Auto's:

Mazda 2: Essentiële informatie - Onderhoud en verzorging - Mazda 2 - InstructieboekjeMazda 2: Essentiële informatie

Inleiding

Wees voorzichtig dat u geen verwondingen oploopt bij het inspecteren van uw auto, het verwisselen van een band of bij de uitvoering van enigerlei onderhoud, zoals het wassen van de auto.

Draag bij het inspecteren of werken aan uw auto dikke werkhandschoenen, zoals katoenen handschoenen, vooral bij het aanraken van delen die moeilijk zichtbaar zijn. Het uitvoeren van inspecties met uw blote handen kan letsel veroorzaken.

Indien u niet zeker bent van de handelwijze betreffende onderhoud of inspectie van uw auto, is het ten zeerste aan te raden de werkzaamheden door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur te laten uitvoeren.

Deskundige Mazda technici en originele Mazda onderdelen zijn steeds paraat voor het juiste onderhoud aan uw auto. Zonder deze deskundigheid en zonder de onderdelen die speciaal voor uw Mazda ontworpen en gefabriceerd zijn, kan niet doelmatig, onvoldoende of gebrekkig onderhoud problemen veroorzaken. Deze kunnen leiden tot beschadiging van de auto, een ongeval of letsel.

Raadpleeg voor deskundig advies en service van hoge kwaliteit een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Het laten uitvoeren van onderhoudsbeurten en de registratie daarvan behoren tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Eventuele aanspraken op garantie zijn niet geldig, indien de defecten het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud en niet veroorzaakt blijken te zijn door materiaaldefecten of fabricagefouten van de Mazda fabrikant.

De storingsdiagnosestekker is uitsluitend bestemd voor het aansluiten van de speciale apparatuur voor het uitvoeren van storingsdiagnose aan het voertuig.

Sluit geen andere apparatuur aan dan de speciale storingsdiagnoseapparatuur voor onderhoud. Als andere apparatuur dan de storingsdiagnoseapparatuur wordt aangesloten, kan dit de elektrische apparatuur van het voertuig beschadigen of uitputting van de accu veroorzaken.

Inleiding

Zie ook:

Mazda 2. Registratie van voertuiggegevens
Registratie van voertuiggegevens Deze auto is uitgerust met een computer die de volgende belangrijke gegevens van de auto registreert welke verband houden met de elektronische besturing, rijgege ...

Toyota Yaris. Als u denkt dat er iets mis is
Als u een van de volgende verschijnselen opmerkt, moet uw auto mogelijk worden afgesteld of gerepareerd. Neem zo snel mogelijk contact op met een erkende Toyota-dealer of hersteller/ reparate ...

Auto's: