Auto's:

Mazda 2: Onderhoud van de lak - Verzorging van de carrosserie - Verzorging van het uiterlijk - Onderhoud en verzorging - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Onderhoud van de lak

Wassen

OPGELET
 • Wanneer de ruitenwisserhendel in de stand staat en het contact op ON wordt gezet, is het mogelijk dat de ruitenwissers in de volgende gevallen automatisch in beweging gezet worden:
 • Als de voorruit boven de regensensor wordt aangeraakt of met een doek wordt afgeveegd.
 • Als vanaf de buitenzijde of binnenzijde van de auto met een hand of ander voorwerp tegen de voorruit wordt gestoten.
 • Houd handen en ruitenkrabbers uit de buurt van de voorruit wanneer de ruitenwisserhendel in de stand staat en het contact op ON gezet is, aangezien vingers beklemd kunnen raken of de ruitenwissers en wisserbladen beschadigd kunnen worden wanneer de ruitenwissers automatisch in werking gesteld worden.

  Als u de voorruit gaat reinigen, er op letten dat de ruitenwissers volledig zijn uitgeschakeld (wanneer de kans het grootst is dat de motor aan blijft) -dit is vooral belangrijk bij het verwijderen van ijs en sneeuw.

 • Spuit geen water in de motorruimte.

  Anders kan dit motorstartproblemen veroorzaken of beschadiging van de elektrische onderdelen.

 

OPGELET
 • Wees voorzichtig bij het wassen en in de was zetten van het voertuig niet teveel kracht uit te oefenen op één enkel deel van het dak of de antenne.

  Anders bestaat de kans op indeuken van het voertuig of beschadiging van de antenne.

Om de laklaag tegen aantasting en roestvorming te beschermen, dient u uw Mazda regelmatig (tenminste éénmaal per maand) grondig met lauw of koud water te wassen.

Als de auto op de verkeerde manier wordt gewassen, bestaat de kans op het ontstaan van krassen op de laklaag. Hier volgen enkele voorbeelden hoe krassen kunnen ontstaan.

Krassen kunnen ontstaan op de laklaag, wanneer:

OPMERKING
 • Mazda stelt zich niet verantwoordelijk voor krassen die veroorzaakt worden door automatische auto-wasinstallaties of door een verkeerde manier van wassen.
 • Krassen zijn duidelijker waarneembaar op auto's met donkere kleuren.

Voor het minimaal houden van de kans op het ontstaan van krassen op de laklaag:

OPGELET
 • Gebruik geen staalwol, schuurmiddelen of sterke reinigingsmiddelen welke in hoge mate alkali of bijtende bestanddelen bevatten op onderdelen van chroom of geanodiseerd aluminium. Dit kan beschadiging van de beschermlaag tot gevolg hebben alsmede verkleuring of aantasting van de laklaag.
 • (Met afneembare antenne) Om beschadiging van de antenne te voorkomen, deze verwijderen, alvorens een autowasinstallatie binnen te rijden of lage doorgangen te passeren.

Besteed speciale aandacht aan het verwijderen van opeenhopingen van zout, vuil, modder of andere substanties van de onderzijde van de spatborden. Let er op dat de afvoergaten in de benedenranden van de portieren en drempelkokers schoon zijn.

Beschadiging van de lak kan veroorzaakt worden door kleine opeenhopingen van teer, industriële neerslag, boomhars, insecten en uitwerpselen van vogels, indien deze substanties niet direct verwijderd worden. Wanneer het onmiddellijk afspoelen met enkel water geen effect heeft, een zacht reinigingsmiddel gebruiken dat speciaal bestemd is voor auto's.

Na het wassen, de auto grondig met lauw of koud water afspoelen. Laat de zeep niet op het oppervlak van de kap drogen.

Na het wassen de auto afdrogen met een schone zeem om de vorming van watervlekken te voorkomen.

WAARSCHUWING

Droog remmen die nat geworden zijn door langzaam te rijden, het gaspedaal los te laten en het rempedaal enkele malen licht in te trappen totdat de remwerking weer normaal wordt: Rijden met natte remmen is gevaarlijk.

De grotere remafstand of het naar één kant trekken van de auto tijdens het remmen kan een ernstig ongeluk veroorzaken. Licht afremmen geeft aan of het remvermogen verminderd is.

Gebruik van een automatische autowasinstallatie

Bij gebruik van een hogedruk autowasinrichting

Er zijn autowasinrichtingen die werken met hoge watertemperatuur en hoge waterdruk, afhankelijk van het type autowasmachine.

Als het sproeiermondstuk van de autowasinrichting te dicht bij de auto wordt gehouden, kan door de kracht van de waterstraal de sierlijst beschadigd of vervormd worden waardoor de afdichting van onderdelen wordt aangetast en water het interieur kan binnendringen. Zorg voor voldoende ruimte (30 cm of meer) tussen het sproeiermondstuk en de auto. Richt de waterstraal niet gedurende langere tijd op hetzelfde gedeelte van de auto en wees uiterst voorzichtig bij het spuiten tussen openingen in portieren en rondom ramen.

In de was zetten

Uw auto dient in de was gezet te worden wanneer waterdruppeltjes niet meer als pareltjes bovenop de laklaag blijven liggen.

De auto dient altijd eerst te worden gewassen en gedroogd alvorens deze in de was te zetten. Zet afgezien van de carrosserie ook de metalen sierstukken in de was, zodat de glans daarvan behouden blijft.

1. Gebruik was die geen polijstmiddelen bevat.

Was die polijstmiddelen bevat zal deeltjes van de laklaag verwijderen en kan de glanzende metalen delen beschadigen.

2. Gebruik een natuurlijke was van goede kwaliteit voor metallic, mica en vaste kleuren.

3. Bij het in de was zetten de laag was gelijkmatig aanbrengen met behulp van de bijgeleverde spons of een zachte doek.

4. Veeg de was af met behulp van een zachte doek.

OPMERKING Wanneer u voor het verwijderen van olie, teer en dergelijke stoffen gebruik maakt van een vlekkenreinigingsmiddel, zal daardoor meestal tevens de was van de lak verwijderd worden. Zet deze delen opnieuw in de was, ook al is dit voor de rest van de auto niet nodig.
Zie ook:

Toyota Yaris. Ruitenwissers en -sproeier
Bedienen van de ruitenwisserhendel Bedien de hendel als volgt om de ruitenwissers te bedienen. Ruitenwissers met intervalstand   Uit Intervalstand Lage snelheid ruitenwissers Hoge sne ...

Renault Clio. Ventilatieroosters
ontwasemingssleuf linker zijruit. ventilatierooster links. ontwasemingssleuven onder de voorruit. centrale ventilatieroosters. ventilatierooster rechts. ontwasemingssleuf rechter zijr ...

Auto's: