Auto's:

Mazda 2: Spiegels - Alvorens te gaan rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Spiegels

Stel alvorens te gaan rijden de binnen- en buitenspiegels af.

Buitenspiegels

WAARSCHUWING

Kijk daarom steeds over uw schouder achterom alvorens van rijbaan te veranderen: Objecten die in deze bolle spiegel worden waargenomen lijken dichterbij dan zij in werkelijkheid zijn. Het is gevaarlijk wanneer u bij het veranderen van rijbaan geen rekening houdt met de werkelijke afstand van het voertuig dat in de spiegel wordt waargenomen. Dit kan een ernstig ongeluk tot gevolg hebben.

 

OPMERKING

(Groothoekspiegel bestuurderszijde * )

  • Het oppervlak van de groothoekspiegel is voorzien van twee krommingen, gescheiden door een scheidslijn die het lensoppervlak verdeeld in een buitenste en een binnenste gebied. Het binnenste gebied is een standaard convexe spiegel, terwijl het buitenste gebied een breder zicht geeft binnen hetzelfde bereik. Deze combinatie geeft bij het veranderen van rijbaan een betere garantie.

  • De waargenomen afstand van objekten in het buitenste en binnenste gebied van de groothoekspiegel is verschillend. Objekten die in het buitenste gebied verschijnen zijn in werkelijkheid verder weg dan dat zij in het binnenste gebied lijken te zijn.

Afstellen van de elektrisch bediende spiegel

Het contact dient op ACC of ON te staan.

Stel als volgt af:

1. Draai de spiegelschakelaar naar links of rechts voor het kiezen van de linker of de rechter zijspiegel.

2. Druk de spiegelschakelaar in de gewenste richting.

Afstellen van de elektrisch bediende spiegel

Na het afstellen van de spiegel, de stand vergrendelen door de schakelaar naar de middenpositie te draaien.

Inklapbare buitenspiegel

WAARSCHUWING

Alvorens te gaan rijden, de buitenspiegels steeds in de normale rijstand terugzetten: Rijden met de buitenspiegels ingeklapt is gevaarlijk. Uw achteruitzicht is dan beperkt, hetgeen ongelukken kan veroorzaken.

Handbediende inklapbare buitenspiegel

Klap de buitenspiegel voorzichtig naar achteren, zodat deze plat tegen de wagen komt te staan.

Handbediende inklapbare buitenspiegel

Elektrisch bediende inklapbare buitenspiegels

WAARSCHUWING

De elektrisch bediende inklapbare buitenspiegel niet aanraken wanneer deze in beweging is: Aanraken van een elektrisch bediende inklapbare buitenspiegel wanneer deze in beweging is, is gevaarlijk. Uw hand kan klemraken en gewond raken of de spiegel kan worden beschadigd.

Gebruik de elektrische inklapschakelaar om de spiegel in de rijklaarstand te zetten: Het met de hand in de rijstand zetten van de elektrisch bediende inklapbare buitenspiegel is gevaarlijk. De spiegel zal niet in positie vergrendelen en zal het verkrijgen van een goed achteruitzicht verhinderen.

Bedien de elektrisch bediende inklapbare buitenspiegel uitsluitend wanneer de auto veilig geparkeerd is: Bediening van de elektrisch bediende inklapbare buitenspiegel tijdens het rijden is gevaarlijk. Windkracht die tegen de spiegel drukt zal de spiegel doen terugklappen en u zult de spiegel dan niet meer in de rijstand kunnen terugzetten, waardoor het verkrijgen van een goed achteruitzicht verhinderd wordt.

Het contact dient op ACC of ON te staan.

Type A

Voor inklappen, de schakelaar draaien.

Voor het terugzetten van de spiegel in de rijstand, de schakelaar naar de middenpositie draaien.

Type A

Type B

Druk voor het inklappen van de spiegels tegen de onderkant van de schakelaar.

Druk om de spiegels in de rijstand terug te zetten tegen de bovenkant van de schakelaar.

Type B

Automatisch inklapmechanisme *

Het automatisch inklapmechanisme werkt wanneer het contact op ACC of OFF wordt gezet.

Wanneer de schakelaar van de automatisch inklapbare buitenspiegel naar de stand AUTO wordt gedrukt (neutraalstand), worden de buitenspiegels automatisch in- en uitgeklapt wanneer de portieren vergrendeld en ontgrendeld worden.

Ook wanneer het contact op ON wordt gezet of de motor wordt gestart, worden de buitenspiegels automatisch uitgeklapt.

OPMERKING Bij koude weersomstandigheden is het mogelijk dat de buitenspiegels niet automatisch in- en uitgeklapt worden.

Als de buitenspiegels niet automatisch in- en uitgeklapt worden, alle ijs en sneeuw verwijderen en vervolgens de boven- of onderkant van de schakelaar van de automatisch inklapbare buitenspiegel indrukken om de buitenspiegels in- of uit te klappen.

Gebruik van de elektrische ruitbediening bij stopgezette motor *

De buitenspiegels kunnen gebruikt worden gedurende ongeveer 40 seconden nadat het contact vanuit ON op uit is gezet.

Binnenspiegel

WAARSCHUWING

Stapel nooit lading of voorwerpen hoger op dan de rugleuningen: Lading die hoger wordt opgestapeld dan de rugleuningen is gevaarlijk.

Dit kan uw uitzicht in de achteruitkijkspiegel belemmeren, waardoor het gevaar bestaat dat u bij het veranderen van rijbaan een voertuig raakt dat zich naast u bevindt.

Afstellen van de binnenspiegel

Stel alvorens te gaan rijden de binnenspiegel af op het midden van het achteruitzicht door de achterruit.

Afstellen van de binnenspiegel

Verminderen van verblinding door koplampen

Stel de spiegel af terwijl de dag/nacht hendel zich in de dag-stand bevindt.

Duw bij het rijden overdag de dag/ nacht hendel naar voren. Trek de hendel naar achteren om verblinding door de koplampen van achteropkomende voertuigen te verminderen.

Verminderen van verblinding door koplampen

Zie ook:

Mazda 2. Onderhoudsmonitor (Type B audio)
1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm voor het tonen van het "Applicaties" scherm. 2. Selecteer "Monitor voertuigstatus". 3. Selecteer "Onderhoud" voor het tonen van het onderhoudsbeu ...

KIA Rio. Werking remsysteem
In een noodsituatie bereidt het remsysteem zich voor op een directe reactie zodra de bestuurder het rempedaal intrapt. De AEB zorgt voor extra remvermogen voor een maximale remvertrag ...

Auto's: