Auto's:

Mazda 2: Weergave - Gebruik van de iPod modus - Audioset
[Type A (niet-aanraakscherm)] - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Weergave

1. Zet het contact op ACC of ON.

2. Druk op de aan/uit/volumeknop om de audio-installatie in te schakelen.

3. Druk de mediatoets ( ) in om over te schakelen naar de iPod modus en start de weergave.

OPMERKING
  • Wanneer geen iPod is ingestoken, schakelt de modus niet over naar iPod modus.
  • Wanneer er geen afspeelbare gegevens in de iPod beschikbaar zijn, wordt " NO CONTENTS " knipperend aangegeven.
  • In de iPod modus de iPod niet verwijderen. Anders bestaat de kans op beschadiging van de gegevens.

Pauze Druk voor het stopzetten van de weergave op de weergave/pauzetoets ( 4 ).

Druk nogmaals op de toets om de weergave te hervatten.

Snelvooruitspoelen/Terugspoelen Houd de snelvooruitspoeltoets ( ) ingedrukt om met hoge snelheid een spoor in voorwaartse richting te doorlopen.

Houd de terugspoeltoets () ingedrukt om met hoge snelheid een spoor in achterwaartse richting te doorlopen.

Spooraftasting Druk eenmaal op de spoor vooruit toets ( ) om vooruit te gaan naar het begin van het volgende spoor.

Druk op de spoor terug toets ( ) binnen enkele seconden (afhankelijk van de iPod softwareversie) na het begin van de weergave om het begin van het vorige spoor op te zoeken.

Druk op de spoor terug toets ( ) nadat enkele seconden (afhankelijk van de iPod softwareversie) zijn verstreken om de weergave vanaf het begin van het huidige spoor te starten.

Categorie zoeken Druk op de categorie omlaag toets ( 5 ) voor het selecteren van de vorige categorie en druk op de categorie omhoog toets ( 6 ) voor het selecteren van de volgende categorie.

OPMERKING De soorten categorieën zijn Afspeellijst, Artiest, Album, Muziekstuk, Podcast, Genre, Componist en Audioboek.

Lijstzoekfunctie Druk op de lijst omlaag toets ( ) voor het selecteren van de vorige lijst en druk op de lijst omhoog toets ( ) voor het selecteren van de volgende lijst.

OPMERKING Wanneer de geselecteerde categorie Muziekstuk of Audioboek is, is er geen lijst.

Muziek scan Deze functie scant de titels in een lijst die op dat moment wordt afgespeeld en speelt 10 seconden van elk muziekstuk af om u te helpen het muziekstuk te vinden dat u wilt beluisteren.

Houd tijdens weergave de scan-toets ( ) ingedrukt om de scanweergavefunctie te activeren (het spoornummer gaat knipperen). Houd de scan-toets ( ) nogmaals ingedrukt om de scan-weergave te annuleren.

OPMERKING Als het apparaat op scan blijft ingesteld, zal de normale weergave hervat worden bij het punt waar scan gekozen werd.

Herhaalde weergave

1. Druk op de herhaaltoets ( 1 ) tijdens weergave om het huidige spoor bij herhaling weer te geven. " TRACK RPT " wordt getoond ( wordt getoond naast RPT aan de onderkant van het displaygedeelte).

2. Druk nogmaals op de toets om de herhaalde weergave uit te schakelen.

Willekeurige weergave

Sporen worden willekeurig geselecteerd en weergegeven.

Muziekstuk willekeurig

1. Druk op de willekeurige weergavetoets ( 2 ) tijdens weergave om de sporen in de lijst in willekeurige volgorde weer te geven. " SONG RDM " wordt getoond ( wordt getoond naast RDM aan de onderkant van het displaygedeelte).

2. Druk voor het annuleren van de weergave in willekeurige volgorde na 3 seconden nogmaals op de toets.

Album willekeurig

1. Druk op de willekeurige weergavetoets ( 2 ) tijdens weergave en druk vervolgens binnen 3 seconden nogmaals op de toets om de sporen op de iPod in willekeurige volgorde weer te geven. " ALBUM RDM " wordt getoond ( wordt getoond naast RDM aan de onderkant van het displaygedeelte).

2. Druk nogmaals op de toets om de weergave in willekeurige volgorde uit te schakelen.

OPMERKING Het spoornummer dat willekeurig wordt afgespeeld is in de volgorde van de iPod shuffletabel.
Zie ook:

Renault Clio. Claxon en lichtsignalen
Claxon Druk op het midden van het stuurwiel A. Lichtsignaal Trek voor een lichtsignaal de schakelaar 1 naar u toe. Richtingaanwijzers U verplaatst de schakelaar 1 evenwijdig aan het stuurwi ...

Mazda 2. Op eigen kracht lostrekken van de auto
WAARSCHUWINGLaat de wielen nooit met hoge snelheid doordraaien en let er op dat bij het aanduwen van de auto niemand achter een wiel staat: Het is gevaarlijk wanneer de auto is vastgeraak ...

Auto's: