Auto's:

Opel Corsa: Trekhaak - Rijden en bediening - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Trekhaak

Algemene informatie

Alleen trekhaken gebruiken die voor uw auto zijn goedgekeurd. Het achteraf monteren van een trekhaak door een werkplaats laten uitvoeren.

Zo nodig wijzigingen in de auto aanbrengen, zoals in het koelsysteem, de hitteschilden of andere uitrusting.

De lamp-uitvaldetectie van het aanhangerremlicht constateert geen individueel uitgevallen lampen. Bij bijv. vier lampen vanW wordt er pas uitval geconstateerd als er nog slechts één lamp vanW brandt of als alle lampen zijn uitgevallen.

Bij het monteren van een trekhaak wordt mogelijk de opening voor het sleepoog afgedekt. Als dat het geval is de kogelstang gebruiken om te slepen. Bewaar de trekhaakstang altijd in de auto wanneer deze niet wordt gebruikt.

Rijgedrag en aanhangertips

Alvorens een aanhangwagen aan te koppelen, de kogel van de trekhaak smeren. Bij gebruik van een trillingsdemper die slingerbewegingen dempt en op de koppelingskogel inwerkt, mag de kogel niet worden gesmeerd.

Voor aanhangers met een geringe rijstabiliteit en caravans met een maximaal totaalgewicht van meer dankg mag de snelheid vankm/u niet worden overschreden en wordt het gebruik van een trillingsdemper aanbevolen.

Als de aanhanger begint te slingeren, langzamer gaan rijden, niet tegensturen en zo nodig krachtig remmen.

Bergafwaarts dezelfde versnelling inschakelen als bergopwaarts en ongeveer dezelfde snelheid aanhouden.

Bandenspanning instellen op de waarde voor maximale belading.

Aanhanger trekken

Trekgewicht

Het maximaal toelaatbare trekgewicht hangt af van de auto en de motor en mag niet worden overschreden.

Het werkelijke trekgewicht is het verschilt tussen het werkelijke totaalgewicht van de aanhanger en het werkelijke kogelgewicht in aangekoppelde toestand.

Het maximaal toelaatbare trekgewicht staat in de autopapieren vermeld. Het geldt normaal bij hellingspercentages tot maximaal 12%.

Het maximaal toelaatbare trekgewicht geldt tot aan het aangegeven hellingspercentage en tot een hoogte vanmeter boven de zeespiegel.

Omdat het motorvermogen bij toenemende hoogte door de lagere luchtdichtheid daalt en het klimvermogen daardoor afneemt, moet het maximaal toelaatbare treingewicht voor elkemeter hoogtetoename met% worden verminderd. Bij het rijden op wegen met een gering hellingspercentage (minder dan 8%, bijv. snelwegen) hoeft het maximaal toelaatbare treingewicht niet te worden verminderd.

Het maximaal toelaatbare treingewicht mag niet worden overschreden.

Het maximaal toelaatbare treingewicht staat op het typeplaatje vermeld.

Kogeldruk

De kogeldruk is de kracht waarmee de aanhanger op de koppelingskogel drukt. De gewichtsverdeling bij het laden van de aanhanger is van invloed op de kogeldruk.

Benzine- en dieselmotoren

De maximaal toelaatbare kogeldruk (55 kg) staat op het typeplaatje van de trekhaak en in de autopapieren vermeld. Altijd de maximale kogeldruk nastreven, vooral bij zware aanhangers. Nooit rijden met een kogeldruk lager dankg.

Motor B14XEL LPG

De maximaal toelaatbare kogeldruk (45 kg) staat op het typeplaatje van de trekhaak en in de autopapieren vermeld. Altijd de maximale kogeldruk nastreven, vooral bij zware aanhangers. Nooit rijden met een kogeldruk lager dankg.

Achterasbelasting

Benzine- en dieselmotoren

Bij een aangekoppelde aanhanger en een maximale belading van de auto mag voor personenauto's de toelaatbare achterasbelasting (zie typeplatje of autopapieren) metkg voor de 5-deurs auto en metkg voor de 3- deurs auto het toelaatbare totaalgewicht metkg worden overschreden.

Motor B14XEL LPG

Bij een aangekoppelde aanhanger en een maximale belading van de auto mag voor personenauto's de toelaatbare achterasbelasting (zie typeplatje of autopapieren) metkg voor de 5-deurs auto en metkg voor de 3- deurs auto en het toelaatbare totaalgewicht metkg worden overschreden.

Bestelwagen

Bij een aangekoppelde aanhanger en een maximale belading van de auto mag voor personenauto's de toelaatbare achterasbelasting (zie typeplatje of autopapieren) metkg en het toelaatbare totaalgewicht metkg worden overschreden.

Algemeen

Wordt de toelaatbare achterasbelasting overschreden, dan geldt een maximumsnelheid vankm/u.

Houd eventueel lagere nationaal voorgeschreven maximumsnelheden bij het rijden met een aanhanger aan.

Trekhaak

Voorzichtig Bij het rijden zonder aanhanger, de kogelstang demonteren.

Kogelstang opbergen

De kogelstang wordt opgeborgen in een tas in de reservewielkuip en aan de sjorogen in de bagageruimte vastgemaakt.

Trekhaak

Bij het monteren, beschermende afdekking over draaiknop met sleutel aanbrengen.

Kogelstang monteren

Trekhaak

Stekkerdoos ontgrendelen en omlaagklappen. Afsluitplug uit kogelstangopening trekken en opbergen.

Spanstand kogelstang controleren

Trekhaak

Zo niet, eerst de kogelstang opspannen alvorens deze in het koppelingshuis te duwen:

Trekhaak

Kogelstang monteren

Trekhaak

Aangespannen kogelstang in de kogelstangopening steken en stevig omhoogduwen totdat deze hoorbaar vastklikt.

De draaiknop springt automatisch terug in de uitgangspositie en rust zonder speling tegen de kogelstang.

Waarschuwing Draaiknop bij het monteren niet aanraken.

Trekhaak

Groene markering op de draaiknop is zichtbaar.

Kogelstang vergrendelen en sleutel verwijderen.

Oog voor veiligheidskabel

Trekhaak

Veiligheidskabel aan oog vasthaken.

Correcte montage van de kogelstang controleren

Waarschuwing Rijden met een aanhanger is alleen toegestaan bij een correct gemonteerde kogelstang. Als u de kogelstang niet correct gemonteerd krijgt, de hulp van een werkplaats inroepen.

Kogelstang demonteren

Trekhaak

Sleutel in het slot steken en kogelstang ontgrendelen.

Draaiknop op de kogelstang indrukken en ingedrukt rechtsom draaien totdat deze vastklikt. Kogelstang naar onderen toe lostrekken.

Afsluitplug in kogelstangopening aanbrengen. Stekkerdoos inklappen.

Aanhangerstabilisatie

Als het systeem een sterke slingerbeweging registreert, dan wordt het motorvermogen verlaagd en de auto/ aanhangercombinatie afgeremd totdat de slingerbeweging stopt.

Wanneer het systeem actief is, moet u het stuurwiel zo stil mogelijk houden.

Aanhangerstabilisatie maakt deel uit van de elektronische stabiliteitsregeling.

Zie ook:

Mazda 2. Noodstopsignaalsysteem
Uw Mazda is uitgerust met een noodstopsignaalsysteem dat bedoeld is om te bepalen of u het rempedaal met een grotere kracht dan tijdens normaal afremmen intrapt, zoals bij afremmen in een noodsit ...

Mazda 2. Koplamphoogteverstelling
De hoek van de lichtbundel van de koplampen verandert naargelang het aantal passagiers in de auto en het gewicht van de lading in de bagageruimte. Automatisch type Bij inschakeling van de koplamp ...

Auto's: