Auto's:

Mazda 2: Kilometerteller, dagteller, boordcomputer en dagtellerkeuzeschakelaar - Meters en tellers - Instrumentengroep en display - Tijdens het rijden - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Kilometerteller, dagteller, boordcomputer en dagtellerkeuzeschakelaar

Mazda 2 / Mazda 2 - Instructieboekje / Tijdens het rijden / Instrumentengroep en display / Meters en tellers / Kilometerteller, dagteller, boordcomputer en dagtellerkeuzeschakelaar

Door het indrukken van de keuzeschakelaar kan de displayaanduiding beurtelings veranderd worden van dagteller A naar dagteller B wanneer een van deze wordt getoond. De gekozen functie zal dan op de display worden aangegeven.

Kilometerteller, dagteller, boordcomputer en dagtellerkeuzeschakelaar *

OPMERKING Wanneer het contact op ACC of uit gezet wordt, kunnen de kilometerteller of dagtellers niet getoond worden, echter in de volgende gevallen kunnen gedurende een periode van ongeveer 10 minuten door het indrukken van de keuzeschakelaar de dagtellers onbedoeld overgeschakeld of op nul teruggesteld worden:
 • Nadat het contact vanuit ON op uit is gezet.
 • Nadat het bestuurdersportier geopend is.

Kilometerteller

De kilometerteller geeft de totale door de auto afgelegde afstand aan.

Dagteller

De dagteller registreert de totale afgelegde afstand van twee ritten. De ene rit wordt geregistreerd in dagteller A en de andere in dagteller B.

Dagteller A bijvoorbeeld kan de afstand vanaf het punt van vertrek registreren en dagteller B kan het punt registreren waar de brandstoftank gevuld is.

Wanneer dagteller A wordt gekozen, zal wanneer de keuzeschakelaar binnen één seconde opnieuw wordt ingedrukt naar dagteller B overgeschakeld worden.

Wanneer dagteller A wordt gekozen, verschijnt TRIP A op de display. Wanneer dagteller B wordt gekozen, verschijnt TRIP B

De dagteller registreert de totale door de auto afgelegde afstand, totdat de meter weer op nul teruggesteld wordt.

Zet de meter terug op "0.0" door de keuzeschakelaar 1 seconde of langer ingedrukt te houden. Gebruik deze meter voor het meten van reisafstanden en voor het berekenen van het brandstofverbruik.

OPMERKING
 • (Voertuigen met type B audio) Als de brandstofverbruikgegevens worden teruggesteld met behulp van de brandstofverbruikmonitor, of dagteller A wordt teruggesteld met behulp van de dagteller wanneer de functie die de brandstofverbruikmonitor aan de dagteller koppelt is ingeschakeld, worden de brandstofverbruikgegevens en dagteller A gelijktijdig teruggesteld.

  Zie Brandstofverbruikmonitor

 • Enkel door de dagtellers worden tienden van kilometers geregistreerd.
 • De registratie van de dagteller wordt gewist, wanneer:
 • De stroomtoevoer wordt onderbroken (zekering is doorgeslagen of accu is losgekoppeld).
 • De gereden afstand 9999,9 km overschrijdt.

Boordcomputer

Terwijl het contact op ON staat kan door het indrukken van de keuzeschakelaar de volgende informatie worden geselecteerd.

Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur indien u problemen heeft met de boordcomputer.

Modus voor afstand die met voorradige brandstof kan worden afgelegd

Bij gebruik van deze functie wordt de afstand (bij benadering) berekend die u met de voorradige brandstof kunt afleggen, gebaseerd op het brandstofverbruik.

De afstand die met de voorradige brandstof kan worden afgelegd wordt berekend en zal elke seconde worden getoond.

OPMERKING
 • Alhoewel de indicatie voor de afstand die kan worden afgelegd met de voorradige brandstof een voldoende resterend aantal kilometers aangeeft alvorens bijtanken noodzakelijk wordt, zo spoedig mogelijk bijtanken als het brandstofpeil erg laag is of als het waarschuwingslampje voor laag brandstofpeil gaat branden.
 • De indicatie verandert mogelijk niet tenzij u meer dan ongeveer 9 liter brandstof tankt.
 • De afstand die kan worden afgelegd met de voorradige brandstof geeft bij benadering de afstand aan die met de auto gereden kan worden totdat alle maatstrepen in de brandstofmeter die de resterende brandstofvoorraad aangeven verdwijnen.
 • Als er geen historische brandstofverbruikgegevens zijn, bijvoorbeeld nadat u uw auto zojuist heeft aangeschaft of de gegevens als gevolg van het losmaken van de accukabels zijn gewist, is het mogelijk dat de feitelijke afstand die met de voorradige brandstof kan worden afgelegd van de aangegeven hoeveelheid verschilt.

Huidige brandstofverbruikmodus

Deze stand geeft het huidige brandstofverbruik aan, berekend op basis van de verbruikte brandstof en de afgelegde afstand.

Het huidige brandstofverbruik wordt berekend en zal elke 2 seconden worden getoond.

Wanneer u de snelheid heeft teruggebracht tot ongeveer 5 km/h, zal - - - L/100 km op de display worden aangegeven.

Zie ook:

KIA Rio. ISG (Idle stop & go)
Uw auto kan zijn uitgerust met het ISGsysteem dat het brandstofverbruik vermindert door de motor automatisch uit te schakelen als de auto stilstaat. (Bijvoorbeeld: rood verkeerslicht, stopb ...

Mazda 2. Noodbediening voor het starten van de motor
Als het KEY waarschuwingslampje (rood) brandt of het startdrukknopindicatielampje (oranje) knippert, kan dit erop duiden dat de motor niet start met gebruik van de normale startmethode. Laat uw au ...

Auto's: