geïntegreerde sleutel

Steek de sleutel 1 in het slot en vergrendel of ontgrendel het linker voorportier.

PORTIEREN VERGRENDELEN, ONTGRENDELEN

Handmatig vergrendelen van de portieren

Draai met het portier geopend de schroef 2 (met behulp van het uiteinde van de sleutel) en sluit het portier.

Nu is het portier van buitenaf vergrendeld.

Het openen kan alleen van binnenuit gebeuren of met de noodsleutel voor het linker voorportier.

Schakelaar voor het vergrendelen/ontgrendelen van de portieren van binnenuit

Schakelaar voor het vergrendelen/ontgrendelen van de portieren van binnenuit

De schakelaar 3 bedient tegelijk de portieren, de achterklep en afhankelijk van de auto, de tankdopklep.

Als een portier (of de achterklep) open of niet goed gesloten is, vergrendelen/ontgrendelen de portieren snel.

Bij vervoer van voorwerpen met geopende kofferbak kunt u toch de andere portieren vergrendelen: druk bij stilstaande motor langer dan vijf seconden op de schakelaar 3 om de andere portieren te vergrendelen.

Vergrendelen van de portieren en kleppen zonder de RENAULT card

Dit is bijvoorbeeld het geval als een batterijtje ontladen is, of de RENAULT card tijdelijk niet werkt, enz.

Druk met de motor uit en een portier (of achterklep) geopend meer dan vijf seconden op de schakelaar 3.

Bij het sluiten van het portier worden alle portieren en kleppen vergrendeld.

De auto kan van buitenaf alleen ontgrendeld worden als de RENAULT card zich in de toegangszone van de auto bevindt, of met behulp van de in de RENAULT card geïnte- greerde sleutel.

Na het vergrendelen/ontgrendelen van de auto met behulp van de knoppen van de card RENAULT, worden het "handsfree" vergrendelen en ontgrendelen gedeactiveerd.

De "handsfree" werking wordt hersteld na het starten van de auto.

Controlelampje van de portiervergrendeling

Wanneer het contact aan is, geeft het controlelampje 3 in de schakelaar aan of de portieren wel of niet vergrendeld zijn:

Als u de portieren vergrendelt, blijft het controlelampje branden en dooft daarna.

Laat nooit een RENAULT card in de auto liggen als u de auto verlaat.

 

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Bedenk dat het rijden met vergrendelde portieren een belemmering kan zijn voor hulpverleners in geval van nood.

Zie ook:

KIA Rio. Starten van de motor
WAARSCHUWING Draag altijd geschikte schoenen tijdens het rijden. Ongeschikte schoenen (hoge hakken, skischoenen, enz.) kunnen het bedienen van het rempedaal, het ...

Toyota Yaris. Reinigen en beschermen van het interieur van uw auto
Voer het volgende uit om het interieur van uw auto te beschermen en in perfecte staat te houden: Beschermen van het interieur Verwijder vuil en stof met een stofzuiger. Veeg vuile oppervlakk ...

Auto's: