Auto's:

Mazda 2: Gebruik van de veiligheidsgordel - Installeren van kinderzitjes - Kinderzitje - Belangrijke veiligheidsuitrusting - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Gebruik van de veiligheidsgordel

Volg bij het installeren van een kinderzitje de gebruiksaanwijzing die bij het product wordt geleverd.

Verwijder bovendien de hoofdsteun.

Echter bij het installeren van een verstevigingszitje, altijd de hoofdsteun van de auto aanbrengen op de zitting waarop het verstevigingszitje wordt geïnstalleerd.

Gebruik van Isofix-ankers

WAARSCHUWING

Volg de instructies van de fabrikant voor het gebruik van het kinderzitje: Een kinderzitje dat niet is bevestigd, is gevaarlijk. Bij plotseling stoppen of een aanrijding zou het kinderzitje van zijn plaats kunnen schuiven en ernstig letsel, mogelijk met dodelijke afloop, aan het kind of andere inzittenden kunnen toebrengen. Zorg ervoor dat het kinderzitje dat u gebruikt goed op zijn plaats bevestigd wordt volgens de instructies van de fabrikant.

Zorg er voor dat het kinderzitje op de juiste wijze bevestigd wordt: Een kinderzitje dat niet op zijn plaats is bevestigd, is gevaarlijk. Bij plotseling stoppen of een aanrijding zou het kinderzitje door het interieur geslingerd kunnen worden en iemand kunnen raken, hetgeen ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Wanneer u het kinderzitje niet gebruikt, dit uit de auto verwijderen, in de bagageruimte opbergen of tenminste ervoor zorgen dat het stevig aan de Isofix-ankers is vastgemaakt.

Let erop dat er zich geen veiligheidsgordels of andere voorwerpen in de nabijheid bevinden van het kinderzitje dat met Isofix-ankers is vastgemaakt: Het is gevaarlijk wanneer de instructies van de fabrikant van het kinderzitje bij het installeren van een kinderzitje niet worden opgevolgd. Als het kinderzitje door de veiligheidsgordels of een ander voorwerp wordt gehinderd en daardoor niet stevig aan de Isofix-ankers bevestigd kan worden en het kinderzitje verkeerd wordt geïnstalleerd, zou het kinderzitje bij plotseling afremmen of een botsing van zijn plaats kunnen schuiven en ernstig letsel mogelijk met dodelijke afloop aan het kind of andere inzittenden kunnen toebrengen. Let erop bij het installeren van een kinderzitje dat er zich geen veiligheidsgordels of andere voorwerpen in de nabijheid van de Isofix-ankers bevinden. Volg steeds de instructies van de fabrikant van het kinderzitje.

1. Stel eerst de voorzitting af om ruimte te maken tussen het kinderzitje en de voorzitting.

2. Let er op dat de rugleuning stevig vergrendeld is door de rugleuning naar achteren te duwen totdat deze volledig vergrendeld is.

3. Trek de naden aan de achterzijde van het zitkussen een weinig uit elkaar om de plaatsen van het Isofix-anker op te zoeken.

Gebruik van Isofix-ankers

OPMERKING De markeringen boven de Isofix-ankers geven de plaatsen van de Isofix-ankers aan voor de bevestiging van een kinderzitje.

4. Verwijder de hoofdsteun.

Zie Hoofdsteun.

5. Bevestig het kinderzitje met behulp van de Isofix-ankers en volg daarbij de instructies van de fabrikant van het kinderzitje.

6. Als uw kinderzitje uitgerust is met een spanriem, betekent dit waarschijnlijk dat het voor de veiligheid van het kind van groot belang is de spanriem stevig te bevestigen. Volg bij het bevestigen van spanriemen steeds nauwkeurig de instructies van de fabrikant van het kinderzitje

WAARSCHUWING

Bevestig de spanriem altijd aan het juiste spanriemverankeringspunt: Bevestigen van de spanriem aan het verkeerde spanriemverankeringspunt is gevaarlijk. Bij een botsing zou de spanriem los kunnen schieten waardoor het kinderzitje zou kunnen losraken. Als het kinderzitje van zijn plaats schuift, zou dit aan het kind letsel mogelijk met dodelijke afloop kunnen toebrengen.

Verwijder bij het installeren van een kinderzitje altijd de hoofdsteun: Het installeren van een kinderzitje zonder de hoofdsteun te verwijderen is gevaarlijk. Het kinderzitje kan dan niet correct geïnstalleerd worden waardoor het kind bij een botsing letsel kan oplopen, mogelijk met dodelijke afloop.

Installeer altijd de hoofdsteun en stel deze nadat het kinderzitje is verwijderd in de juiste positie af: Rijden zonder de hoofdsteun is gevaarlijk, aangezien tijdens plotseling afremmen of een botsing het hoofd van de inzittende dan niet tegen schokken is beschermd, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

Zie ook:

Skoda Fabia. Inleidende informatie
Navigatie - Werkingsverloop Geldt voor het infotainment Amundsen. De routegeleiding wordt als volgt gestart. Een nieuw reisdoel opzoeken/invoeren of een van de opgeslagen reisdoelen selecteren. ...

Peugeot 208. Stuurkolomschakelaars
Selecteren/uitschakelen van de snelheidsregelaar. Verhogen van de ingestelde waarde. Verlagen van de ingestelde waarde. Onderbreken/hervatten van de snelheidsregeling. Met dit syst ...

Auto's: