Auto's:

Mazda 2: Voorspanners van veiligheidsgordels en begrenzingsystemen - Veiligheidsgordelsysteem - Belangrijke veiligheidsuitrusting - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Voorspanners van veiligheidsgordels en begrenzingsystemen

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Belangrijke veiligheidsuitrusting / Veiligheidsgordelsysteem / Voorspanners van veiligheidsgordels en begrenzingsystemen

Voor een optimale bescherming zijn de veiligheidsgordels van de voorzittingen en van de buitenste zitplaatsen van de achterzitting * uitgerust met voorspanneren begrenzingsystemen. Om deze beide systemen correct te kunnen laten functioneren dient u de veiligheidsgordel op de juiste wijze te dragen.

Voorspanners: Wanneer een botsing wordt bespeurd, worden de voorspanners gelijktijdig met de airbags geactiveerd.

Zie voor bijzonderheden over activering, Criteria voor SRS airbag activering.

Wanneer de airbags worden opgeblazen, trekken de oprolautomaten van de veiligheidsgordels de gordels snel strak aan. Nadat de airbags en de veiligheidsgordelvoorspanners geactiveerd werden dienen deze steeds vernieuwd te worden.

Systeemdefecten of bedrijfstoestanden worden aangeduid door een waarschuwing.

Zie Waarschuwings/indicatielampjes.

Zie Waarschuwingszoemer voor systeem van airbag/voorspanners van veiligheidsgordels.

(Met deactiveringsschakelaar van voorpassagiersairbag) Bovendien is het voorspannersysteem van de voorpassagierszitting, precies zoals de voor- en zijpassagiersairbag, zodanig ontworpen dat dit enkel in werking treedt wanneer de deactiveringsschakelaar voor de voorpassagiersairbag in de stand ON is gezet.

Zie voor bijzonderheden, Deactiveringsschakelaar van voorpassagiersairbag.

Drukbegrenzer: Het begrenzingsysteem zorgt ervoor dat de gordel op een gecontroleerde manier losser gemaakt wordt om de druk die door de gordel op het bovenlichaam van de inzittende wordt uitgeoefend te reduceren.

Alhoewel de grootste druk op een veiligheidsgordel bij frontale botsingen wordt uitgeoefend, heeft de drukbegrenzer een automatische mechanische functie en kan bij voldoende beweging van de inzittende bij elk soort ongeval geactiveerd worden.

Ook wanneer de voorspanners niet geactiveerd werden, dient de drukbegrenzingsfunctie door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur gecontroleerd te worden.

WAARSCHUWING

Maak enkel gebruik van de veiligheidsgordels op de wijze zoals in dit instructieboekje wordt aangegeven: Verkeerde plaatsing van de veiligheidsgordels is gevaarlijk. Als deze niet op de juiste wijze worden gedragen, kunnen de voorspanneren begrenzingsystemen van de veiligheidsgordels tijdens een ongeval geen adequate bescherming bieden, hetgeen ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Zie voor meer bijzonderheden over het dragen van de veiligheidsgordels, "Vastmaken van de veiligheidsgordels".

Laat uw veiligheidsgordels onmiddellijk vernieuwen als de voorspanner of drukbegrenzer geactiveerd werd: Laat na een botsing altijd onmiddellijk een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur de voorspanners van de veiligheidsgordels en de airbags inspecteren. Juist zoals de airbags functioneren de voorspanners en drukbegrenzers van de veiligheidsgordels slechts eenmaal en moeten deze na elke botsing waarbij deze geactiveerd werden worden vernieuwd. Als de voorspanners van de veiligheidsgordels en drukbegrenzers niet vernieuwd worden, zal het risico van letsel bij een botsing toenemen.

 

WAARSCHUWING

Breng nooit wijzigingen aan de onderdelen of de bedrading aan en gebruik nooit elektronische testapparatuur op het voorspannersysteem: Het aanbrengen van wijzigingen aan onderdelen of de bedrading van het voorspannersysteem, zoals bijvoorbeeld het gebruik van elektronische testapparatuur is gevaarlijk. De kans bestaat dat het systeem dan per ongeluk geactiveerd of onbruikbaar gemaakt wordt, waardoor dit tijdens een ongeval niet in werking kan treden.

De kans bestaat dan dat bestuurder, voorpassagier of monteurs ernstig letsel oplopen.

Ruim het voorspannersysteem op de juiste wijze op: Het op verkeerde wijze opruimen van het voorspannersysteem of het slopen van een auto waarvan het voorspannersysteem niet eerst onklaar is gemaakt, is gevaarlijk. Ernstig letsel kan het gevolg zijn wanneer niet alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Laat een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur het voorspannersysteem veilig opruimen of een auto uitgerust met een voorspannersysteem slopen.

 

OPMERKING
  • Het is mogelijk dat het voorspannersysteem niet functioneert, afhankelijk van het type botsing. Zie voor bijzonderheden, Criteria voor SRS airbag activering
  • Bij het in werking treden van de airbags en de voorspanners zal er enige rook (een niet-toxisch gas) vrijkomen. Dit duidt echter niet op brand. Dit gas heeft normaal geen effect op de inzittenden, echter bij personen met gevoelige huid is het mogelijk dat er een lichte huidirritatie optreedt. Als er restanten van de activering van de airbags of van het voorspannersysteem van de veiligheidsgordels op de huid of in de ogen terechtkomt, dit zo spoedig mogelijk met water afspoelen.
Zie ook:

Opel Corsa. Binnenverlichting
Regelbare instrumentenverlichting Wanneer de rijverlichting aanstaat, kunt u de lichtsterkte van de volgende lampen regelen: instrumentenverlichting plafondverlichting Info-Display ...

Mazda 2. Geavanceerde afstandbediende portiervergrendeling
WAARSCHUWINGRadiogolven van de sleutel kunnen van invloed zijn op medische apparatuur zoals pacemakers: Alvorens de sleutel te gebruiken in de nabijheid van personen die medische apparatu ...

Auto's: