Auto's:

Mazda 2: Oververhitting - Als er zich een probleem voordoet - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Oververhitting

Oververhitting

Indien het waarschuwingslampje voor hoge motorkoelvloeistoftemperatuur gaat branden, de auto vermogen verliest of u een luid tikkend of pingelend geluid hoort, is de motor waarschijnlijk oververhit.

WAARSCHUWING

Stop op een veilige plaats, zet vervolgens het contact uit en let er op dat de ventilator niet draait alvorens te proberen in de buurt van de koelventilator te werken: Werken in de buurt van de koelventilator wanneer deze draait is gevaarlijk. Als de motor is stopgezet en de temperatuur in de motorruimte hoog is, kan de ventilator gedurende onbepaalde tijd blijven draaien.

U zou door de ventilator ernstige verwondingen kunnen oplopen.

Geen van de koelsysteemdoppen verwijderen wanneer de motor en de radiateur heet zijn: Wanneer de motor en de radiateur heet zijn, kan kokend hete koelvloeistof en stoom onder druk naar buiten spuiten en ernstig letsel veroorzaken.

De motorkap UITSLUITEND openen nadat er geen stoom meer uit de motorruimte komt: Stoom van een oververhitte motor is gevaarlijk. De ontsnappende stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Als het waarschuwingslampje voor hoge motorkoelvloeistoftemperatuur gaat branden:

1. Rijd naar de kant van de weg en breng de auto op een veilige plaats tot stilstand.

2. Schakel bij een automatische transmissie in stand P (parkeren) of schakel bij een handgeschakelde versnellingsbak in de neutraalstand.

3. Trek de handrem aan.

4. Schakel de airconditioning uit.

5. Controleer of er koelvloeistof of stoom uit de motorruimte ontsnapt.

Als er stoom uit de motorruimte komt:

Niet te dicht in de buurt van de voorzijde van de auto komen. Zet de motor stop.

Wacht totdat er geen stoom meer naar buiten komt, open vervolgens de motorkap en start de motor.

Indien er geen kokende koelvloeistof of stoom naar buiten komt:

De motorkap openen en de motor stationair laten draaien om deze geleidelijk te laten afkoelen.

OPGELET Als de koelventilator niet functioneert terwijl de motor draait, zal de motortemperatuur toenemen. Zet de motor stop en neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

6. Controleer of de koelventilator draait en zet vervolgens de motor stop nadat de temperatuur gedaald is.

7. Controleer nadat de motor is afgekoeld het niveau van de koelvloeistof.

Als het niveau laag is, kijken of er lekkages van koelvloeistof zijn bij de radiateur en de slangen.

Als u een lekkage of andere beschadiging aantreft of als er nog steeds koelvloeistof naar buiten lekt:

Zet de motor stop en neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

SKYACTIV-G 1.3 en SKYACTIV-G 1.5

SKYACTIV-G 1.3 en SKYACTIV-G 1.5

SKYACTIV-D 1.5

SKYACTIV-D 1.5

Als u geen problemen aantreft, de motor afgekoeld is en er geen tekenen van lekkage zijn:

Vul voorzichtig koelvloeistof bij al naargelang vereist

OPGELET Indien de motor oververhit blijft of regelmatig oververhit raakt, dient u het koelsysteem te laten inspecteren.

Als er in dat geval geen reparatie wordt uitgevoerd, kan de motor ernstig beschadigd raken. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Zie ook:

Toyota Yaris. Informatie over brandstof
BenzinemotorEU: Gebruik uitsluitend loodvrije benzine conform de Europese norm EN228. Gebruik euro-loodvrij met een octaangetal van 95 RON (Research Octane Number) of hoger voor optimale pr ...

Mazda 2. Schakelblokkeersysteem
Het schakelblokkeersysteem voorkomt dat u vanuit stand P kunt overschakelen tenzij u het rempedaal indrukt. Overschakelen vanuit P: 1. Houd het rempedaal ingedrukt. 2. Start de motor. 3. Hou ...

Auto's: