Auto's:

Renault Clio: Portieren openen en sluiten - Ken uw auto - Renault Clio - InstructieboekjeRenault Clio: Portieren openen en sluiten

Renault Clio / Renault Clio - Instructieboekje / Ken uw auto / Portieren openen en sluiten

PORTIEREN OPENEN EN SLUITEN

Openen van buitenaf

Voorportieren Trek met de portieren ontgrendeld aan de handgreep 1.

Bijzonderheid "handsfree" RENAULT card Druk met de portieren ontgrendeld op de knop 2 van de handgreep 1 van een van de twee voorportieren en trek de handgreep naar u toe.

PORTIEREN OPENEN EN SLUITEN

Achterdeuren Trek met de voorportieren ontgrendeld aan de handgreep 3.

PORTIEREN OPENEN EN SLUITEN

Openen van binnenuit

Trek aan de portierhandgreep 4.

Uit veiligheidsoverwegingen, mag u de deur alleen openen en sluiten als de auto stilstaat.

Waarschuwingssignaal verlichting brandt nog

Als bij het openen van een voorportier de lichten nog branden terwijl het contact is afgezet dan klinkt er een signaal om u te waarschuwen.

Waarschuwing card vergeten

Als bij het openen van het bestuurdersportier de card nog in de lezer zit, verschijnt de boodschap "kaart verwijderen" op het instrumentenpaneel en klinkt er een geluidssignaal.

Waarschuwing portier vergeten te sluiten

Als een portier of de achterklep geopend of niet goed gesloten is en de auto een snelheid van ongeveer 10 km/u bereikt, verschijnt het bericht "achterklep open" of "portier open" (afhankelijk van het geval) op het instrumentenpaneel en gaat een controlelampje branden.

Kinderveiligheid

Kinderveiligheid

Een achterportier kan niet van binnenuit worden geopend als u het knopje 5 omzet. Controleer of het portier inderdaad niet van binnenuit geopend kan worden. Herhaal dit bij het andere achterportier.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door bijvoorbeeld de motor te starten, door organen te bedienen zoals de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen, enz..

Bovendien kan bij warm en/of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel erg snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.

Zie ook:

Mazda 2. Overschakelen van de display (alleen AVRCP Ver. 1.3)
Telkens wanneer tijdens weergave op de teksttoets ( 3 ) wordt gedrukt verandert de informatie die op de audiodisplay wordt getoond als volgt. Toets Informatie die op de audiodisplay w ...

Fiat Punto. Zekeringen vervangen
ZEKERINGKAST MOTORRUIMTE De zekeringenkast fig. 93 bevindt zich aan de kant van de accu: om toegang te krijgen tot de zekeringen het beschermdeksel verwijderen, door te werk te gaan op de door d ...

Auto's: