Auto's:

Renault Clio: Accu: pechhulp - Praktische tips - Renault Clio - InstructieboekjeRenault Clio: Accu: pechhulp

Om vonkvorming te voorkomen:

Voordat er in de motorruimte werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, moet u absoluut het contact met een druk op de motorstopknop afzetten (raadpleeg de paragraaf "Starten, stoppen van de motor" in hoofdstuk 2).

Aansluiting van een acculader

De acculader moet geschikt zijn voor een accu met een nominale spanning van 12 volt.

Maak de accukabels nooit los als de motor draait. Houd u aan de voorschriften van de fabrikant van de acculader.

Voor bepaalde accu's gelden speciale voorwaarden bij het laden, raadpleeg uw merkdealer.

De geringste vonk kan een zware explosie veroorzaken. Daarom mag u de accu alleen in een goed geventileerde ruimte opladen. Risico van ernstige verwondingen.

 

De accu bevat zwavelzuur.

Vermijd daarom contact met de ogen, de huid of kleding. Bij onverhoopt contact spoelen met veel water. Indien nodig een arts raadplegen.

Houd open vuur, gloeiende voorwerpen en vonken verwijderd van de accu: explosiegevaar.

Let op bij werkzaamheden dicht bij de motor, deze kan nog warm zijn.

Bovendien kan de ventilateurmotor onverwacht gaan draaien.

Risico van verwonding.

Starten met starthulpkabels

Als u voor het starten de accu van een andere auto moet gebruiken, koop dan de startkabels (met groot oppervlak) bij een merkdealer of controleer, als u reeds startkabels heeft, of deze in goede staat verkeren.

Beide accu's moeten dezelfde spanning hebben: 12 volt. De hulpaccu moet minstens de capaciteit (ampère-uur, Ah) hebben van de ontladen accu.

Let erop dat de auto's elkaar niet raken (kortsluitingsgevaar als u de pluspolen met elkaar verbindt) en dat de ontladen accu goed aangesloten is. Zet het contact af van uw auto.

Start de motor van de hulpauto en laat deze met een middelmatig toerental draaien.

ACCU: pechhulp

Afhankelijk van de auto maakt u de accukap los.

Sluit de positieve kabel A aan op de pluspool 1 (+) en daarna op de pluspool 4 (+) van de accu die de stroom levert.

Sluit de negatieve kabel B aan op de minpool 3 (-) van de accu die de stroom levert en daarna op de minpool 2 (-) van de ontladen accu.

Start de motor, en maak zodra deze draait, de kabels A en B in omgekeerde volgorde los ( 2 - 3 - 4 - 1 ).

ACCU: pechhulp

Controleer of de kabels A en B elkaar nergens raken en of de positieve kabel A geen metalen delen van de hulpauto raakt.

Risico van letsel en/of beschadiging van de auto.

Zie ook:

Fiat Punto. Aardgascilinders
Het voertuig heeft twee cilinders (zie fig.38 en fig. 39) die zich onder de vloer bevinden en die beschermd worden door twee speciale beschermplaten. Het aardgas, onder hoge druk opgeslagen in d ...

Fiat Punto. Stadslicht/ dagverlichting (DRL)
"Dagrijverlichting" (voor bepaalde versies/markten) Met de sleutel in de stand MAR en schakelaar A fig. 17 naar stand O gedraaid, gaat de dagverlichting automatisch aan (de andere lampen en de b ...

Auto's: