Auto's:

Mazda 2: Regelschakelaars - Handbediend type - Klimaatregelsysteem - Interieurvoorzieningen - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Regelschakelaars

Temperatuurregelknop

(Type A/Type B/Type C) Deze knop regelt de temperatuur. Draai deze rechtsom voor verhoging van temperatuur en linksom voor verlaging van temperatuur.

(Type D) Met deze regelknop wordt bij gebruik van de airconditioning de luchttemperatuur geregeld. Draai voor verlaging van temperatuur de knop rechtsom.

Aanjagerregelknop

Door middel van deze regelknop kunnen vier verschillende aanjagersnelheden gekozen worden.

(Type A/Type B) Deze aanjager heeft zeven snelheden.

(Type C/Type D)

0-Uit
1-Laag snelheid
2-Middellaag snelheid
3-Middelhoog snelheid
4-Hoog snelheid

Functiekeuzeregelknop

Draai de functiekeuzeregelknop voor het kiezen van de luchtstroomfunctie

OPMERKING
  • De functiekeuzeregelknop kan ingesteld worden op de tussenstanden ( ) tussen elke modus. Stel de regelknop in op een tussenstand als u de luchtstroom tussen de twee standen wilt verdelen.
  • Wanneer bijvoorbeeld de functiekeuzeregelknop in de stand tussen de standen en staat, is de luchtstroom vanaf de vloer minder dan die van de positie.

A/C schakelaar (Type A/Type C/Type D)

(Type A) Druk de A/C schakelaar in om de airconditioning in te schakelen. Het indicatielampje op de schakelaar gaat branden, zodra de aanjagerregelknop op een willekeurige stand behalve OFF ingesteld wordt.

(Type C/Type D) Druk de A/C schakelaar in om de airconditioning in te schakelen. Het indicatielampje op de schakelaar gaat branden, zodra de aanjagerregelknop op stand 1, 2, 3 of 4 ingesteld wordt.

Druk voor het uitschakelen van de airconditioning de schakelaar nogmaals in.

OPMERKING Wanneer de buitentemperatuur in de nabijheid komt van 0 ºC, het airconditioningsysteem niet gebruiken.

Luchtinlaatkeuzeschakelaar (Type A/ Type B)

Deze keuzeschakelaar regelt de aanvoer van de lucht welke het interieur binnenkomt.

Druk op de inlaatluchtkeuzeschakelaar om beurtelings over te schakelen tussen de standen voor aanvoer van buitenlucht en gerecirculeerde lucht.

Stand voor recirculerende lucht ( ) De aanvoer van buitenlucht is afgesloten.

De lucht binnen in het interieur wordt gerecirculeerd.

Stand voor aanvoer van buitenlucht ( ) Buitenlucht wordt het interieur binnengelaten. Gebruik deze stand voor ventilatie of ontdooien van de voorruit.

WAARSCHUWING

De stand voor gerecirculeerde lucht bij koud of regenachtig weer niet gebruiken: Gebruik van de stand voor gerecirculeerde lucht bij koud of regenachtig weer is gevaarlijk aangezien dit het beslaan van de ruiten kan veroorzaken. Uw uitzicht wordt dan belemmerd, hetgeen een ernstig ongeluk tot gevolg kan hebben.

Luchtinlaatkeuzeschakelaar (Type C/ Type D)

Deze hendel regelt de aanvoer van de lucht welke het interieur binnenkomt.

Het wordt aanbevolen de schakelaar onder normale omstandigheden in de stand voor aanvoer van buitenlucht te laten staan.

Stand voor recirculerende lucht () De aanvoer van buitenlucht is afgesloten.

De lucht binnen in het interieur wordt gerecirculeerd.

Stand voor aanvoer van buitenlucht ()

(Type C) Verse buitenlucht wordt naar het interieur van de wagen gevoerd. Gebruik deze stand voor normale ventilatie en verwarming.

(Type D) Verse buitenlucht wordt naar het interieur van de wagen gevoerd. Gebruik deze stand voor normale ventilatie.

WAARSCHUWING

Bij koud of regenachtig weer de stand niet gebruiken: Gebruik van de stand bij koud of regenachtig weer is gevaarlijk aangezien dit het beslaan van de ruiten veroorzaakt. Uw uitzicht wordt dan belemmerd, hetgeen een ernstig ongeluk tot gevolg kan hebben.

Achterruitverwarmingsschakelaar

Druk voor het ontdooien van de achterruit de achterruitverwarmingsschakelaar in.

Zie Achterruitverwarming

Zie ook:

Mazda 2. Ontvangen van een inkomend gesprek
Wanneer een inkomend gesprek wordt ontvangen, wordt het kennisgevingscherm voor inkomende gesprekken getoond. De instelling "Binnenkomende gespreksinformatie" moet aan zijn. Zie Communicatie- ...

KIA Rio. Portiersloten van buitenaf vergrendelen/ontgrendelen
Mechanische sleutel Draai de sleutel richting de achterzijde van de auto om te ontgrendelen en richting de voorzijde van de auto om te vergrendelen. Als het portier met een sleutel wo ...

Auto's: