Auto's:

Mazda 2: Neem contact op met een officiële Mazda reparateur en laat de auto
inspecteren - Als een waarschuwingslampje gaat
branden of knipperen - Waarschuwings-/indicatielampjes en
waarschuwingszoemers - Als er zich een probleem voordoet - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Neem contact op met een officiële Mazda reparateur en laat de auto inspecteren

Als een van de volgende waarschuwingslampjes gaat branden/knipperen, is er mogelijk een defect in het systeem. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur, om uw auto te laten inspecteren.

Signaal

Waarschuwing

Waarschuwingslampje van antiblokkeer remsysteem (ABS)

Wanneer het ABS waarschuwingslampje van het ABS systeem tijdens het rijden blijft branden, geeft dit aan dat de ABS besturingseenheid een defect in het systeem vastgesteld heeft. In dat geval zal het remsysteem op dezelfde wijze werken als bij een auto zonder ABS.

Als dit gebeurt, dient u zo spoedig mogelijk een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur te raadplegen.

OPMERKING
 • Wanneer de motor met behulp van een hulpaccu gestart wordt, is het toerental ongelijkmatig en is het mogelijk dat het ABS waarschuwingslampje gaat branden. In dit geval is dit het gevolg van een nagenoeg uitgeputte accu en duidt dit niet op een defect in het ABS systeem.
 • (Modellen met DSC) Wanneer het ABS waarschuwingslampje brandt werkt het rembekrachtigingsysteem niet.

Hoofdwaarschuwingslampje

Voertuigen met type B audio

Het lampje gaat branden wanneer er een defect is in het systeem.

Bedien de middendisplay en controleer de gegevens.

Zie Als een waarschuwingslampje gaat branden of knipperen .

Voertuigen met type A audio

Het lampje gaat in de volgende gevallen continu branden. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

 • Er is een defect in het accubeheersysteem.
 • Er is een defect in de remschakelaar.
 • (SKYACTIV-D 1.5)
 • Er is een defect in de hydraulische regeling van de motor.
 • Er is een defect in de distributieketting van de motor.
 • Er is een defect in de voorverwarming.
 • Er is een defect in de oliepeilsensor.

Motorwaarschuwingslampje

Als dit indicatielampje tijdens het rijden gaat branden, bestaat de kans dat er een probleem met de auto is. Noteer de rijomstandigheden waarbij het lampje begon te branden en raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Het motorwaarschuwingslampje kan in de volgende gevallen gaan branden:

 • Wanneer er een probleem is met de elektrische installatie van de motor.
 • Wanneer er een probleem is met het systeem van de uitlaatgasreiniging.
 • SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5
 • Wanneer het niveau van de brandstof in de tank bijzonder laag is of wanneer de tank nagenoeg leeg is.
 • De brandstoftankdop ontbreekt of is niet goed vastgedraaid.

Als het motorwaarschuwingslampje blijft branden of continu knippert, niet met hoge snelheden rijden en zo spoedig mogelijk een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur raadplegen.

i-stop waarschuwingslampje *

Wanneer het lampje brandt

De volgende gevallen kunnen duiden op een storing in het systeem. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

 • Het lampje gaat niet branden wanneer het contact op ON wordt gezet.
 • Het lampje blijft branden ook al is tijdens het draaien van de motor de i-stop OFF schakelaar ingedrukt.

Wanneer het lampje knippert

Het lampje blijft knipperen als er een defect in het systeem is. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

i-ELOOP waarschuwingslampje *

Het lampje gaat branden als er een defect is in het i-ELOOP systeem.

Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Waarschuwingslampje voor automatische transmissie

Het lampje blijft branden wanneer er een probleem is met de transmissie.
OPGELET Als het waarschuwingslampje voor de automatische transmissie gaat branden, is er een elektrisch probleem in de transmissie. Wanneer u in deze toestand met uw Mazda blijft doorrijden, kan dit beschadiging van uw transmissie tot gevolg hebben. Raadpleeg zo spoedig mogelijk een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

(Gaat branden) TCS/DSC indicatielampje *

Als het lampje blijft branden, is er mogelijk een defect in het TCS, DSC of het rembekrachtigingsysteem en bestaat de kans dat deze niet correct functioneren.

Breng uw auto naar een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Waarschuwingslampje voor systeem van airbag/ voorspanners van veiligheidsgordels

Een defect in het systeem wordt aangeduid als het waarschuwingslampje constant knippert, constant brandt of helemaal niet brandt wanneer het contact op ON gezet wordt. Bij elk van deze gevallen dient u zo spoedig mogelijk een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur te raadplegen. Het systeem zal dan wellicht in het geval van een aanrijding niet in werking treden.
WAARSCHUWING Sleutel nooit zelf aan de airbag/voorspannersystemen en laat altijd alle onderhoud en reparatie door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur uitvoeren: Het zelf uitvoeren van onderhoud of sleutelen aan de systemen is gevaarlijk. De kans bestaat dat een airbag/voorspanner onvoorzien geactiveerd of buiten werking gesteld wordt.

Waarschuwingslampje van bandenspanningcontrolesysteem

Als het bandenspanningcontrolesysteem defect is, gaat het waarschuwingslampje voor de bandenspanning gedurende ongeveer 1 minuut knipperen wanneer het contact op ON gezet wordt en vervolgens continu branden. Laat uw auto zo spoedig mogelijk door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.
WAARSCHUWING Als het waarschuwingslampje van het bandenspanningcontrolesysteem gaat branden of knipperen of als de waarschuwingszoemtoon voor lage bandenspanning wordt gegeven, onmiddellijk de rijsnelheid verminderen en plotseling manoeuvreren en remmen vermijden: Als het waarschuwingslampje van het bandenspanningcontrolesysteem gaat branden of knipperen of als de waarschuwingszoemtoon voor lage bandenspanning wordt gegeven, is het gevaarlijk met hoge snelheden te rijden of plotseling te manoeuvreren of te remmen. De kans bestaat dat u de macht over het stuur verliest en een ongeluk veroorzaakt.

Om te bepalen of u een langzaam leeglopende band of een lekke band heeft, de auto op een veilige plaats parkeren waar u visueel de toestand van de band kunt controleren en bepalen of de band voldoende lucht heeft om verder te gaan naar een plaats waar lucht bijgevuld kan worden en het systeem opnieuw gecontroleerd kan worden door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur of een bandenreparatiewerkplaats.

Het TPMS waarschuwingslampje mag nooit genegeerd worden: Negeren van het TPMS waarschuwingslampje is gevaarlijk, ook als u de reden weet waarom het brandt. Laat het probleem zo spoedig mogelijk verhelpen alvorens dit tot een ernstigere situatie leidt, zoals het plotseling lek raken van een band met een gevaarlijk ongeluk als mogelijk gevolg.

(Gaat branden) KEY waarschuwingslampje

In het geval van een defect in het afstandbediende portiervergrendelingssysteem, gaat het lampje continu branden.
OPGELET Als het sleutelwaarschuwingslampje brandt of het startdrukknopindicatielampje (oranje) knippert, bestaat de kans dat de motor niet start. Als de motor niet gestart kan worden, deze proberen te starten met behulp van de noodprocedure voor het starten van de motor en de auto zo spoedig mogelijk door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur laten inspecteren.

Zie Noodbediening voor het starten van de motor

Beveiligingssysteemindicatielampje

Als de motor niet met de correcte sleutel gestart kan worden en het beveiligingssysteemindicatielampje blijft branden of knipperen, het volgende proberen: Zorg er voor dat de sleutel zich binnen het werkingsbereik voor signaaloverdracht bevindt. Zet het contact uit en start vervolgens de motor opnieuw. Neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur indien de motor na 3 pogingen of meer niet start.

Koplampregelsysteem (HBC) waarschuwingslampje

Als er een storing is in het systeem blijft het lampje branden. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.
OPMERKING Als het gedeelte van de voorruit aan de voorzijde van de vooruitrijcamera (FSC) beslagen of geblokkeerd is, gaat het lampje tijdelijk branden. Als het lampje blijft branden, is er mogelijk een storing in het systeem.

Adaptieve LED koplampen (ALH) waarschuwingslampje *

Als er een storing is in het systeem blijft het lampje branden. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.
OPMERKING Als het gedeelte van de voorruit aan de voorzijde van de vooruitrijcamera (FSC) beslagen of geblokkeerd is, gaat het lampje tijdelijk branden. Als het lampje blijft branden, is er mogelijk een storing in het systeem.

Waarschuwingslampje van rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS)*

 • Als er een storing is in het systeem blijft het waarschuwingslampje branden.

  Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

 • Het LDWS werkt niet wanneer het waarschuwingslampje brandt.
OPGELET
 • De volgende gevallen kunnen duiden op een storing in het systeem. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.
 • Wanneer het lampje tijdens het rijden blijft branden.

  Wanneer het systeem automatisch uitgeschakeld wordt, gaat het lampje branden. Normaal herstelt het systeem zich automatisch en gaat het lampje uit, echter als het lampje blijft branden, bestaat de kans dat er een storing is in het systeem.

 • Het lampje gaat niet branden wanneer het contact op ON gezet wordt.
 • Gebruik altijd banden van het voorgeschreven formaat voor alle wielen en van hetzelfde merk, soort en profielpatroon. Bovendien geen banden met duidelijk zichtbaar verschillende slijtagepatronen op dezelfde auto gebruiken. Als dergelijke ongeschikte banden gebruikt worden, bestaat de kans dat het LDWS niet normaal functioneert.
 • Wanneer een noodreservewiel wordt gebruikt, bestaat de kans dat het systeem niet normaal functioneert.
OPMERKING Als het gedeelte van de voorruit aan de voorzijde van de vooruitrijcamera (FSC) beslagen of geblokkeerd is, gaat het lampje tijdelijk branden. Als het lampje blijft branden, is er mogelijk een storing in het systeem.

Dodehoekmonitor (BSM) OFF indicatielampje

De volgende gevallen kunnen duiden op een storing in het systeem.

Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

 • Het lampje gaat niet branden wanneer het contact op ON wordt gezet.
 • Het lampje blijft branden ook wanneer het systeem van de dodehoekmonitor (BSM) gebruikt kan worden.
 • Het lampje gaat tijdens het rijden branden.
OPMERKING Als er op wegen wordt gereden met minder verkeer en de radarsensoren weinig voertuigen kunnen detecteren, bestaat de kans dat het systeem pauzeert (de dodehoekmonitor (BSM) OFF indicatielampje in de instrumentengroep gaat branden). Dit duidt echter niet op een defect.

Waarschuwingslampje van Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem *

Het waarschuwingslampje gaat branden als er een defect is in het systeem terwijl het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem is ingeschakeld.

Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

koplampwaarschuwingslampje *

Dit lampje gaat branden als er een defect is in de LED koplamp. Laat uw auto door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.
Zie ook:

KIA Rio. Geluidsinstellingen
Gaat naar geluidsinstellingen. iPodĀ® Geeft pop-upschermmenu weer als u op de toets [MENU] drukt. List (lijst) Schakelt naar het scherm met lijst. Repeat (herhalen) Herhaalt het actuele mu ...

KIA Rio. Automatisch starten
Om de motor te starten wanneer deze automatisch is uitgezet Handgeschakelde transmissie Trap het koppelingspedaal in terwijl de selectiehendel in stand N (vrijstand) staat. De moto ...

Auto's: