Auto's:

Opel Corsa: Telematicaservice - Instrumenten en bedieningsorganen - Opel Corsa - InstructieboekjeOpel Corsa: Telematicaservice

OnStar

OnStar is een persoonlijke connectiviteits- en servicehulp met een geïntegreerde Wi-Fi Hotspot. De OnStarservice isuur per dag,dagen per week beschikbaar.

Let op

OnStar is niet op alle markten verkrijgbaar. Neem contact op met uw werkplaats voor meer informatie.

Let op

Om OnStar beschikbaar en bedrijfsgereed te kunnen laten zijn, hebt u een geldig OnStar-abonnement, een werkend elektrisch systeem van de auto, mobiele service en een GPS-satellietverbinding nodig.

U activeert de OnStar-services en stelt een account in door op Z te drukken en met een adviseur te spreken.

Afhankelijk van de uitrusting in de auto, zijn de volgende services beschikbaar:

Let op

Na tien dagen zonder een contactcyclus wordt de OnStar-module van de auto uitgeschakeld. Functies waarvoor een dataverbinding vereist is, zijn na het inschakelen van het contact weer beschikbaar.

OnStar knoppen

Telematicaservice

Privacyknop

Houd ingedrukt tot u een bericht hoort om het doorgeven van de voertuiglocatie te activeren of deactiveren.

Druk op om een oproep met een adviseur te beantwoorden of beëindigen.

Druk op om de Wi-Fi-instellingen te openen.

Serviceknop

Druk op om contact met een adviseur te leggen.

SOS knop

Druk op om een noodoproep te plaatsen naar een speciaal opgeleide adviseur.

Status-LED

Groen: Het systeem is gereed met geactiveerd doorgeven van de voertuiglocatie.

Groen knipperend: Het systeem is bezig met een oproep.

Rood: Er is een probleem opgetreden.

Uit: Het systeem is gereed met gedeactiveerd doorgeven van de voertuiglocatie of het systeem staat in de stand-bymodus.

Rood/groen knipperend gedurende een korte periode: Het doorgeven van de voertuiglocatie is gedeactiveerd.

OnStar-services

Algemene services

Druk als u informatie nodig hebt, bijv.

openingstijden, markante punten en bestemmingen of als u hulp nodig hebt bij bijv. pech onderweg, een lekke band of een lege brandstoftank op om contact met een adviseur te leggen.

Noodhulpdiensten

Druk in een noodsituatie op om een adviseur te spreken. De adviseur neemt vervolgens contact op met de (nood)hulpdiensten en stuurt ze naar uw locatie.

Bij een ongeval waarbij de airbags of gordelspanners zijn geactiveerd, wordt er een automatische noodhulpoproep geplaatst. De adviseur wordt onmiddellijk met uw auto verbonden en gaat na of er hulp nodig is.

Wi-Fi Hotspot

De Wi-Fi Hotspot van de auto biedt verbinding met het internet met een maximale snelheid van 4G/LTE.

Let op

De functionaliteit voor Wi-Fi hotspots is niet voor alle markten verkrijgbaar.

Er kunnen maximaal zeven toestellen worden aangesloten.

Een mobiel toestel met de Wi-Fi Hotspot verbinden:

  1. Druk op en selecteer vervolgens de WiFi-instellingen in het Info-Display. De getoonde instellingen zijn onder andere de naam van de Wi-Fi Hotspot (SSID), het wachtwoord en het verbindingstype.
  2. Start een Wi-Fi-netwerkzoekopdracht via uw mobiele apparaat.
  3. Selecteer de hotspot van uw auto (SSID) wanneer deze wordt aangegeven.
  4. Voer uw wachtwoord in, wanneer u daarom wordt gevraagd.

Let op

Druk op en spreek met een adviseur of log in bij uw account als u de SSID of het wachtwoord wilt wijzigen.

U kunt de functie Wi-Fi Hotspot uitschakelen door op te drukken en een adviseur te spreken.

Smartphone-app

Met de myOpel smartphone app kunt u bepaalde autofuncties extern bedienen.

De volgende functies zijn beschikbaar:

Download voor het bedienen van deze functie de app van App Store® of Google Play™ Store.

Afstandsbediening

U kunt, indien gewenst, iedere willekeurige telefoon gebruiken om een adviseur te bellen. Deze kan dan vanaf zijn locatie specifieke autofuncties aansturen. U vindt het betreffende OnStar-telefoonnummer op de landspecifieke website.

De volgende functies zijn beschikbaar:

Hulp bij gestolen voertuig

Geef als de auto gestolen is de diefstal door aan de autoriteiten en vraag hulp van de OnStar-service Hulp bij gestolen voertuig. Neem telefonisch contact op met een adviseur. U vindt het betreffende OnStar-telefoonnummer op de landspecifieke website.

OnStar kan u helpen bij het zoeken naar en bergen van de auto.

Diefstalalarm

Als het diefstalalarmsysteem is geactiveerd, wordt er een bericht naar OnStar gestuurd. U ontvangt hierover een sms of e-mail.

Startblokkering

OnStar kan met externe signalen het starten van de auto blokkeren wanneer het contact is afgezet.

Diagnose op aanvraag

U kunt te allen tijde, bijvoorbeeld als de auto boordinformatie laat zien, op te drukken om contact op te nemen met een adviseur. U kunt hem vragen een realtime diagnose uit te voeren om de oorzaak van het probleem na te gaan. Afhankelijk van de resultaten biedt de adviseur meer ondersteuning.

Diagnoserapport

De auto stuurt automatisch diagnosegegevens naar OnStar. U en uw garage ontvangen maandelijks per email een rapport.

Let op

De werkplaatsmeldingsfunctie kan in uw account worden uitgeschakeld.

Het rapport bevat de status van de belangrijkste besturingssystemen van de auto, zoals de motor, transmissie, airbags, ABS, en andere grote systemen. Ook bevat het informatie over mogelijke onderhoudspunten en de bandenspanning (alleen als er een bandenspanningscontrolesysteem is).

U kunt meer details opvragen door op de link in de e-mail te klikken en u bij uw account aan te melden.

Bestemming downloaden

Een gewenste bestemming kan rechtstreeks naar het navigatiesysteem worden gedownload.

Druk op om een adviseur te bellen en beschrijf de bestemming of het markante punt.

De adviseur kan elk adres en elke nuttige plaats opzoeken en deze naar het ingebouwde navigatiesysteem verzenden.

OnStar-instellingen

OnStar-PIN

U hebt een viercijferige PIN nodig voor toegang tot alle OnStar-services.

U moet een eigen PIN invoeren wanneer u voor de eerste keer met een adviseur belt.

Druk op om een adviseur te bellen en de PIN te veranderen.

Accountgegevens

Een OnStar-abonnee heeft een account waar alle gegevens in zijn opgeslagen. Druk op en spreek met een adviseur of log in bij uw account als u accountinformatie wilt veranderen.

Als de OnStar-service voor een andere auto moet worden gebruikt, druk dan op en vraag of de account op de nieuwe auto kan worden overgedragen.

Let op

Informeer OnStar onmiddellijk over de wijzigingen als de auto wordt afgevoerd, verkocht of anderszins overgedragen en beëindig de OnStar-service voor deze auto.

Voertuiglocatie

De voertuiglocatie wordt aan OnStar doorgegeven wanneer er een service wordt verzocht of getriggerd. Een bericht op het Info-Display geeft door dat deze informatie is verzonden.

Als u het doorgeven van de voertuiglocatie wilt activeren of deactiveren, drukt u op tot u een audiobericht hoort.

Het deactiveren wordt aangegeven door het controlelampje dat korte tijd rood of groen knippert en iedere keer wanneer de auto wordt gestart.

Let op

Als het verzenden van de voertuiglocatie wordt gedeactiveerd, zijn sommige diensten niet meer beschikbaar.

Let op

OnStar wordt in een noodsituatie altijd geïnformeerd over de voertuiglocatie.

Ga naar het document met het privacybeleid in uw account.

Software-updates

OnStar kan op afstand softwareupdates uitvoeren, zonder dat zij u daarover van tevoren inlichten of om uw toestemming vragen. Deze updates verbeteren of behouden de veiligheid en beveiliging of de werking van uw voertuig.

Deze updates kunnen betrekking hebben op privacykwesties. Ga naar het document met het privacybeleid in uw account.

Zie ook:

Fiat Punto. Vloeistoffen en smeermiddelen
Het voertuig is voorzien van een motorolie die grondig ontwikkeld en getest is om aan de vereisten van het Geprogrammeerd Onderhoudsschema te kunnen voldoen. Constant gebruik van de voorgeschreven ...

Toyota Yaris. Supervergrendeling
Toegang door onbevoegden wordt voorkomen door het ontgrendelen van de portieren zowel van buitenaf als van binnenuit onmogelijk te maken. Auto's die met dit systeem zijn uitgerust, zijn voorz ...

Auto's: